Internationale Science Direct studie: Kinderen lopen veel meer gevaar door vaccins dan door Covid

Datum:
 • donderdag 16 september 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  ‘Best-case (zeer conservatief) scenario: Per gezette injectie VIJF keer meer doden onder 65-plussers dan door Covid-19’ – Tot 11 september bijna 25.000 officiële doden door Covid ‘vaccins’ in de EU – ‘CDC erkent 94% misdiagnoses; echte aantal doden door Covid-19 te vergelijken met (zeer) mild griepseizoen


  16-9-2021


  Science Direct heeft een omvangrijke pre-proof studie van een team Amerikaanse, Roemeense, Italiaanse, Russische en Griekse wetenschappers gepubliceerd, die op basis van alle tot nu toe beschikbare gegevens en feiten constateren dat kinderen vele malen meer gevaar lopen door de Covid-19 ‘vaccins’ dan door het (veronderstelde) ‘nieuwe’ corona virus. De auteurs bevestigen dat het vrijwel uitsluitend ouderen met een groot aantal onderliggende aandoeningen zijn die aan Covid-19 sterven, het aantal slachtoffers onder kinderen ‘verwaarloosbaar’ is, en de gevolgen van deze injecties voor de langere termijn in het geheel niet zijn onderzocht. Ook wordt bevestigd dat de ‘vaccins’ een zeer hoog aantal slachtoffers maken, en ook een ‘niet verwaarloosbaar’ aantal kinderen het leven benemen. ALLES pleit er dus voor om onmiddellijk te stoppen met deze injecties.

  ‘Waarom vaccineren we kinderen tegen Covid-19?’ is de veelzeggende titel van de studie. De vraag blijkt tegelijkertijd het antwoord te zijn, want uit alle feiten en data komt naar voren dat het injecteren van kinderen niet alleen volkomen zinloos is, maar hun gezondheid en leven juist in vele malen groter gevaar brengt dan het zogenaamde corona virus, dat – op zeer zeldzame uitzonderingen na – voor hen juist onschadelijk is.

  ‘Voor iedere injectie minstens VIJF keer meer dode ouderen dan door Covid’

  In het wetenschappelijke artikel wordt compleet de vloer aangeveegd met de wijze waarop deze injecties tot stand zijn gekomen en worden uitgevoerd. ‘Klinische testen voor deze inentingen waren zeer kort (een paar maanden), gebruikten samples die niet representatief waren voor de totale bevolking, en hadden vanwege hun geringe omvang voor adolescenten/kinderen een povere voorspellende waarde. Verder behandelden de klinische testen niet de veranderingen in biomarkers die vroegtijdige waarschuwende indicatoren konden zijn van een verhoogde aanleg voor ernstige ziekten.’

  ‘Uiterst belangrijk: de klinische testen keken niet naar de lange termijn effecten die, indien ernstig, mogelijk nog decennia door kinderen/adolescenten zullen moeten worden gedragen.’

  ‘Een nieuw best-case scenario kosten/baten analyse heeft aangetoond dat er – zeer conservatief – voor iedere inenting vijf keer meer doden onder de meest kwetsbare 65-plussers zijn dan door Covid-19. Het risico op sterfte door Covid-19 neemt met dalende leeftijd drastisch af. De lange termijn gevolgen van de inentingen voor jongere bevolkingsgroepen zullen hun risico/baten ratio mogelijk substantieel doen toenemen.’

  ‘Geen vaccin, maar ‘behandeling” met hoog aantal ernstige bijwerkingen

  Tot 2020-2021 was het wettelijk vastgelegd dat een middel alleen in aanmerking komt een ‘vaccin’ te worden genoemd als het mensen aantoonbaar beschermt tegen één of meer ziekten en infectie. Deze vereisten zijn voor de Covid injecties compleet losgelaten. ‘In het vervolg van dit artikel gebruiken we de term ‘ingeënt’ in plaats van ‘gevaccineerd’, omdat het geïnjecteerde materiaal in de huidige Covid-19 injecties noch een virale infectie, noch besmetting voorkomen,’ schrijven de wetenschappers dan ook. ‘Aangezien de belangrijkste functie in de praktijk symptoomonderdrukking lijkt te zijn, is het operationeel een ‘behandeling’.’

  ‘De klinische testen hebben de ernst van de bijwerkingen die tot nu toe zijn opgetreden (zoals gerapporteerd in VAERS) (en in Europa door Eudravigilance (inmiddels bijna 25.000 doden in de EU en 2,3 miljoen met gezondheidsschade – X.) niet voorspeld, noch de potentiële omvang van de onderliggende presymptomatische schade die is opgetreden en die het gevolg is van de inentingen.’

  ‘Wij vatten de bijwerkingen die reeds zijn opgetreden door deze massa inentingen hier samen, en presenteren biologisch bewijs van het potentieel optreden van nog veel meer bijwerkingen op de middellange en lange termijn.’ (onderstreept toegevoegd) ‘Appendix A geeft een idee van de omvang van het onderrapporteren bij het VAERS van bijwerkingen na inentingen, en presenteert schattingen van het werkelijke aantal post-inenting doden, gebaseerd op het extrapoleren van de VAERS resultaten uit de ervaringen in de echte wereld.’

  Echte aantal Covid doden ‘te vergelijken met mild griepseizoen’

  De wetenschappers onderstrepen vervolgens met harde feiten dat het aantal in de media gemelde Covid doden extreem overdreven is. ‘Het CDC heeft recentelijk toegegeven dat 94% van het aantal aan Covid-19 toegeschreven doden net zo goed op het conto van één van de comorbiditeiten kan worden gezet. Het feitelijk aantal op Covid gebaseerde doden in de VS lijkt daarom iets van 35.000 of nog minder te zijn, wat karakteristiek is voor een mild griepseizoen.’ (vet toegevoegd)

  ‘En zelfs die 35.000 kan een overschatting zijn.’ Veel overleden mensen hadden namelijk preklinische condities (reeds bestaande onderliggende aandoeningen). ‘Als rekening was gehouden met deze preklinische condities en deze tevens worden gekoppeld met het aantal valse positieven, dan zou de CDC schatting van 94% misdiagnoses substantieel hoger zijn.’

  Met andere woorden: dan zou het toch al ‘milde griepseizoen’ nog veel milder zijn, en zou het door de politiek en media gepresenteerde corona A-status ‘killer’ virus in werkelijkheid niet gevaarlijker zijn dan een simpele verkoudheid, waar – zoals met bijna alle luchtwegvirussen – enkel een gering percentage zwakkeren gevaar door lopen.

  Opzichtig bedrog met klinische testfasen

  Het team heeft ook zware kritiek op de klinische testfasen. Omdat Covid van meet af aan bijna uitsluitend ouderen met een zwakkere gezondheid trof en niet of nauwelijks een gevaar vormde voor de jongere generaties, hadden de testen gericht moeten zijn op mensen van minimaal 45 jaar oud. Pfizer deed echter ‘bijna exact het omgekeerde’. Ongeveer 58% van het aantal aan Covid toegeschreven doden was 75 jaar of ouder, maar in de testfase behoorde slechts 4,4% van het aantal proefpersonen tot deze leeftijdscategorie.

  ‘De leeftijd die de meeste impact had van Covid-19 doden was dus minimaal vertegenwoordigd in de Pfizer klinische testfasen, en de leeftijden die het minste waren getroffen door Covid-19 waren juist maximaal vertegenwoordigd. Dit scheve beeld (laten we het maar gewoon noemen wat dit is: regelrecht bedrog en schaamteloze fraude, zoals op basis van de ervaringen in het verleden van Pfizer verwacht had kunnen worden – X.) heeft grote gevolgen voor het voorspellen van het aantal verwachte doden…’

  Bovendien blijkt uit de testfase statistieken dat een groot aantal medische condities waren uitgesloten. Pfizer testte het ‘vaccin’ dus vooral op jongere gezonde mensen, die aangetoond amper gevaar lopen überhaupt ziek te worden door Covid-19.

  ‘Ernstige gevolgen van Spike eiwit, met name voor kinderen, niet onderzocht’

  Pfizer en Moderna blijken daarnaast nauwelijks te hebben gekeken naar de indicaties van het optreden van bijwerkingen op de middellange en lange termijn van het injecteren van genetische mRNA instructies die het lichaam aanzetten tot het aanmaken van het pathogene spike eiwit van het SARS-CoV-2 virus. (Het Janssen ‘vaccin’ werkt iets anders, en gebruikt een adenovirus om een gen van het coronavirus in de menselijke cellen te brengen, wat vervolgens eveneens het spike proteïne produceert.).

  ‘Als geloofwaardige wetenschap over de veiligheid was toegepast, dan zou er een veel bredere benadering zijn vereist’ dan de zeer summiere onderzoeken die de fabrikanten hebben verricht naar de mogelijke gevolgen van het opwekken van spike proteïnen in het menselijke lichaam. ‘Wij beschouwen dit niveau als povere veiligheidswetenschap… Alles wat kon worden vastgesteld waren korte-termijn bijwerkingen en sterfte. Deze focus op symptomen maskeerde de werkelijke schade van de mRNA interventies,’ die in ieder geval lijken te bestaan uit het ontstaan van bloedpropjes / trombose in de (nabije) toekomst. (Zie ook onze vele eerdere artikelen hierover)

  ‘Dit is vooral relevant voor kinderen, die een lange toekomst hebben die ernstig kan worden aangetast door een grotere aanleg voor meerdere, op bloedpropjes gebaseerde (en andere) ernstige ziekten die het gevolg zijn van deze inentingen…. Kinderen lopen een verwaarloosbaar risico op ernstige gevolgen van de ziekte (Covid-19) (fig.1). Aangezien Covid-19 geïnjecteerden slechts een paar maanden zijn getest, zijn de middellange en langetermijn bijwerkingen (van de inentingen) onbekend. Deze bijwerkingen kunnen decennia een negatieve impact op kinderen hebben.’

  Het artikel somt vervolgens een lange lijst van aangetoonde ernstige gevolgen van het ‘toxisch’ en ‘pathogeen’ (ziekteverwekkend) genoemde spike eiwit op. Enkele hiervan samengevat:

  * schade aan bloedvatcellen en mitochondrische functies;

  * vergroten van longschade door ACE2-receptor reductie;

  * veranderingen en schade aan hartcellen; (myocarditis, pericarditis)

  * produceren van inflammatoire moleculen die een cytokine storm kunnen veroorzaken;

  * prolongeren en vergroten van schade opgelopen door het coronavirus;

  * produceren van factoren die verantwoordelijk zijn voor hartaanvallen;

  * de LNP laag en het PEG waarin het mRNA is verpakt blijkt zeer ontstekingsverhogend;

  * het PEG in het Pfizer vaccin is de oorzaak van anafylactische schok (levensbedreigende allergische reacties)
  * de LNP laag lijkt het ASIA syndroom op te wekken (auto-immuun ziekte en ontstekingen door adjuvanten);

  * het spike proteïne kan zich naar ieder lichaamsdeel en orgaan verspreiden;

  * het spike proteïne dringt door de bloed/brein barrière heen en richt hersenschade aan;

  * het spike proteïne verergert bestaande auto-immuunziekten;

  * AstraZeneca’s adeno ‘chimpansee’ virus dringt eveneens de hersenen binnen, doet de cellen daar het Covid spike proteïne produceren, en zorgt ervoor dat het immuunsysteem de eigen hersencellen aanvalt; (de cynische term ‘vaxzombies’ zou daarom wel eens heel letterlijk kunnen worden)

  * het mRNA van het Pfizer vaccin dringt (volgens een studie van de fabrikant zelf) alle essentiële organen binnen. ‘Schade aan deze organen kan ernstig zijn, maar de gevolgen voor de eierstokken kan potentieel catastrofaal zijn voor vrouwen (/ meisjes) die kinderen kunnen krijgen of nog kunnen gaan krijgen.’

  Het wetenschappelijke team concludeert: ‘Deze toxische combinatie zal veel beschermende afweer (die kenmerkend is voor het natuurlijke immuunsysteem) door directe injectie hebben omzeild. We hebben laten zien dat een van de vele redenen waarom het spike proteïne schadelijk voor kinderen kan zijn – terwijl die niet ziek lijken te worden door SARS-CoV-2 – is dat 1) het natuurlijke immuunsysteem door de inenting wordt omzeild, en 2) het grotere volume aan spike proteïne dat in de bloedbaan terecht komt, en 3) de aanvullende toxische gevolgen van het LNP omhulsel.’

  (Opinie:) Aan genocide grenzende massamoord waarin kinderen worden geofferd aan Baäl / Moloch

  Zo langzamerhand beginnen dus ook vanuit de gevestigde systeemwetenschap steeds meer met harde bewijzen onderbouwde geluiden te komen die erop wijzen dat zogenaamde ‘complotdenkers’ die deze wereldwijde injectiecampagne gelijkstellen met het doelbewust plegen van aan genocide grenzende massamoord, vermoedelijk niet overdrijven.

  Mijn persoonlijke mening? Ouders die hun eigen lichaam en gezondheid in de waagschaal stellen, moeten dat helemaal zelf weten. Het is immers hun eigen lichaam. Maar ouders die hun eigen kinderen laten injecteren met deze experimentele, nauwelijks geteste en hoogst omstreden stoffen, offeren hen daarmee op het altaar van de 21e eeuwse Baäl / Moloch, de god van de globalistische eugenetische klimaat-vaccinatie sekte die bijna de voltallige wereldpolitiek volledig in zijn greep heeft gekregen, en die bezig lijkt met wat wel eens de allerergste misdaad tegen de menselijkheid ooit gepleegd zou kunnen worden.


  Xander

  (1) Science Direct

  0 reacties :

  Een reactie posten