Stop het zonnebloemkapitalisme, voordat het de economie verlamt.

Datum:
 • maandag 16 augustus 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  “De overheid neemt een verkeerde rol in het economische proces.”

  13-8-2021
  David van Overbeek in gesprek met hoogleraar economie Arnoud Boot (UVA) over het ‘zonnebloemkapitalisme.’ “De overheid neemt een verkeerde rol in het economische proces.” De vrije markt is de centrale pijler van een kapitalistische economie. Een markt is vrij, zo zegt men, wanneer de dynamiek van vraag en aanbod zich vrijelijk ontvouwt, zonder dat een van beide elementen door een derde partij, zoals de staat, wordt beïnvloed. Vanuit deze basis gedacht, is de term zonnebloemkapitalisme eigenlijk maar slecht toepasbaar op het systeem dat Arnoud Boot in zijn recente essay beschrijft. Kenmerkend voor dit ‘kapitalisme', aldus Boot, is namelijk dat het zichzelf volledig drijvende houdt middels staatssubsidies, en dus niet middels marktconcurrentie. De private sector (de zonnebloem) heeft zich daarmee volledig op de beweging van de staat (de zon) georiënteerd. En dat moet anders, zegt Boot, als men wil voorkomen dat grote banken en bedrijven de overheid volledig in hun grip krijgen. Daarbij moet men zich overigens niet laten afleiden door berichten over een gezonde economie: “Het is juist in de goede tijden dat de grootste problemen worden gecreëerd.” Tegen het financieel heliocentrisme, met Arnoud Boot. -- 0:00 intro 0:14 Jij schreef recent een artikel over ‘zonnebloemkapitalisme.’ Wat is dat precies? 2:31 Hoe lang speelt deze tendens al? 5:06 Leidt de manier waarop bedrijven gefinancierd worden tot verminderde verantwoordelijkheid? 8:50 Hoe kijk jij naar de recente winsten van Ahold? 12:39 Is zonnebloemkapitalisme al volledig door bestuurders geïnternaliseerd? 16:09 Verandert de overheid van een strenge marktmeester in een zachte heelmeester? En kan dat worden teruggedraaid? 25:11 Wat voor effecten gaan de lage rentes hebben? 27:10 Heeft de ECB zichzelf vastgezet door zulke lage rentes te garanderen? 32:04 Hoe kijk jij naar initiatieven om de duurzaamheidsagenda in Nederland door te voeren? 40:05 Wat voor verschil zou een investeringsbank maken? 43:16 Hoe kijk jij naar de European Green Deal? 46:25 Wat zou de overheid nu moeten doen om het zonnebloemkapitalisme tegen te gaan? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...


  De Nieuwe Wereld TV

  0 reacties :

  Een reactie posten