Toezichthouder haven Den Helder zet vraagtekens bij accent op waterstof. ’Wind op zee is commercieel interessanter’

Datum:
 • dinsdag 3 augustus 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  DEN HELDER

  Als het aan de Raad van Commissarissen van het havenbedrijf ligt, kan de directie beter meer aandacht besteden aan het binnenhalen van omzet via windenergie op zee, dan door activiteiten op het vlak van waterstof.


  Arie Booy 3-8-2021

  Die boodschap valt te destilleren uit de nota die de toezichthouder gemaakt heeft naar aanleiding van de financiële toekomst van Port of Den Helder.

  De Raad van Commissarissen schrijft onder meer: ’Waterstof biedt goede kansen, maar voordat we daar geld mee gaan verdienen zijn we echt nog vele jaren verder, naar verwachting pas na 2027. De snelheid waarmee deze transitie zich voltrekt wordt door Europees en nationaal beleid en door grote industriële actoren buiten Den Helder bepaald.’

  Port of Den Helder heeft verschillende potjes met waterstof op het vuur staan. Er komt een tankstation voor schepen die op waterstof varen in Kooyhaven en een elektrolyser op een andere plek in het havengebied. In zo’n elektrolyser wordt met water en elektriciteit waterstof gemaakt. Ook gaat er een vaartuig op waterstof varen.

  In de gemeenteraad is Frans Klut een warm pleitbezorger van deze nieuwe energiedrager. Hij juicht de voortvarendheid van Port of Den Helder toe, maar wil niet reageren op de mening van de commissarissen omdat hij zich gehouden acht aan de geheimhoudingsplicht die over de cijfers van het havenbedrijf is afgesproken.

  Interessanter

  De Raad van Commissarissen vindt: ’Het is heel goed dat de havendirectie actief is om de Gasunie en andere bedrijven te overtuigen dat Den Helder deze en andere nieuwe energie-activiteiten graag en goed kan faciliteren, want daar ligt een belangrijk deel van onze toekomst. Maar wind op zee gerelateerde bedrijven zijn waarschijnlijk eerder in zicht en commercieel interessanter dan waterstof. Actieve, langjarige en consistente benadering van de wind op zee markt is noodzakelijk voor successen in de toekomst.’

  Jacoba Bolderheij en Kees Turnhout van het havenbedrijf roeren al jaren de trom over de in aantocht zijnde windenergiemarkt. Nu de voorbereidingen getroffen zijn, is het wachten op de bedrijven die daadwerkelijk de windparken voor dit deel van de kust gaan aanleggen. Dat wordt over twee jaar verwacht. Den Helder kent een reeks van ondernemingen die reeds bij dit soort projecten betrokken zijn ter hoogte van Zuid-Holland. DHSS is er daar een van.

  Noordhollands Dagblad

  De windparken op zee kruipen langzaam op naar het noorden.
  © Illustratie Rijk


  0 reacties :

  Een reactie posten