HVC verbrandt in 2020 geen enkele vracht afval uit het buitenland. Dat is voor het eerst sinds jaren

Datum:
 • dinsdag 31 augustus 2021
 • in
 • Categorie:
 • ALKMAAR

  HVC in Alkmaar heeft in 2020 geen enkele vracht afval uit het buitenland verwerkt. Dat is voor het eerst sinds jaren.


   Martijn Gijsbertsen 31-8-2021


  Alle ’afvalenergiecentrales’ (verbrandingsovens) op industrieterrein Boekelermeer zijn benut voor Nederlands huishoudelijk- en bedrijfsafval: in totaal 913 miljoen kilogram.

  Waar de hoeveelheid importafval in 2015 nog ruim een kwart (274,4 miljoen kilo) van de totale capaciteit in beslag nam, was die in 2019 gedaald naar iets meer dan 8 procent oftewel 77,5 miljoen kilogram.

  Discussie

  Nu is het percentage buitenlands afval zelfs tot nul gereduceerd. Hoofdoorzaak hiervan is de invoering van een importheffing, die tot flink wat beroering en discussie onder afvalbedrijven heeft geleid.

  „Door het ontbreken van voldoende verbrandingscapaciteit in het buitenland leidt deze heffing tot een toename van het storten van afval ter plaatse”, aldus HVC.

  „Gestort afval produceert methaangas en dit broeikasgas is vele malen schadelijker voor het klimaat dan CO2, die wordt uitgestoten bij verwerking van een gelijke hoeveelheid afval in een afvalenergiecentrale. Vanuit milieubelang is deze importheffing dus contraproductief en, om dezelfde reden, in strijd met Europees beleid om het storten van brandbaar afval terug te dringen”, aldus het standpunt van het Alkmaarse afval-/energiebedrijf.

  De maatregel heeft geen wezenlijke invloed gehad op de jaaromzet van HVC (bijna 1120 medewerkers). Die bedraagt 382 miljoen euro en dat is 15,2 miljoen in de plus.

  Scheiding

  In de 44 HVC-gemeenten, waarvan 26 in Noord-Holland, is het gemiddelde scheidingspercentage van huishoudelijk restafval vorig jaar licht gedaald: van 59 naar 58 procent. De gemiddelde hoeveelheid gescheiden restafval per inwoner is gezakt van 203 naar 197 kilogram.

  Een derde van wat in de grijze containerbak terecht komt, blijkt gft (groente-, fruit en tuinafval) en hoort eigenlijk in de groene bak. Bijna 17 procent bestaat uit plastic, blik en/of drinkpakken, dat ook in een andere container thuishoort.

  Om inwoners met beter scheiden te helpen, is een HVC-app ontwikkeld waarop kan worden ingevoerd wat wordt weggegooid en wordt aangegeven in welke bak dat moet.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten