De overheid faalt, de econoom kijkt toe? Een gesprek over het economisch denken in transitie.

Datum:
 • dinsdag 31 augustus 2021
 • in
 • Categorie:
 •  David van Overbeek in gesprek met Jasper Lukkezen, hoofdredacteur bij ESB....
  31-8-2021


  David van Overbeek in gesprek met Jasper Lukkezen, hoofdredacteur bij ESB en universitair docent macro-economie aan de Universiteit Utrecht, over veranderingen in het economisch denken. “Je kan sociaal ongenoegen niet verhelpen als je niet kijkt naar hoe mensen leven.” Met alle economische onzekerheid van het laatste anderhalve decennium is het niet opmerkelijk dat de discipline economie momenteel drastisch onder de loep wordt genomen. Niet alleen waar het de theorie betreft, ook in het economisch onderwijs en beleid richt men het vizier op nieuwe horizonten. Er is, naar men zegt, behoefte aan meer pluriformiteit. Maar wat zijn precies de alternatieven? En wat zijn deze waard? Macro-econoom Jasper Lukkezen schetst de belangrijkste ontwikkelingen op alle drie de deelgebieden: wetenschap, beleid en onderwijs. “Ieder wereldbeeld dat de mens beschouwt als atomistisch individu faalt in het verklaren van structurele problemen,” legt hij uit. Het is dan ook nodig om andere belangen mee te laten wegen in economische berekeningen dan het rationele egoïsme van de ‘homo economicus’ alleen. Kostbare lessen, met Jasper Lukkezen. -- 0:00 intro 0:17 Welke grote veranderingen constateer jij in het onderwijs, de wetenschap en het beleid omtrent economie? 7:42 Verandert data de manier waarop we naar economie kijken, of beïnvloedt juist ons beeld van economie ook hoe we kijken naar de data? 11:16 Welke nieuwe theoretische insteek heeft jouw voorkeur? Die van Kate Raeworth of die van Jean Tirole? 17:00 Is er sprake van een nieuwe opmars van grote verhalen? 18:41 Waarom is na de crisis van 2008 behoefte aan een nieuw verhaal? 22:41 Met welke thema’s zie jij beleidsmakers vooral worstelen? 27:45 Waarom mist de politieke wil om echte beleidsveranderingen door te voeren? 33:10 Moet de overheid ook niet voorzichtig zijn met het nemen van een voortrekkersrol? 36:45 Voelen economen een schroom om zelf technikersrol op te geven? 39:58 Wordt het economie onderwijs inderdaad pluriformer? 47:42 Benader jij het lesgeven anders dan jouw oude docenten? 49:45 Denk je dat er een verbredende tendens gaande is in het onderwijs? 53:45 Aan wat voor soort econoom heeft de wereld nu behoefte? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...


  De Nieuwe Wereld  0 reacties :

  Een reactie posten