Deel 3 lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Onze machthebbers begaan een oorlogsmisdrijf’

Datum:
 • donderdag 5 augustus 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  ‘140 van de 150 parlementariërs zijn corrupt’

  —————————————————————————————————————————

  ‘140 van de 150 parlementariërs zijn corrupt’ – ‘Er is waarschijnlijk iets dat deze vaccins nog kan draaien’ – ‘Op afdwingen deelname aan medisch experiment zonder uitdrukkelijke instemming staat volgens internationaal recht de doodstraf’

  ——————————————————————————–

  (Deel 1 / Deel 2). ‘Als je alleen maar naar de mainstream media luistert en iedere dag de Volkskrant, NRC e.d. leest, dan wordt je niet geïnformeerd. De mainstream media zegt NIETS over Agenda-2030… Ons parlement heeft 150 zetels. Ik durf te zeggen dat 140 corrupt zijn. Dat zie je ook aan hun stemgedrag bij vaccinaties. Er is eenvoudig een twee derde meerderheid te bereiken voor het prikken van kinderen vanaf 12 jaar. Dat kan niet, staat zelfs in alle bijsluiters (‘vanaf 16 jaar’), en is ook nog eens een medisch experiment. Hoezo kun je kinderen van 12 jaar mee laten doen met een medisch experiment?!’

  ‘Maar niemand haalt die bijsluiters van de websites van Pfizer en Moderna af. Niemand!’ (Wij wel, zoals onze lezers weten. Ik heb de bijsluiter en zorginstructies van Pfizer uitgebreid besproken, en zelfs van ALLE genoemde ingrediënten tal van wetenschappelijke onderzoeken opgevraagd, inclusief de officiële EMA documenten.) Bij een doosje aspirine zit een hele bijsluiter, maar bij het vaccin zit één papiertje met de tekst ‘het is veilig en is volledig getest’. Dat is misleiding!’

  Vraag uit de zaal: ‘Gezien de reacties zijn een hoop mensen in deze zaal gevaccineerd. U zegt dat die binnen 5 jaar dood zijn. Wat kunnen ze daartegen doen?’

  Van Kessel: ‘Ik heb van tevoren gezegd dat ik er geen doekjes om draai. Daar hou ik niet van, en die tijd hebben we niet meer. Artsen voor Waarheid is bezig met een onderzoek naar de sera (Covid injecties). Die worden met politie bewaakt (om onafhankelijk onderzoek zo moeilijk mogelijk te maken). Maar we hebben ze. Dan moet je nog laboratoria vinden die het willen gaan doen. Er is er slechts één die dat wil.’

  ‘Er is waarschijnlijk iets dat deze vaccins nog kan draaien’

  ‘We hebben op dit moment een controlegroep van 100 vrijwilligers die allemaal zijn ingeënt, en die hebben allemaal dikke spijt. Daar komt een speciale site over. We zijn natuurlijk op zoek naar iets dat het kan tegenwerken. In Artsen voor Waarheid en Artsencollectief zitten hele knappe virologen die geen carrière meer hoeven te maken. Er is waarschijnlijk iets dat het kan draaien. Ik noem bijvoorbeeld ‘suramine’ (uit dennennaalden), dat is veelbelovend. De (gevaccineerde) mensen die nu weg zijn gelopen hebben nu niet gehoord dat er suramine is.’*

  (* Let op: Dit is geen medisch advies! Ga niet zelf experimenteren met dennennaalden uit een bos. Gebruik alleen goedgekeurde supplementen in de aanbevolen doses, tenzij een erkende arts anders voorschrijft. – X.)

  Maar ‘alle medicijnen en middelen die waarschijnlijk helpen, zijn door de overheid verboden. Suramine: verboden. Suramine thee? Uitverkocht. Ivermectine? Boetes van € 5000 tot € 150.000. Uitschrijven hydroxychloroquine (HCQ)? Boete! Huisarts Rob Elens in Limburg heeft al twee boetes gekregen omdat hij HCQ had voorgeschreven, een medicijn dat al meer dan 50 jaar op de markt is. Hij krijgt een boete, want het helpt, en dat mag niet.’

  Die groep van 100 gevaccineerde vrijwilligers wordt iedere week gecontroleerd. ‘Wat blijkt uit hun bloed? Ruim 60% van deze mensen heeft een D-dimer waarde van tussen de 2000 en 3000. Deze waarde heeft te maken met trombose (minuscule bloedstolsels). Daar kun je natuurlijk bloedverdunners voor geven.’

  ‘Grafeenoxide kun je met bioresonantie tegengaan. We hebben al drie machines gekocht. Er zijn een paar rijke ondernemers die weten dat ze toch hun geld kwijtraken in de New World Order, dus die hebben die gekocht… En er wordt onderzoek gedaan’ of bioresonantie inderdaad grafeenoxide in je lichaam kan stoppen.’

  Staat heeft zich helft van gezag over uw kind toegeëigend

  Een vrouw uit de zaal merkt op dat ‘wij onze kinderen uit het onderwijssysteem moeten halen. We moeten voor onze kinderen gaan staan en de deur dicht houden.’ Van Kessel: ‘Ja. Dan krijg je alleen problemen met de leerplichtambtenaar.’ De advocaat heeft zelf zo’n zaak behandeld van een leerplichtambtenaar die een man en een vrouw een boete wilde geven omdat ze hun kinderen niet meer naar school wilden sturen. ‘Ik heb die ambtenaar het Blauwe Boek gegeven, en gezegd dat we aangifte tegen hem gaan doen.’

  Van Kessel wijst op de in het voorjaar door de Tweede Kamer aangenomen ‘Wet Deelgezag’. ‘En die wet kennen jullie niet, maar die is er wel doorheen. Die wet zegt dat de overheid voor 50% gezag krijgt over je kind.’ Als je je daartegen verzet, bijvoorbeeld door je niet te identificeren, ‘dan ben ik bang dat er geweld wordt gebruikt.’

  Een collega advocaat in de zaal neemt het woord en legt de aanwezigen uit dat ze de bal bij de leerplichtambtenaar moeten neerleggen. ‘U moet zeggen dat als hij niet kan aantonen dat hij een contract met u heeft, hij u op privé basis schade aandoet, en dat hij die schade privé moet vergoeden. Met andere woorden: komt u achter mij aan, dan kom ik achter u aan. De overheid zegt wel steeds ‘we doen het samen’, maar er is nooit een brief gestuurd met de vraag om uw handtekening’ (ter instemming).

  Van Kessel: ‘In Nederland geldt de Wet Publieke Gezondheid, die met twee derde meerderheid is aangenomen. Dit is de wet waarop ALLE maatregelen worden genomen. Dat gold ook voor de avondklok. Deze wet is recentelijk nog strenger geworden. Daar valt ook de psychiatrie onder, dus als ze dadelijk zeggen ‘u bent een gevaar voor het algemene belang’, mogen ze je gewoon op komen halen en krijg je een dwangbuis om.’

  Vaccinaties nog niet verplicht, ‘en dit is geen vaccin maar een medisch experiment’

  Na een vraag uit het publiek over de prikbussen die naar scholen gaan, zegt Van Kessel dat die injecties voor kinderen (nog) niet verplicht zijn. ‘In januari is er een resolutie aangenomen door de (Parlementaire Vergadering van de) Raad van Europa’ (deze is echter niet bindend, zie ons artikel van 29 januari hierover). ‘Dat is de hoogste wetgevende macht in Europa. In die hele belangrijke resolutie staat dat vaccinatie NOOIT verplicht mag worden, dat het vaccinatiepaspoort nooit als ID-bewijs mag worden gebruikt, en dat de wet in die zin niet mag worden misbruikt. Je kunt een beroep doen op deze resolutie.’

  ‘Ze gaan injecties nog niet verplichten, zelfs niet met de Wet Publieke Gezondheid.’ Het Europese Hof besloot in april weliswaar dat ouders verplicht mogen worden hun kinderen te vaccineren (zie ons artikel hierover), ‘maar doe je het niet, dan krijg je 50 euro boete. Dat is de ontsnapping die het Hof heeft gegeven. Je kunt het afkopen. Maar juridisch is dit een gevaarlijk kantelpunt, want het Hof zegt dat je ‘in het kader van het algemene belang / de publieke gezondheid’ verplicht mag vaccineren.’

  ‘Dan krijg je te maken met het volgende verschil: is een Covid-19 injectie een vaccin? Dat is het niet. Het is een medisch experiment. En dan kun je stellen dat de uitspraak van het Europese Hof over een (mazelen)vaccin ging.’ De Covid-19 mRNA injecties zijn echter experimenten ‘met een proeftijd tot 1 januari 2024. Dit is dus géén vaccin, en dat is een groot verschil. Daar kun je dus een beroep op doen.’

  ‘Onze machthebbers begaan een oorlogsmisdrijf waar de doodstraf op staat’

  Dan is er nog de ook op deze site al vaker besproken ‘Nürnberg Code uit 1947, onderdeel van het internationale verdrag over de mensenrechten. Deze Code is na WO-2 ingesteld vanwege dr. (Josef) Mengele, en weten allemaal wat die gedaan heeft. In deze Code staat dat geen mens zonder uitdrukkelijke toestemming verplicht kan worden gesteld mee te doen aan een medisch experiment. Maar in 196 landen wordt die toestemming niet gevraagd! Nergens ter wereld waar dit ‘vaccin’ wordt uitgerold, ook niet door de GGD in Nederland. Dat is waarom Mark Rutte en meneer de Jonge worden aangeklaagd op basis van deze Nürnberg Code.’

  Ook artikel 7 van het IVBPR (Internationale Verdrag Burger- en Publieke Rechten) staat het absolute (grond)recht – waar onder geen enkele omstandigheid aan mag worden getornd, zelfs niet als de hele wereld om je heen dood neervalt – dat je mensen alleen na hun onomstotelijke instemming aan een medisch experiment mag onderwerpen. ‘Dus als je daar aan voorbij gaat, wat onze machthebbers doen, dan bega je een oorlogsmisdrijf op basis van het Verdrag van Genève. Daar staat de doodstraf op.’

  ‘Dus als je het formeel bekijkt, staat op iedereen die hier nu aan meewerkt, ook van het kabinet in Nederland, de doodstraf. Dat is internationaal recht en valt onder de WIM, de Wet Internationale Misdrijven, die wordt getoetst door militaire tribunalen… Maar wie gaat dit uitvoeren? Wie is machtig genoeg om dit tegen te gaan?’

  ‘Nederland is door Amerika bezet Duits grondgebied’

  Op het scherm verschijnt vervolgens ‘Artikel 21 (van de Grondwet in 1938): Koning kan geen vreemde Kroon dragen; Regering zetelt binnen Rijksgrenzen’. Onze Grondwet is echter in 1983 aangepast, waarmee dit artikel is afgeschaft. Waarom? Een stukje historie: Op 29 mei werd Hitlers rijkscommissaris Seyss-Inquart door het parlement officieel ingezworen als de koning en de regering van Nederland (Wilhelmina en de regering waren immers naar Londen gevlucht en buiten de Rijksgrenzen).

  ‘Daarmee werd Nederland officieel Duits grondgebied, en niet meer bezet.’ In alle andere door de Nazi’s bezette landen gold militair recht, behalve in Nederland.’ Van Kessel ziet hierin dat Nederland en Duitsland een RESET knop hebben om alles terug te draaien, ‘en dat ga ik bepleiten voor het Hof.’ Op 4 mei 1945 ondertekende de Noord Duitse legers en de SHAEF (geallieerde commando) een wapenstilstand, waarmee Nederland officieel Amerikaans grondgebied werd. ‘En dat zijn we nog steeds. Dit is Amerika. Nederland is geen Nederland.’

  Na de oorlog keerden Wilhelmina en de regering weliswaar terug, maar schreven geen parlementsverkiezingen uit, zoals de Grondwet voorschreef. Dat gebeurde pas in 1946. ‘Nederland is officieel door Amerika bezet Duits grondgebied, tot de dag van vandaag. Omdat er na de oorlog geen parlementsverkiezingen zijn uitgeschreven, zijn alle opvolgende parlementen nietig. Daarom zeg ik dat Rutte formeel geen minister-president is, maar alleen in onze perceptie, in onze wereld. Meneer Wilders – die verder het spelletje gewoon meespeelt – heeft het vaak over het ‘nepparlement’. En hij heeft gelijk; hij weet hoe het zit.’

  ‘Nederland en Duitsland hebben een RESET knop’

  Als alle partijen het spelletje meespelen en ons land naar de ondergang helpen, ‘hoe gaan we hier dan uitkomen?’ vraagt iemand in de zaal.

  Van Kessel; ‘In juridisch opzicht betekent het dat alle wetten en alle verdragen die na 8 mei 1945 door het Nederlandse parlement – dat geen parlement is – zijn ondertekend, nietig zijn, dus ook het Europese verdrag (en bijvoorbeeld de stikstof wet). ALLES. De fictie is voortgezet, maar ik zei al: Nederland en Duitsland hebben een RESET knop, en dat is dat we een nietige regering hebben, wat heel makkelijk aan te tonen is.’

  Professor Tak heeft het eerder geprobeerd, maar die is daarmee gestopt omdat het zijn carrière zou kosten. ‘Nu zitten we op het punt dat het erop of eronder is. We gaan niet blij worden van ‘Build Back Better’ en de New World Order waar we in worden gedreven. Wat we eraan kunnen doen? Eén: het volk is de baas. Dit is ons grondgebied, wij zijn hier geboren. Maar we moeten wel opstaan! Anders gebeurt er niets en gaan de ‘de facto’ wetten gewoon door. Ik ga nu proberen het gerechtshof in Leeuwarden dit te laten zien.’

  Binnenkort dient hij het verzoekschrift in, ‘en dan zien we wel wat er gebeurt. Misschien wordt ik wel doodgeschoten, omdat ze die Van Kessel levensgevaarlijk vinden. Maar we hebben geen andere keus. Een belangrijke vriendin van me die best ‘hoog in de boom’ zit, vroeg aan mij ‘Wat is je vrijheid je waard?” (‘Mijn leven!!’ verschijnt er in beeld.) ‘Diezelfde vraag kan ik aan iedereen in Nederland, Duitsland, Frankrijk etc. stellen. Want doe je er niets aan, dan gaat dit proces door.’

  ‘De RESET knop ligt bij het constitutionele hof. Dat heeft Nederland niet. In 1983 werd onder leiding van Piet Hein Donner de grondwet veranderd. In artikel 120, dat toen werd ingevoerd, staat dat de rechter de wet niet aan de Grondwet mag toetsen. Daarmee hebben ze eigenlijk alles uitgeschakeld… Gaan we onze vrijheden opgeven, of gaan we er iets aan doen?.. De mensen weten niet wat er boven hun hoofd hangt, en dat is best ernstig.’

  Straks nog maar 500 miljoen tot anderhalf miljard (transhumane) mensen over?

  Op een andere vraag uit het publiek waar men uiteindelijk naartoe wil, wijst hij op de Georgia Guidestones, waarop staat dat de wereldbevolking moet worden teruggebracht naar 500 miljoen. ‘In Agenda-21 staat anderhalf miljard. Bill Gates roept vanaf 2011 in zijn interviews dat hij 15% van de wereldbevolking wil reduceren. Dus zeg het maar. Iedereen die wordt ingespoten loopt een groot gevaar.’

  ‘Klaus Schwab, de grondlegger van deze agenda, schrijft in ‘De Vierde Industriële Revolutie’ dat hij de mens wil transformeren (transhumanisme) en wil aansluiten op de computer (A.I.). Dit is GEEN fictie. Deze techniek (nano technologie, in combinatie met 5G) is er, en gaan ze 100% doorvoeren als dit niet wordt gestopt.’

  Van Kessel maakt m.i. terecht een vergelijking met Hitlers ‘Mein Kampf’ (1932). ‘Als je dat boek had gelezen, had je precies geweten wat hij van plan was. Als je het boek van Klaus Schwab leest dan weet je wat hij van plan is. En die man heeft de macht. Ik ben een optimist, en ik geloof heilig dat dit niet tot het einde wordt doorgevoerd. Maar er gaan wèl veel slachtoffers vallen, dat weet ik wel zeker.’

  ‘Het is simpel: ‘we the people’, wij bepalen ons lot. We zijn als vrij mens geboren, maar dat moet je dan wel pakken. Je moet dus opstaan en zeer zeker je kinderen beschermen. Je ziet dat ze steeds verder dalen met hun (vaccinatie) leeftijd, omdat ze ook de kinderen in dit systeem willen betrekken. Dat gaat gebeuren.’

  Internationale Strafhof en Constitutionele Hof in België

  Met 5 advocaten gaat bij 5 gerechtshoven een artikel-12 procedure worden ingediend ‘met volledig bewijs wat er aan de hand is, wat er in de sera zit, wat er in de PCR test zit, en op die schwabs die in je neus worden gestopt. Al die bewijzen gaan wij neerleggen bij de gerechtshoven in Nederland… Ik verwacht niet dat zij Mark Rutte laten arresteren. Dan krijgen wij dus een ‘niet ontvankelijk’ beschikking. Dan is de volgende stap het Internationale Strafhof in Den Haag.’

  Dan wordt het ook voorgelegd aan het Constitutionele Hof in België, ‘want Nederland, België en Luxemburg zijn op dat punt eigenlijk één. Dat hof zal zich waarschijnlijk bevoegd verklaren om hier een uitspraak over te doen. Wat gaat er dan gebeuren? Stel dat we juridisch gelijk krijgen. Dan betekent dat einde oefening van deze maatschappij. Dan staan we aan de vooravond van een nieuwe samenleving, want de regering is niet legitiem.’

  Dr. Reiner Fuellmich komt dan ook even ter sprake. ‘Daar staan we ook mee in contact. Als het goed is, zie ik hem dit weekend (= afgelopen weekend in Berlijn). Voor Duitsland geldt hetzelfde, al zijn daar veel meer advocaten wakker, die ook zien dat er sprake is van een niet-bestaand land, een niet legitieme regering.’

  ‘Wat we kunnen doen? NEE zeggen’

  ‘Mij wordt vaak de vraag gesteld wat je hiertegen kunt doen. Mijn antwoord is heel simpel: gebruik het magische woord NEE.’ (Dat is exact wat wij op deze site ook al ruim een jaar schrijven.) ‘Als ze zeggen, je moet dit of dat: NEE. Mondkapje? NEE. PCR-test? NEE…. Wees je bewust van de positie waarin je zit. Zorg ervoor dat het kwartje bij je valt… dat het pad waar je nu op loopt, niet het juiste is, en je dan niet aan een mooi einde komt.’

  ‘Wees je dus bewust, zeg NEE, en heel belangrijk: verbind je. In Nederland zijn nog heel veel andere mensen, ook politiemensen en gewezen militairen, die echt weten wat er aan de hand is, en die zich ook aan het verbinden zijn.’ In Duitsland is de bewustwording al veel verder, en daarom zijn de maatregelen daar veel strenger. ‘En daardoor zie je dat politie en leger zich tegen Merkel gaan keren. Dat zal hier ook moeten gaan gebeuren.’

  (Afsluitende tekst: ‘Door een Crisis naar een Totalitaire Staat. De Moedigsten staan tegenover de Slechtsten… Velen zijn voor gegaan en werden jaren voor gek verklaard… De pers is onze grootste vijand!)

   

  Xander

  (1) Bitchute

  Zie ook o.a.:

  05-08: Deel 2 lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Dit is depopulatie door verplichte vaccinaties’
  04-08: Lezing advocaat Artsen voor Waarheid gaat viraal: ‘Staat is criminele organisatie, vaxxers hebben nog maximaal 5 jaar te leven’
  31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
  27-07: Deze tekenfilm uit jaren ’30 waarschuwde al voor Nieuwe Wereld Orde via geplande pandemie en verplichte vaccinaties
  25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
  20-07: Stichting Wij de Ouders stelt Hugo de Jonge persoonlijk aansprakelijk voor alle vaccinschade bij kinderen
  18-07: Tienduizenden Europese artsen krijgen brief met nieuwste wetenschappelijke feiten over Covid vaccins ( / Aantal officiële vaccinatiedoden VS en EU nadert de 30.000 )
  17-07: Ex-Pfizer VP: Fact checkers mainstream media vertellen ‘louter leugens’ over vaccinaties
  14-07: Canadese arts test zijn gevaccineerde patiënten: 62% heeft nu al bloedpropjes
  11-07: Dr. Zelenko, bedenker HCQ-zink protocol, noemt corona angstcrisis ‘misdaad van historische en Bijbelse omvang’
  09-07: Meer dan 60% van artsen VS weigert Covid vaccin; ‘Sterfte nu hoger dan 70 vaccins in 30 jaar bij elkaar opgeteld’
  07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
  29-06: Professor Bhakdi: ‘Onderzoek bewijst dat 30% tot 40% gevaccineerden bloedpropjes krijgen’
  27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’
  21-06: Utopia: Film uit 2019 voorspelde pandemie en vaccins waarmee wereldbevolking heimelijk wordt gesteriliseerd (/ Schokkende resultaten van wetenschappelijke studie naar honderden zwangere vrouwen: Na Covid vaccinatie 82% spontane abortussen in de eerste 20 weken zwangerschap)
  18-06: Professor Pierre Capel; ‘Stilte voor de storm?’, bloedklonters en ‘Zien we wat we zien’
  15-06: Ex-VP Pfizer beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs van massamoord
  05-06: Fauci Files: Coronavirus al op 11 maart 2020 intern een opzettelijk gemaakt ‘biowapen’ genoemd
  01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout gemaakt, we injecteren mensen met gif’
  29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
  28-05: Kan de aangifte tegen Rutte of het nieuwe Nürnberg tribunaal deze machtsgreep nog stoppen?
  12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
  05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
  17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
  16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
  12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart Mask de Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)
  09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
  08-04: Europees Mensenrechten Hof oordeelt dat verplichte vaccinaties legaal zijn
  30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur
  29-01: Parlementaire Vergadering Raad van Europa beslist dat vaccinaties niet verplicht en weigeraars niet gediscrimineerd mogen worden, en er geen vaccinpaspoort komt
  07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

  2020:

  18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
  24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit)
  12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
  26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
  16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
  03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
  26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
  24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid
  19-08: Australië bijt spits af en stelt alle burgers verplichte vaccinaties in het vooruitzicht (/ Premier herhaalt: ‘Geen prik? Dan geen werk en geen school, niemand uitgezonderd’)
  10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
  29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
  28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
  13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
  03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
  18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
  05-03: Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
  30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

  2019:
  04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)

  *Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
  *Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

  0 reacties :

  Een reactie posten