Europa onderschat nog steeds het gevaar van China en de CCP.' Een gesprek met Henk Schulte Nordholt

Datum:
 • maandag 12 juli 2021
 • in
 • Categorie:
 •  Ad Verbrugge in gesprek met sinoloog Henk Schulte Nordholt over de vraag: 'Is China nog te stoppen?'
  12-7-2021
  “China is een feodale samenleving geworden.” Hoewel hij een jaar terug nog terughoudend was met zijn oordeel, hebben recente acties van de CCP ertoe geleid dat sinoloog Henk Schulte Nordholt zich publiekelijk uit moest spreken. In zijn recente pamflet laat Nordholt China zien als een land met imperiale ambities dat dreigt zichzelf en de wereld danig te destabiliseren. Aan tafel bij De Nieuwe Wereld bespreekt Nordholt China’s buitenlandbeleid, haar interne politieke ontwikkelingen, en die aspecten van de Chinese cultuur die voor veel buitenstaanders ondoorgrondelijk blijven. “China zet in op ‘self-reliance,’” aldus Nordholt. “Politieke veiligheid is voor hen veel belangrijker dan economische relaties.” Wat dit betreft kunnen wij in Europa zelfs een lesje van China leren: “We moeten kijken waar onze belangen liggen. In onze vitale behoeften moeten we onafhankelijk en niet chantabel zijn.” Over de kunst van het oorlogvoeren in vredestijd, met Henk Schulte Nordholt. -- 0:00 intro 0:18 Wat heeft je oordeel over China doen verharden sinds je laatste schrijven? 5:15 Heeft het afgelopen jaar een doorbraak betekend wat jouw stellingname betreft? 9:15 Zijn wij in het westen te naïef over China? 12:39 Speelt China een dubbelspel? Ogenschijnlijk vredelievend maar heimelijk oorlogszuchtig? 19:16 Is het niet overmoedig van China om te mikken op mondiale controle? 21:02 Heeft China het patriottisme nu meer nodig dan bijvoorbeeld drie jaar geleden? 24:06 Waar komt de opkomst van het nationalisme vandaan? 26:14 Jij maakt de vergelijking met ‘1984’ en ‘A Brave New World.’ Hoe zie jij dat? 33:15 Wat is de relatie tussen de Chinese bureaucratenklasse en de rijke families? 38:51 Is China op weg naar een interne oorlog? 44:55 Wat zijn goede strategieën om met dit nieuwe, agressieve China om te gaan? 51:50 Betekent dit het einde van de globaliseringsgedachte? 54:55 Kan je wat meer zeggen over de rol van zachte macht? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/de-n... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...


  0 reacties :

  Een reactie posten