Kunstenaar Rob Scholte moet bijna drie jaar wachten voordat hij alle informatie krijgt die de gemeente Den Helder over hem heeft. ’Dat is onaanvaardbaar’, zegt zijn juridisch adviseur

Datum:
 • dinsdag 17 augustus 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • DEN HELDER

  Twee jaar en acht maanden wil de gemeente Den Helder er over doen om alle informatie met betrekking tot kunstenaar Rob Scholte openbaar te maken. ,,Dat is toch niet normaal?’’, zegt Oliver Anderson van Stichting Adviesman.


  Delano Weltevreden 17-8-2021

  Anderson adviseert Rob Scholte, die al jaren in een juridische strijd is verwikkeld met de gemeente Den Helder. Het Rob Scholte Museum was in het voormalige postkantoor gevestigd, in het centrum van Den Helder. De kunstenaar wilde het pand kopen. De gemeente brak de onderhandelingen af en verkocht het pand aan bouwbedrijf A. Tuin BV. Begin 2018 zijn de kunstenaar en zijn gezin uit het pand gezet en is zijn kunstcollectie in beslag genomen.

  Oliver Anderson heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) alle informatie opgevraagd die te maken heeft met de kwestie Scholte. Van 1 januari 2008 tot en met 10 februari 2021.

  In een brief aan de gemeenteraad zegt het college dat het om zo’n dertigduizend pagina’s informatie gaat. Inmiddels zijn ongeveer zesduizend pagina’s openbaar gemaakt. Dat is inclusief de informatie uit een eerder wob-verzoek.

  In de brief aan de raad zegt het college: ’De Wob schrijft voor dat elke passage/alinea van elk document vooraf aan de Wob moet worden getoetst, alvorens tot openbaarmaking mag worden overgegaan. Dit vergt veel handwerk. Om de Wob-verzoeken te kunnen behandelen, is significante personele inzet nodig. Hiervoor is ten minste een fte voor een half jaar benodigd en mogelijk zelfs langer. De personele inzet voor behandeling van deze Wob-verzoeken was niet mogelijk binnen de capaciteit van onze ambtelijke organisatie. Deze capaciteit is ingehuurd.’

  Onaanvaardbaar

  Het college heeft Stichting Adviesman gemeld dat per twee maanden vijftienhonderd pagina’s beschikbaar kunnen worden gesteld. Over de resterende vierentwintigduizend pagina’s zou de gemeente dus twee jaar en acht maanden doen. Oliver Anderson: ,,Dat is onaanvaardbaar. Van die 1500 pagina’s die mij per twee maanden beloofd zijn, heb ik bovendien maar 349 ontvangen. De gemeente past allerlei vertragingstactieken toe. Die informatie moet openbaar worden gemaakt. Daar hebben Rob Scholte, zijn gezin én de inwoners van Den Helder recht op.’’

  Omdat het om een omvangrijke klus gaat en er geen ambtenaar voor vrijgemaakt kan worden, heeft de gemeente iemand ingehuurd. Oliver Anderson: ,,Als die ene persoon het niet alleen kan, huurt de gemeente maar meer mensen in. De burger heeft er recht op om te weten hoe de besluitvorming is verlopen en kan niet zo lang op die informatie wachten.’’

  De gemeente en Rob Scholte proberen hun geschil middels mediation op te lossen. Anderson vindt dat geen reden om af te zien van de gevraagde informatie. ,,Er zijn te veel rare dingen gebeurd. Als zij eerlijk spel spelen en niets te verbergen hebben, dan maken zij die stukken snel openbaar.’’ Stichting Adviesman heeft de bezwarencommissie gevraagd zich over de zaak uit spreken. De commissie buigt zich op 26 augustus over deze kwestie.

  Half miljoen

  De gemeente eist 550.000 euro van Rob Scholte. In dat bedrag zitten onder meer de kosten voor ontruiming van het Rob Scholte Museum en de kosten voor opslag van de kunstcollectie. De gemeente wilde de collectie veilen om dat geld te innen. Die veiling zou maximaal 350.000 euro opbrengen, terwijl de collectie volgens de kunstenaar miljoenen euro’s waard is. Het Gerechtshof in Amsterdam heeft de verkoop verboden en de partijen gevraagd hun geschil via mediation op te lossen.


  Noordhollands dagblad 

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Ambtenaren en politici begrijpen nog steeds niet dat ze betaald worden door de burgers(ook door Rob Scholte) en ten dienste staan van die burgers. Tegenwoordig is het zo dat ambtenaren en politici verwachten dat de burgers er voor hen zijn. Een omslag van denken is voorlopig ondenkbaar omdat politici en ambtenaren onevenredig veel macht hebben.

  Anoniem zei

  Rob Scholte moet en zal kapot!

  Den Helder..........het Kabul van Nederland.

  Een reactie posten