Waterschap leent grootste smak geld uit historie: 651 miljoen euro, ruim 26 keer de begroting van voetbalclub AZ

Datum:
 • woensdag 16 juni 2021
 • in
 • Categorie:
 •  HEERHUGOWAARD

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), het waterschap voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, heeft woensdag de grootste smak geld uit zijn historie geleend: 651 miljoen euro.


  Martijn Gijsbertsen 16-6-2021


  Ter vergelijking: het megabedrag is ruim 26 keer de seizoensbegroting van betaaldvoetbalclub AZ (circa 25 miljoen) en bijna zes keer die van landskampioen Ajax (rond de 110 miljoen euro) uit Amsterdam.

  De aangetrokken lening is door HHNK verkregen tegen een rentetarief van nul procent met een looptijd van vijftien jaar bij de NWB Bank. Hieraan gingen onderhandelingen met diverse potentiële geldschieters vooraf.

  Dijken

  Van het geleende bedrag wordt 478 miljoen gestoken in het versterken van dijken, renovatie/nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen plus milieudoelen, zoals plaatsing van zonnepanelen op waterschapsterreinen. De rest (173 miljoen) is bedoeld voor aflossingen tot 2025 van eerder gedane investeringen.

  HHNK leent normaal gesproken jaarlijks gemiddeld tussen de 42 en 48 miljoen euro om in zijn werkgebied te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. Het nu in een klap geleende geldbedrag ligt zo’n tweeënhalf keer hoger dan de jaarbegroting van zo’n 266 miljoen.

  „Deze stap geeft rust en zorgt voor continuïteit”, stelt Saskia Borgers, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Zij is onder meer portefeuillehouder middelen en gaat over de financiën.

  Schommelingen

  „Doordat de rente historisch laag staat, ben ik buitengewoon blij dat wij deze deal hebben kunnen sluiten. Het zorgt ervoor dat de rentestand de komende jaren geen invloed heeft op onze belastingtarieven. Op dat front hoeven we voorlopig geen plotselinge schommelingen te verwachten”, zegt zij.

  Dat wil volgens Borgers niet onmiddellijk zeggen dat er geen stijgingen van waterschapsbelastingen meer te verwachten zijn. Er bestaat immers ook nog zoiets als inflatie en loon-/prijscompensatie, die deze tarieven kunnen opkrikken.

  Motor

  „Verder worden we een stuk minder afhankelijk van geldstromen van en de financieringsdynamiek bij het rijk. We kunnen de motor blijvend laten draaien. Als waterschap zijn we voor een deel van onze activiteiten ook aangewezen op subsidies. Qua uitkeringen heeft het rijk regelmatig een andere planning dan wij. Daardoor werden we vorig jaar al eens verrast en moesten we opeens flink wat centen bijlenen. Nu kunnen we werkzaamheden evengoed continueren, dan komt de afrekening later wel.”

  Voor het bepalen van de hoogte van de megalening is niet over een nacht ijs gegaan en eerst nauwgezet de financieringsbehoefte voor de komende jaren geanalyseerd.

  Het idee om te onderzoeken of renteloos een smak geld kon worden aangetrokken, is het resultaat van een vraag gesteld door algemeen bestuurslid Peter Vonk van AWP, de Algemene Waterschapspartij.

  Geparkeerd

  De 651 geleende miljoenen worden niet rechtstreeks op de HHNK-rekening gestort of in de begroting opgenomen, maar geparkeerd in een aparte spaarpot bij het rijk. Jaarlijks, wanneer het algemeen bestuur groen licht heeft gegeven, kan uit die pot de benodigde bijdrage voor projecten worden gehaald.

  „We halen dus pas geld uit onze schatkist, als daarvoor definitief akkoord is gegeven”, aldus Borgers. „Naar iedere uitgave zal telkens zorgvuldig worden gekeken.”


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten