'Nieuw levensbegrip markeert einde neoliberaal tijdperk.' Een gesprek met Jos de Mul

Datum:
 • vrijdag 3 september 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Het leven is een samenspel.”

   
  2-9-2021


  Ad Verbrugge in gesprek met Jos de Mul, hoogleraar wijsgerige antropologie en haar geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over het boek van Denis Noble: ‘De Muziek van het Leven.’ “Nature en nurture zijn niet wezenlijk onderscheiden. Ze beïnvloeden elkaar.” Sinds de tijden van Descartes wordt de wetenschap beheerst door de overtuiging dat de werkelijkheid in tweeën is gesplitst. Er is het materiële aspect, dat functioneert als een mechanisme, en het spirituele aspect, dat zich aan dit mechaniek onttrekt. Onze tijd erfde van Descartes slechts het eerste, materiele perspectief. Nog altijd houden de meeste natuurwetenschappers er een reductionistisch, deterministisch en mechanistisch beeld van de natuurlijke werkelijkheid op na. Ten onrechte, zegt wijsgerig antropoloog Jos de Mul, want het verschil tussen lichaam en geest is lang niet zo groot als men misschien wel denkt. In het werk van bioloog Denis Noble wordt een beeld van het leven geschetst dat ver af ligt van de reductionistische mainstream, vertegenwoordigd door neo-Darwinisten als Richard Dawkins: “Het leven is een samenspel.” Een ode aan het ritme van de natuur, met Jos de Mul. -- 0:00 intro 0:20 Hoe komt het dat een hoogleraar wijsgerige antropologie zich zo met de biologie gaat bezighouden? 3:39 Wat speelt de rol van Richard Dawkins’ boek ‘The Selfish Gene’ in deze geschiedenis? 6:28 Is het beeld dat Dawkins schetst niet zeer reductionistisch? 11:08 Begrijp ik dat Darwin in het midden bleef wat betreft Lamarcks idee van de zelforganisatie? 19:05 Heeft het ‘one gene one function’ idee ons op het verkeerde spoor gebracht? 21:11 Moeten we nog iets noemen wat het neo-Darwinisme betreft? 29:22 Worden in de epi-genetica de genen zelf organen? 35:49 Wat voor rol speelt muziek in het denken van Noble? 42:52 Hoe verhouden muziek en zelforganisatie zich nu tot elkaar? 54:41 Wat leert dit ons nu over de verhouding tussen lichaam en geest? 1:03:00 Heeft dit nieuwe biologische denken ook sociale consequenties? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...

  0 reacties :

  Een reactie posten