Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland, inzake kennisgeving referendumverzoek RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord

Datum:
 • donderdag 22 juli 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • RES 1.0 Noord-Holland Noord en de RES 1.0 Noord-Holland Zuid niet referendabel


  22-7-2021

  ___________________________________________

  Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland, nr. 1654547/1666143, van 5 juli 2021 inzake kennisgeving referendumverzoek RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord

  Provinciale Staten van Noord-Holland;

   

  Gelezen de voordracht van het Presidium van 28 juni 2021;

   

  Gelet op artikel 11 van de Referendumverordening Noord-Holland 2018;

   

  Besluiten:

   

  dat het besluit tot vaststelling van de RES 1.0 Noord-Holland Noord en de RES 1.0 Noord-Holland Zuid niet referendabel is gelet op artikel 5 van de referendumverordening.

   

  Haarlem, 5 juli 2021.

  Provinciale Staten van Noord-Holland,

  A.T.H. van Dijk, voorzitter

  K. Bolt, statengriffier

  Bezwaar

  Als u belanghebbende bent, kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.

   

  Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.

   

  Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

  Meer informatie vindt u op www.noord-holland.nl.

  Provincie N-H

   

  0 reacties :

  Een reactie posten