Angst

Datum:
 • vrijdag 22 oktober 2021
 • in
 • Categorie:
 • Angst is de motor waar onze maatschappij sinds de oerknal op draait.


   21-10-2021


  Na de oerknal zou de angst post hebben kunnen vatten dat de aarde uit haar baan om de zon zou geraken, alleen liep er toen nog niemand op onze aardkloot rond om deze vrees te ondergaan.
  Maar nadat de eerste mensen hier ronddoolden, werd angst een belangrijke drijfveer betreffende de dagelijkse sleur. Hebben we wel voldoende te eten? En morgen ook? En daarna?

  Vervolgens ging de één de anderen vanwege spierkracht domineren en overheersen, met angst als wapen en vermeende veiligheid als bindmiddel. En kon de primitieveling de zelfbenoemde en bevochten status niet meer waarmaken verloor hij de macht aan de oudste en/of wijste, die naar boven kon wijzen, waar de goden als hulpjes klaar zaten om te straffen. Hier bij ‘ons’ bijvoorbeeld Donar met donder en geweld. Of een god die ging over de voedselvoorziening, na droogte of het wegtrekken van wild. Later werden alle goden -elke wel ergens van- ingeruild voor één god. Zelden vrijwillig. Geloof werd niet zelden met dwang opgedrongen, waarbij angst verspreiden het heilige wapen was.

  Ik kom op het onderwerp angst, nadat zondagavond vrienden vertelden dat hun kleindochter van 16 was gevallen voor een lover-boy, nota bene zelf ook 16. Dit stuk ongedierte heeft zijn schaarse geschiedenislessen wellicht selectief goed gevolgd.
  Zijn 16-jarig ‘bezit’ bleef lang zijn bezit door angst te zaaien. Hoewel het meisje afstand probeert te nemen, is aangifte geen optie. Iedereen wist het, haar ouders als laatsten, maar toegeven doet ze tot op de dag van vandaag niet. Dan gaat hij vrijuit en heeft haar in wezen nog steeds in de tang, inmiddels loerend naar een vervolgslachtoffer.

  Ik moest maandagochtend om 8 uur gelijk aan het kwetsbare meisje denken, toen ik door de wekkerradio uit mijn vredige dromen werd getetterd. Want de voorleestante begon met de al bijna 2 jaar durende angstcampagne, dit keer dat zwangere vrouwen zich toch echt moesten laten vaccineren, met de angstmare dat ze, wat ze het meest koesteren, zo het beste kunnen beschermen.

  Een nooit geïsoleerd virus (wat daardoor dus niet bestaat) is door een uitgekiende campagne die ruim voor 2019 tot in detail was 'uitgedokterd', misbruikt om angst, angst en nog meer angst te zaaien om de bevolking onder controle te krijgen.

  Ook de architecten van deze plandemie hebben uiteraard goed opgelet tijdens de lessen geschiedenis. Immers, even terugkerend naar de godenmisbruikers, het geloof kon gedijen bij de gratie van angstzaaien. Dankzij Petrus, Paulus en ook Johannes werd de vrouw in het angsthoekje geplaatst, jaloers als ze waren vanwege Maria die dichter bij Jezus stond dan de andere discipelen.

  Toen het evangelie moest worden uitgevent, werd angst ingezet als overtuigingsmiddel: doe verplicht dit en dat en vooral niet dat en dit, anders wacht je voor eeuwig het hellevuur. En dat is erg lang, wou niemand. Later werd de angst vooruit geschoven, in wezen afgekocht: je kon aflaten aanschaffen voor wellicht toekomstige zonden. De aflaatgelden waren broodnodig om hele grote kerken te kunnen bouwen. Want geloof maar niet dat p(r)aters, pastoors, dekens, bisschoppen en kardinalen met hun troffel specie tussen de stenen gingen kwakken.

  Later toen Maarten Luther, Calvijn, Zwingli, Menno Simons en andere hervormers gewoon katholiek wilden blijven, maar alleen in 95 stellingen aangaven het geloof iets anders te willen belijden, werd de inquisitie maar weer eens ingezet, met duizenden en duizenden doden als angstsymbolen van de macht.
  Maar ook de Katharen (ketterij) en Tempeliers (te machtig binnen de katholieke kerk) en Hugenoten (te machtig als afvalligen) en diverse andere dogmacritici moesten er aan geloven, soms omdat ze bedreigend waren, soms om hen middels angst weer in het gareel te krijgen.

  Intussen heerste de angst ook bij al die honderdduizenden kinderen die in de loop der eeuwen werden misbruikt. De hel was voor hen een nog gevreesdere angstomgeving en ...het werkte. Daar waar kinderen wel hun ouders inlichtten, kregen ze een draai om de oren: “Hoe durf je onze geliefde pastoor zo te bezoedelen”, was steevast de begeleidende tekst van de godvrezende ouder.

  Ook Sinterklaas werd ingezet als angstaanjager. De zak van ... deed wonderen bij ouders die hun grut niet altijd onder controle hadden.
  En dit alleen nog maar betreffende het kristelijk geloof. Anders praktiserende godsfanaten, bezwaard met dogma’s, zal het niet veel anders zijn gegaan. Beperktere sektes ontleenden/ontlenen hun bestaansrecht aan angst.

  Maar ook maatschappelijk wordt angst ingezet. Rij eens 10 km te hard op de snelweg en je straf bestaat uit het overmaken van € 60,-- naar justitie. Maar een bonus na een jaarlang keurig rijgedrag: ho maar. Zelfs 10 jaar keurig rijgedrag levert bij de 1e snelheidsovertreding een boete op. Terwijl belonen zoveel positiever kan werken dan schuldgevoelens aanwakkeren.
  Een beetje geloof kent overigens wel een nooit bewezen beloning. Immers, na een succesvolle angstcampagne gloort de hemel.

  Aan de andere kant uit zich de angst indien de waarheid bekend wordt via de door de elite zelf in het leven geroepen social media. Door kritische gebruikers zijn deze kanalen juist het middel dat zich tegen de elite keert, met als angstwapen het bannen en verwijderen van berichten. Steekwoorden, waar factcheckers gelijk boa’s rücksichtslos als door wespen gestoken op reageren en zonder weerwoord vonnissen.

  Over boa’s gesproken, ik herinner me een berichtje van Vacature Alert van 18 juni: “Wij zijn op zoek naar mysteryshoppers!! Ben jij 16 of 17 jaar oud en vind jij het leuk om met onze controleurs op pad te gaan naar verschillende evenementen, festivals en/of horeca? Jullie voeren controles uit om te kijken of er aan de regel- en wetgeving wordt gehouden”. Letterlijk overgenomen, inclusief de dubbele uitroeptekens. Dit is niets anders dan modern NSB-gedrag aanwakkeren. Let wel: vanaf 16 jaar. Dankzij angst heerst de psychopathische elite al eeuwen en eeuwen over het gewone volk. Maar nimmer zo doordacht, massaal en desastreus als het laatste anderhalve jaar.

  Hoogste tijd angst in te ruilen voor gewenst welzijn: vrijheid, empathie, liefde en genegenheid.

  Rients HofstraPluchen Revolutie


  0 reacties :

  Een reactie posten