Provincie en Hollands Kroon op ramkoers over meer datacenters westflank A7

Datum:
 • vrijdag 11 juni 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  


  HOLLANDS KROON

  Het gemeentebestuur van Hollands Kroon koerst af op een stevige confrontatie met het provinciebestuur over meer mega-datacenters in de Wieringermeer.
  Ten oosten van de A7 staan al twee datacenters, van Microsoft en Google. Plannen van de gemeente Hollands Kroon om ook aan de westflank te bouwen stuitten al in 2018 op grote bezwaren van de provincie Noord-Holland.

  Dit blijkt uit ambtelijke memo’s en e-mails die via een wob-verzoek door De Telegraaf openbaar zijn geworden. Provinciebestuurders voelden zich bedonderd door het gemeentebestuur van Hollands Kroon, toen bleek dat de gemeente ook aan de westkant van de A7 grootschalige ontwikkelingen wilde vergunnen.

  Die westkant van de A7 wil de provincie juist ‘open’ houden. De gemeente beloofde in 2018 in die wens mee te gaan, maar intussen werden afwijkende plannen gesmeed op het gemeentehuis. Die plannen worden deze maand aan de raad voorgelegd voor besluitvorming.

  Onderbuikgevoel

  Wethouder Theo Groot (CDA) zei tijdens een bestuurlijk overleg in april 2018 tegen toenmalig gedeputeerde Jaap Bond dat de gemeente geen plannen heeft voor bebouwing van de westflank. De provincie geloofde daar toen al niets van. ,,Vanuit de provincie heerst het onderbuikgevoel dat er al meer speelt dan wat er gedeeld wordt door de gemeente”, staat in een memo.

  De provincie vertrouwde Groot niet, zelfs niet toen hij - op de man af gevraagd door gedeputeerde Bond - ontkende dat de gemeente al verplichtingen jegens projectontwikkelaars was aangegaan. ,,De gemeente geeft bestuurlijk niet aan dat er ontwikkelingen zijn die aanleiding geven om over de Westflank te spreken. Ambtelijk is er echter wel degelijk een wens of verwachting van de gemeente en dat de provincie maar lastig is en de Westflank als potentieel ontwikkelgebied zou moeten worden opgenomen in het gebiedsplan”, schrijven provincieambtenaren in een memo over dat gesprek.

  Agriport

  Bijna twee jaar voor de ontkenning van wethouder Groot, in juni 2016, kwam 51 hectare aan landbouwgrond aan de westkant van de A7 in handen van datacenter-projectontwikkelaar Gebroeders Hiemstra Beheer van Agriport. De Agriport-bazen tellen voor de landbouwgrond een flinke prijs neer. De boer die er zat, is volgens de eigendomsakte uitgekocht met in ruil een veel groter perceel, plus anderhalf miljoen euro. In januari 2017 is de landbouwgrond in gebied B1 officieel geleverd aan Hiemstra Beheer. Daar moet nu het grootste datacenter van Hollands Kroon verrijzen.

  Inmiddels is alweer een tijdlang bekend dat Hollands Kroon medewerking wil verlenen aan datacenters aan de westkant van de A7. Daar ligt nu een omstreden bestemmingsplanwijziging voor klaar. Zeer tegen de zin van het provinciebestuur. Gedeputeerde Cees Loggen verklaarde deze week in deze krant ’zuinig te willen zijn op het open landschap in de provincie’. Loggen vindt het volgens een mail van een ambtenaar zinloos om opnieuw met de de gemeentebestuurders om tafel te gaan zitten, nadat zijn zienswijze is afgewimpeld. Als de gemeente Hollands Kroon niet luistert, bestaat de kans dat Loggen tot een bestuurlijke aanwijzing zal overgaan, aldus een memo uit januari 2021. Oftewel: een streep door het bestemmingsplan. Een bestuurlijk paardenmiddel. Alleen al het dreigen daarmee gebeurt in Nederland zelden. In Noord-Holland gebeurde het onlangs bij een plan voor een recreatiepark in Enkhuizen en het dreigt te gebeuren bij een supermarkt in Bergen. In Enkhuizen kwam de provincie er later overigens weer op terug.

  Drastische stappen tegen Hollands Kroon waren er al eerder op het provinciehuis. In maart dit jaar maakte de provincie bekend naar de rechter te stappen omdat niet de gemeente, maar de provincie over de vergunningen voor nieuwe datacenters zou moeten gaan. Deze zaak gaat echter niet door, bevestigt de provincie; de gemeente heeft in deze zaak toegegeven. Maar het nieuwe datacenter-bestemmingsplan B1 gaat dus wel door, als de raad hiermee instemt op 29 juni. De kritische zienswijze van de provincie over dit document blijkt een mogelijke opmaat naar de zogeheten ’reactieve aanwijzing’. In de Wieringermeer lijkt de provincie hier stevig in te zitten. Als die aanwijzing wordt gegeven, houdt het in dat de provincie het deel uit het bestemmingsplan schrapt dat de provincie niet zint. Dan kunnen er geen datacenters worden gebouwd op het reeds vijf jaar geleden door projectontwikkelaar Hiemstra aangekochte land. De gemeente kan er alleen middels een jarenlange juridische procedure vanaf komen.

  Het college van b en w vertrouwt erop dat het zo ver niet hoeft te komen. Gesprekken met de provincie verlopen volgens de gemeente constructief. ,,We vertrouwen erop dat we het op alle punten eens worden.”

  Zorgen over verkeer, elektriciteit, drinkwater en draagvlak

  De provincie heeft in haar zienswijze grote zorgen geuit over veel zaken. Zoals de enorme hoeveelheid stroom die datacenters verbruiken. Dit staat in de stukken die zijn vrijgegeven.

  Het landschap

  Datacenters zijn enorm groot en moeten worden ingepast in het landschap. Bij de twee bestaande datacenters van Google en Microsoft is dat volgens critici niet gelukt.

  Het verkeer

  De ontsluiting van de geplande datacenters op gebied B1 stuit op problemen bij de provincie. Dit heeft de gemeente volgens het provinciehuis niet goed opgelost.

  De elektriciteit

  Netbeheerder Tennet moet nu al de bestaande hoogspanningsleidingen verzwaren om voldoende stroom te krijgen bij de twee bestaande datacenters, die allebei het energieverbruik van een stad als Alkmaar hebben.

  Stroomkabels

  Uit de opgevraagde informatie blijkt dat als alle plannen voor datacenters van Hollands Kroon worden uitgevoerd, in Agriport een energievraag ontstaat gelijk aan die van de stad Amsterdam. Dat vergt nieuwe peperdure aanpassingen van de stroomkabels.

  Het drinkwater

  Er zijn daarnaast het hele jaar door miljoenen liters drinkwater nodig om de servers te koelen en de lucht in de serverruimten te bevochtigen. Het overgebleven koelwater wordt, tienmaal zo zout als het oppervlaktewater, in sloten geloosd.

  Dieselaggregaten

  Een enorme batterij dieselmotoren moet bij elk centrum zorgen voor een ononderbroken levering van elektriciteit, mocht de stroom uitvallen. Het maandelijks een uur lang testen van deze aggregaten levert zoveel CO2 op dat Google en Microsoft hiervoor net als andere industriële grootvervuilers emissierechten moeten inkopen.

  Draagvlak

  Senioren Hollands Kroon, VVD en CDA - goed voor een krappe meerderheid in de raad van Hollands Kroon - vinden dat tot op heden niet problematisch en pleiten voor uitbreiding. Het draagvlak voor nog meer datacenters op de landbouwgrond in het gebied tot een dieptepunt gedaald. Onder andere boerenorganisatie LTO Noord en diverse burgerbewegingen verzetten zich tegen de plannen.

  Reactie Hollands Kroon

  Deze krant vroeg het college van b en w om een reactie op nevenstaande artikelen.

  ,,Het college van B&W van Hollands Kroon streeft ernaar met de provincie goede afspraken te maken over het bestemmingsplan deelgebied B1 in Middenmeer en vertrouwt erop dat dat lukt.

  De suggestie dat de gemeente de provincie in april 2018 belangrijke informatie heeft onthouden over plannen voor datacenters aan de westkant van de A7 is niet juist. Hoe zit het dan wel? Al in 2016 heeft de gemeente in haar omgevingsvisie gesteld dit gebied geschikt te vinden voor datacenters. Dit document was uiteraard bekend bij de provincie. Het bestemmingsplan voor het gebied het Venster (ook westzijde A7) is al in 2016 vastgesteld en biedt ruimte voor datacenters. Over beide documenten is vooraf herhaaldelijk ambtelijk en bestuurlijk gesproken met de provincie. Ook het gebiedsplan Wieringermeer (teruggetrokken in 2020) ging uit van de vestiging van datacenters in dit gebied. Dit plan bereidde de gemeente samen met de provincie voor.

  Eén belangrijk document was er nog niet in april 2018: een overeenkomst met een projectontwikkelaar voor een bestemmingsplanwijziging voor deelgebied B1. Dat document dateert van oktober 2020. Hoe zou de gemeente daar dan in 2018 iets over hebben kunnen verzwijgen?”

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten