Linkse hysterie en leugens rond de klimaatopwarming

Datum:
 • dinsdag 7 september 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Klimaathysterie draait het allemaal om geld en macht.
  Linkse hysterie en leugens rond de klimaatopwarming
  Al vele jaren worden we geplaagd door paniekzaaierij over het klimaat. Wij mensen zouden, door het in de atmosfeer brengen van koolzuurgas (CO2) de aardse temperatuur dusdanig laten stijgen, dat er allerlei onvoorstelbare rampen over ons zouden komen. Klimaat is een nieuwe soort religie geworden. En tegenwoordig wordt niets geschuwd om die nieuwe religie te verkondigen. Zelfs een meisje van 16 wordt daar schaamteloos voor ingezet: Greta Thunberg, die overal verkondigt dat de wereld vergaat en dat alles en iedereen zal uitsterven. Het meest genante is wel dat politici haar als een soort nieuwe messias weten te onthalen, een messias die bovendien CO2 met het blote oog kan waarnemen. Als dat zo is, dan moet je je toch serieus afvragen wie er erger aan toe is: Greta zelf of de politici die achter haar en haar waandenkbeelden aanlopen. Deze Gretha(of beter: haar linkse begeleiders) heeft een ware massa klimaathysterie ontketend. Zaal na zaal spreekt zij toe met de boodschap dat het nu hoog tijd is om de aarde te redden.In navolging van de Zweedse tiener vinden op pleinen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht tienerprotesten plaats, waarin snel „groen beleid” wordt geëist. Er was eerst zelfs nog sprake van om haar naar de Tweede Kamer te halen. Ze is ook in het Europees Parlement geweest…

  Al Gore toonde in zijn documentairefilm, An Inconvenient Truth uit 2006, een grafiek waarop te zien is dat er in de afgelopen miljoen jaar een sterke correlatie is te zien tussen de gemiddelde temperatuur op Aarde en de CO2-concentratie in de atmosfeer: hoe meer CO2, hoe warmer het op Aarde wordt. Deze correlatie is afgeleid uit analyses van boorringen uit poolijs en uit nauwkeurig onderzoek blijkt dat deze correlatie juist omgekeerd is. De CO2-concentratie in de atmosfeer volgt de temperatuurfluctuaties met een vertraging van enkele honderden jaren. Bij een toename van de temperatuur laten de oceanen (met een vertraging) CO2 in de dampkring vrij en bij een afnemende temperatuur nemen de oceanen CO2 op. Dit wijst erop dat CO2 niet de drijvende kracht is voor temperatuurfluctuaties. En van de temperatuurmetingen kunnen we zeggen, dat er in de 20e eeuw geen of nauwelijks meetbare opwarming heeft plaatsgevonden. Er zijn schommelingen geweest. In sommige perioden was het warmer, in andere kouder. Al Gore heeft heel slim zijn zakken flink gevuld. Zijn doel was gebruik makend van zijn bekendheid, angst zaaien en vooral schuldgevoel aanpraten en dat is prima gelukt. Wereldwijd zijn door deze misleiding al miljarden belastinggeld aan deze volledig uit de hand gelopen klimaathysterie gespandeerd…

  Er is geen klimaatprobleem. Klimaatverandering is van alle tijden, de zeespiegel rijst en daalt op dit ritme mee, net als andere natuurlijke verschijnselen. Overstromingen zijn van alle tijden. Natuurrampen zijn van alle tijden. Klimaatrampen is linkse onzin. De klimaatwetenschappers hebben in tegenstelling tot wat in de media wordt beweerd geen sterk verband gevonden tussen CO2 en de opwarming van de Aarde. Hun belangrijkste bevindingen zijn: CO2 is niet de hoofdoorzaak van de opwarming. Klimatologen hebben tot op heden geen empirisch bewijs gevonden voor de aanname dat de CO2-concentratie in de atmosfeer een sterke causale correlatie heeft met de gemiddelde temperatuur op Aarde. Wel vinden ze sterke aanwijzingen dat het klimaat wordt beïnvloed door oceaanstromingen, vulkaanactiviteit, zonneactiviteit, kosmische straling en de baanbewegingen van de Aarde. Het klimaat regelt zichzelf al miljoenen jaren, de mens heeft daar(gelukkig) weinig tot geen invloed op. De planeet doet gewoon wat de planeet doet binnen haar plek in het zonnestelsel en wij liften er als onderdeel van de biotoop op mee…

  In het Glacier National Parc in Montana (USA) stonden al jaren achtereen borden met de tekst dat de aanwezige gletschers in 2020 verdwenen zouden zijn, door toedoen van de mens en de daaruit voortvloeiende opwarming van de aarde. Het Glacier National Parc heeft kortgeleden alle borden weg gehaald omdat deze 100% ongeloofwaardig bleken te zijn. Het aantal gletschers binnen het Glacier National Parc is toegenomen. En het wetenschappelijke blad Nature heeft een stuk over de versnelde stijging van de zeespiegel moeten corrigeren. Het is gebleken dat de “wetenschappers” van het “heilige” IPCC een dermate ernstige rekenfout hadden gemaakt, dat van een versnelde stijging van de zeespiegel totaal geen sprake is. Uit de gemeten data van de zes hoofdpeil- stations in Nederland, Delfzijl, Harlingen, Den Helder, Hoek van Holland, IJmuiden en Vlissingen blijkt dat er van een versnelling van de zeespiegelstijging geen sprake is. De zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust van 1901 t/m 2020 is lineair en vertoont geen versnelling. De stijging bedraagt 19,1 cm per eeuw…

  Klimaathysterie draait het allemaal om geld en macht. Met klimaatangst is veel geld te verdienen. Ik heb hier een citaat van Timothy Wirth van de United Nations Foundation. Hij zegt: «We moeten dit probleem van de opwarming van de aarde aanpakken. Zelfs als de theorie van de opwarming van de aarde verkeerd is, zullen we het juiste doen op het gebied van economisch beleid.» Daar komt toch wel de aap uit de mouw. Het gaat de hoge heren feitelijk niet om klimaat, maar om economisch beleid. Dat sluit perfect aan bij de zogeheten klimaatontwikkelingshulp die op de klimaattop is afgesproken.100 miljard dollar, dat moeten de rijkere landen, waaronder Nederland, jaarlijks bijdragen voor klimaatbeleid in Afrika. En ja, Nederland, het braafste jongetje van de klas, doet dat dan uiteraard. Afgelopen jaar werd bekend dat er 578 miljoen aan Nederlands belastinggeld is opgegaan aan internationale klimaatfinanciering. Tegelijkertijd worden de mensen hier in Nederland op kosten gejaagd. En alsof dat nog niet bizar genoeg is: wat er precies met dat geld is gebeurd en wat het heeft opgeleverd, dat weet het kabinet niet. Ondertussen draait het honderden miljarden kostende circus van wetenschappers, milieuorganisaties, lobbyisten, windmolen- en zonnepanelenfabrikanten, etc, gewoon door…

  De hysterie over klimaatverandering is een grote leugen en een politiek vies spel van links. Voormalig Greenpaece directeur Patrick Moore noemt opwarming van de aarde de grootste zwendel in de geschiedenis. Volgens hem gaat de klimaatcampagne over het verspreiden van angst en slecht geweten. De klimaatverandering heeft minder hysterie en meer wetenschap nodig, die de feiten geeft zoals ze zijn en niet zoals de activisten ze willen horen. Wij moeten rekening houden met onze uitstoot, maar niet vanwege het klimaat. Dat moeten we voor onszelf doen: voor de dieren, voor onze gezondheid en dat het er allemaal een beetje netjes uitziet. Men gebruikt ook de klimaathysterie in Europa  als bliksemafleider om het niet over andere bedreigingen te hebben, zoals de islamisering van ons continent. NEXIT! Het verrotte linkse systeem die Nederland heeft wordt steeds rotter.Stem PVV!


  Radicaal links is knettergek geworden. En de klimaathobby van Timmermans gaat de gewone burger enorm veel geld kosten. En hij chanteert het publiek door te dreigen met vreselijke tijden voor onze kinderen en kleinkinderen als zijn project(onzin) het niet haalt…

  In plaats van uitzoeken wat ze zelf verkeerd doen, probeert links Nederland ook fatsoenlijke mensen die er waren weg te zetten als ‘extreemrechts’… ..

  0 reacties :

  Een reactie posten