Verandert het machtigste EU-orgaan van koers? De strategische evaluatie ECB '21 besproken.

Datum:
 • dinsdag 21 september 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  David van Overbeek in gesprek met politiek filosoof Jens van ’t Klooster over de ECB.


  20-9-2021
  David van Overbeek in gesprek met politiek filosoof Jens van ’t Klooster over de ECB. “De ECB heeft geen instrumenten om huizenprijzen aan te pakken.” Iedere Europeaan kent de Europese Centrale Bank als een belangrijk maar tevens ondoorzichtig instituut. In een uitzonderlijk moment van transparantie heeft de bank recent een strategieherziening gepubliceerd (de laatste dateert alweer uit 2003). DNWs David van Overbeek ging in gesprek met filosoof en ECB-kenner Jens van ’t Klooster om het document te analyseren. Zij raakten daarbij aan de huizenmarkt, het ECB-mandaat tot prijsstabilisering, en de rol van de bank in het behalen van de klimaatdoelen. Van ’t Klooster toont zich echter sceptisch waar het de transitie vermogens van de ECB betreft: ‘We moeten niet teveel verwachten van een bureaucratische EU instelling.’ Een blik in de Europese machine, met Jens van ’t Klooster. -- 0:00 intro 0:15 Wat voor betekenis heeft een strategieherziening voor een instantie als de ECB? 3:48 Staat in een herziening ook hoe de ECB prijsstabiliteit wil bewerkstelligen? 6:46 Is de openheid van de ECB prudent of evasief? 7:47 Wat wil de ECB doen aan de overkookte huizenmarkt? 13:49 Wat zegt de herziening over de relatie tussen de ECB en de politiek? 19:51 Is de terughoudendheid van de ECB gepast in deze kwestie? 26:30 Wat zijn TLTRO’s en wat moet de ECB er mee? 32:21 Gaat de ECB teveel op de stoel van het parlement zitten? 35:45 Is de Europese democratie niet te traag? Moet de ECB niet meer in actie komen? 39:30 Wat moeten we de komende tijd in de gaten houden waar het de ECB betreft? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...  0 reacties :

  Een reactie posten