Coalitiepartijen willen bovenop het onderzoek naar Port of Den Helder zitten. Er komt een speciale begeleidingscommissie

Datum:
 • woensdag 21 juli 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  DEN HELDER

  De gemeenteraad wil bovenop het onderzoek zitten naar de bedrijfsvoering van Port of Den Helder. Alle coalitiepartijen vinden dat een begeleidingscommissie met het onderzoek moet worden belast. Behoorlijk Bestuur dient de motie mede in, zegt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag.


  Delano Weltevreden 21-7-2021


  De raad dwingt het onderzoek af. Een raadsbreed gesteunde motie waarin werd aangedrongen op een onderzoek had niet het beoogde effect. De raad van commissarissen van het havenbedrijf meldde burgemeester en wethouders dat het onderzoek niet nodig was. De RvC ziet niet hoe het bedrijf efficiënter en effectiever kan worden gemaakt. Het college ging daarmee akkoord, maar dat pikte de raad niet. Voor woensdag 21 juli is een extra raadsvergadering bijeengeroepen waarin de kwestie ter sprake komt.

  Met name Beter voor Den Helder dringt aan op het onder de loep leggen van PODH. Het bedrijf heeft al miljoenen van de gemeente gekregen en vraagt opnieuw geld. Dit jaar gaat er een half miljoen naartoe, voor 2021 en 2022 heeft het havenbedrijf dik 5,6 miljoen euro nodig. De raad vindt dat eerst moet worden bekeken hoe het bedrijf er voor staat: visie, structuur, personeel, financiële prognose en marketingstrategie moeten worden onderzocht.

  Onderhoudsopgave

  De fracties wijzen er op dat er in september 2019 al 17,4 miljoen euro naar het havenbedrijf is gegaan voor de onderhoudsopgave 2020 tot 2028. Volgens het college moest het bedrijf daarmee voorlopig in staat zijn de haven zelfstandig te exploiteren en te onderhouden. Nu vraagt het havenbedrijf echter opnieuw om vele miljoenen.

  Wat de fracties betreft moet een onafhankelijk bureau het onderzoek uitvoeren. De raad wil ’bij nader inzien’ zelf het initiatief nemen tot begeleiding van dat onderzoek. Een speciale begeleidingscommissie moet het in goede banen leiden. De zes coalitiepartijen gaan ervan uit dat het college en PODH volledig meewerken. De fracties wijzen er op dat de raad het rapport nodig heeft om te kunnen besluiten over de gevraagde 5,6 miljoen euro.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten