Schuttevaer pleit voor een beweegbare brug bij Kolhorn. De gemeente Hollands Kroon ziet de noodzaak hiervan niet in

Datum:
 • donderdag 10 juni 2021
 • in
 • Categorie:

 • Hollands KROON - KOLHORN

  De vervanging van de Westfriese Sluisbrug in Kolhorn door een brug die niet meer open kan stuit op bezwaren van Schuttevaer, een belangenorganisatie voor de binnenvaart.

  In een brief aan de gemeente Hollands Kroon stipt Schuttevaer het belang van een beweegbare brug aan. Onder meer in het belang van bedrijven in Middenmeer.

  „De logistieke functie van het industrieterrein van Middenmeer aan de Industrieweg en Havenkade, heeft de laatste jaren een flinke toename laten zien. Het terrein is niet alleen ontsloten via de weg, maar juist ook via het water met kansen voor toepassing van ’smart mobility’. Op het terrein gevestigde bedrijven zijn Triple A., W. Hartog Grasdrogerij, Handelsmaatschappij Brak, Fouragehandel van Langen en Daalimpex. Allen met flinke ambities om te groeien in de komende jaren, blijkens hun visies.”

  Daarnaast is een beweegbare brug in het belang van de ’natte aannemers’ die kunstwerken en oevers onderhouden en aanleggen. Voor hun specifieke machines is een onbeperkte vaarweg van groot belang, aldus Schuttevaer.

  Nooddek

  De Westfriese Sluisbrug is in 2012 voorzien van een nooddek waardoor de brug op slot ligt. Die maatregel is ingegeven vanwege slecht onderhoud. Het nooddek zou van tijdelijke aard zijn in afwachting van de aanleg van een nieuwe beweegbare brug, besloot de gemeenteraad van Hollands Kroon destijds.

  Door tal van oorzaken is de brug nog altijd niet vervangen. Het college van B en W staat inmiddels op het standpunt dat een beweegbare brug niet meer nodig is. De kosten hiervan wegen niet op tegen het nut ervan, aldus het college.

  Bereikbaarheid

  Een tweede argument is de slechte staat van de sluis die eigendom van de provincie is. Daar een nieuwe beweegbare brug overheen leggen is in de ogen van Hollands Kroon niet verantwoord. Die visie is kortgeleden neergelegd bij de provincie die in principe een beweegbare brug wil met als doel het op peil houden van de bereikbaarheid. De gemeente Hollands Kroon wil via gesprekken bereiken dat de provincie om gaat.

  Om te onderzoeken of de visie van Hollands Kroon op steun kon rekenen is er in februari dit jaar door de gemeente via het Participatie Platform een enquête gehouden. Met als uitkomst dat het merendeel van de ondervraagden geen beweegbare brug wil. Volgens Schuttevaer geven de stellingen in de enquête ’een zeer vertekend beeld van de werkelijkheid en waren zeer suggestief’. „Nergens zien wij ook het aantal deelnemers aan de enquête in relatie tot het inwoneraantal”, aldus Schuttevaer, afdeling Noord-Holland. 

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten