'Wat is cultuur nog in dit land?' Een gesprek met Paul Voestermans

Datum:
 • maandag 26 juli 2021
 • in
 • Categorie:
 • Jelle van Baardewijk in gesprek met cultuurpsycholoog Paul Voestermans

  16-7-2021
  Jelle van Baardewijk in gesprek met cultuurpsycholoog Paul Voestermans over diens boek, geschreven samen met Theo Verheggen: ‘Culture as embodiment: the social tuning of behavior.’ “Het begrip cultuur heeft eigenlijk geen verklarende functie.”
  Bij het in kaart brengen en aanpakken van maatschappelijke problemen wordt regelmatig beroep gedaan op het begrip ‘cultuur.’ Wanneer Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn in de misdaadcijfers wijst men op hun culturele achtergrond. Wanneer de overheid rücksichtslos optreedt tegen toeslagenfraude wordt dit geweten aan een vervreemde bestuurscultuur. Maar wat zijn zulke verklaringen precies waard? Neemt men erin niet aan wat men zoekt te verklaren, namelijk een gemeenschappelijk gedragspatroon? Cultuurpsycholoog Paul Voestermans is precies die mening toegedaan. “We moeten gedifferentieerd nadenken over gedragsproductie,” is zijn credo. In gesprek met Jelle van Baardewijk onderscheidt Voestermans vijf waarde-assen die wat hem betreft het handelen van mensen motiveren en daarmee verklaren: dit zijn de begrippenparen oud-jong, hoog-laag, vreemd-eigen, gelovig-ongelovig, man-vrouw. “Wie een zesde as kan bedenken die even fundamenteel is krijgt van mij een fles cognac.” Tegen de cultus van de cultuur, met Paul Voestermans. --
  0:00 intro 0:16 Wat is cultuur nu eigenlijk? 1:21 Wat is nu de basisdefinitie van cultuur. En hoe voegen jullie daar psychologische en biologische componenten aan toe? 2:39 Is cultuur niet een betwist begrip? Hoe kleed jij die notie aan? 7:24 In je boek onderscheid je vijf domeinen. Kun je ze kort benoemen? 8:45 Hoe kijk jij naar het hoog/laag onderscheid? 11:01 Wat is voor jou het verschil tussen de noties klassen en cultuur? 16:50 Leg jij niet teveel nadruk op het aangename en te weinig op begrippen als discipline? 17:55 Hoe kijken wij in Nederland naar de voorbereidende functie van het onderwijs? 22:09 Is het zo dat embodiment is verwaarloosd in de afgelopen jaren? 27:32 Hoe zie jij de rol van etnische achtergrond in relatie tot gedrag? 34:50 Welke begrippen vind jij een sterkere verklarende waarde hebben dan cultuur? 37:08 Wat voor rol spelen gender en seksualiteit in jouw begrippenkader? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/de-n...  

  Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...


  De Nieuwe Wereld 

  0 reacties :

  Een reactie posten