Geworstel rond omstreden datacenter B1

Datum:
 • vrijdag 25 juni 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  


  HOLLANDS KROON -  MIDDENMEER 

  STEMMEN Valt er dinsdag een besluit? Alle ogen zijn dinsdagavond gericht op de raadsleden van Senioren Hollands Kroon (SHK).


  Winnie van Galen 25-6-2021


  Stemt de zeskoppige fractie in met de komst van een nieuw datacenter aan de Cultuurweg (gebied B1) of haakt een deel af omdat het voorstel nog niet besluitrijp is en er mogelijk geen meerderheid ontstaat? 

  Raadslid Peter Meijer (SHK) worstelt al een tijdje met de vraag wat hij zal doen. Na de inspreekavond afgelopen dinsdag is die twijfel eerder toe- dan afgenomen, maakt hij duidelijk aan de telefoon. Met name is de stem van de burger in het proces onvoldoende aan bod gekomen, vindt hij. Tekenend hiervoor is het ’verrassend grote aantal van dertien insprekers’, afgelopen dinsdag van wie zich een flink deel ontevreden toonde over de gang van zaken. „Burgerparticipatie is het meest belangrijk. Met de burgers moeten we goed overleggen over de plannen die we hebben. Dat is niet goed genoeg gebeurd waardoor er onvoldoende draagvlak is. We hebben de burgers niet kunnen overtuigen.” 

  Onderzoek nodig 

  Los hiervan zijn er nog veel onzekerheden, geeft Meijer aan. Over het waterverbruik van datacenters bijvoorbeeld, wie het bevoegd gezag is in het beoordelen van de plannen. De provincie of de gemeente? Het schort aan overleg met de regio. Hoe moet het op termijn met de hoeveelheid elektriciteit die datacenters verbruiken. Al met al genoeg redenen om je achter de oren te krabben, maakt hij duidelijk. In zijn ogen is er onderzoek nodig van een onafhankelijke club die met antwoorden komt op de vragen die er zijn. En het ontbreekt nog altijd aan een doorwrocht datacenterbeleid. „Er leeft heel wat over dit onderwerp waarvan ik als doodgewone burger ook maar moet aannemen dat wat aangedragen wordt klopt.” 

  In tegenstelling tot de fractie van SHK is er geen spoor van twijfel bij de andere coalitiepartijen in het college, VVD en CDA. Daar is de redenering: wie A zegt, moet ook B zeggen anders toont de gemeente zich geen betrouwbare partner. Maar bovenal is de opvatting dat datacenters voor werkgelegenheid zorgen in de voorheen krimpregio Kop van Noord-Holland.

  Meijer, die zijn handtekening zette onder een petitie tegen de uitbreiding van datacenters in Hollands Kroon, verbindt zijn keuze in ieder geval aan de komst van een park langs de Cultuurweg als buffer tussen het dorp Middenmeer en de datacenters. Geen park, dan ook geen datacenter B1, verkondigde hij zijn standpunt kortgeleden. Die visie zou door meerdere leden van de SHK-fractie worden gedeeld. 

  Zwembad 

  De koppeling tussen het park en datacenter B1 is in de ogen van Sylvia Buczynski ridicuul. Zij is fractievoorzitter van de PvdA in Hollands Kroon. „Die grond voor het park is niet eens van de gemeente. Alsof ik tegen mijn buurman zeg dat hij een zwembad in zijn tuin moet aanleggen. Als je dat park wilt, hoor je met een initiatiefvoorstel te komen met daarin uitgewerkt hoe je het gaat financieren. Dat is wat er altijd tegen ons wordt gezegd. Maar misschien heeft SHK wel de loterij gewonnen waarmee ze het park gaan bekostigen.” 

  De PvdA is tot op heden altijd meegegaan met voorstellen die de komst van datacenters in Hollands Kroon mogelijk maken. Dinsdag doen ze dat voor het eerst niet. „We zien wel degelijk kansen voor de ontwikkeling van datacenters, zowel wat betreft de noodzaak ervan als bijvoorbeeld de kansen voor technisch en ict-personeel. Maar we vinden het nu te hard gaan. Door het ontbreken van beleid kunnen we geen goede eisen stellen op het gebied van duurzaamheid en het inpassen van datacenters in het landschap. En als je die eisen niet stelt, gaan ondernemers dat niet uit zichzelf doen. Zo langzamerhand ben ik de gang van zaken een beetje zat. We zijn altijd heel constructief geweest, maar we gaan niet meer met iedere wind meewaaien.” 

  Onbegrijpelijke haast 

  Met de voltallige fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) en mensen van buiten zijn alle dossiers over datacenters binnenste buiten gekeerd, WOB-verzoeken bestudeerd om er achter te komen waarom het college van B en W en de coalitiepartijen ’zo’n onbegrijpelijke haast hebben’ om het bestemmingplan B1 in stemming te brengen, voert Alexander Bügel aan. Hij is de voorman van OHK met vijf leden in de fractie. „Ik ben bang dat het voorstel er dinsdag doorheen wordt gefietst. De achterliggende gedachte waarom het zo snel moet, die kan ik maar niet doorgronden. Is er een deal met multinationals? Is er een deal met Agriport? Ik kan dat niet duiden, maar je zou het haast denken.” 

  OHK is niet tegen datacenters, maar wil je er goed over kunnen oordelen moet alles wel helder zijn, betoogt Bügel. Opmerkingen van de gemeente dat de provincie na een door de meerderheid genomen raadsbesluit kan ingrijpen en een gemeente-ambtenaar die publiekelijk aangeeft rekening te houden met rechtszaken, dat maakt het verhaal er niet sterker op. „De plannen voor datacenter B1 is nog met te veel ruis omgeven. Er ligt geen knap bestuurlijk plan dat aan de raadsleden en inwoners alle duidelijkheid verschaft. Dat is jammer en verwerpelijk. Het is niet het type politiek dat ik wil bedrijven.” 

  Bügel koestert nog een kleine hoop dat het voorstel dinsdag afketst. „Het hangt er sterk vanaf wat SHK gaat doen. Binnen die fractie is er verdeeldheid.” 

  Van belang is ook welk standpunt D66 zal innemen. De twee fractieleden van deze partij kunnen voor een meerderheid zorgen als SHK-raadsleden een afwijkend standpunt innemen ten opzichte van de koers die is gevolgd. 

  Hoewel ’er veel punten zijn waaraan je kunt twijfelen is er al met al geen reden om dinsdag tegen het voorstel B1 te stemmen’, zegt Maarten Versluis, raadslid voor D66 die het dossier datacenters onder zich heeft. „Op heel veel slakken is zout te leggen. Het college had bijvoorbeeld meer werk kunnen maken van inspraak. Dat er zoveel zienswijzen (bezwaren) zijn ingediend tegen datacenter B1 is geen teken dat de inspraak goed is verlopen. En je kunt twisten over de vraag of een datacenter van Microsoft op locatie B1 zo’n goed idee is. Dat neemt niet weg dat D66 vertrouwen heeft in het college. In deze discussie heb ik heel erg het idee dat we bij moeilijke besluiten maar wachten en wachten. Soms is het beter om een besluit te nemen.” Met daaraan toegevoegd dat het standpunt van D66 niet in beton gegoten is. ,,We blijven vatbaar voor argumenten die ons op andere gedachten kunnen brengen.’’ 

  Geworstel 

  Verrassend mag heten dat de ChristenUnie (CU) komende dinsdag mogelijk een doorslaggevende rol gaat spelen. Ten faveure van het college wel te verstaan. Na ’onwijs veel geworstel’ gaat Marjon Tolhuis, fractievoorzitter en enig lid van de CU het voorstel B1 steunen. Daarmee wijkt ze af van eerder ingenomen standpunten, veelal gedeeld met het gros van de oppositiepartijen die het datacenterbeleid van de gemeente als een dwaalweg beschouwen. „Ik ben nog eens in alle stukken gedoken en heb me daarbij de vraag gesteld of het college alles heeft gedaan wat hem door de gemeenteraad is opgedragen. Dat hebben ze gedaan, waarmee het voor mij onmogelijk is om tegen te stemmen.” Dit staat los ’van de moeite die ze heeft met datacenter B1 op de locatie aan de Cultuurweg,’ zegt ze. 

  Bomen 

  De andere nog niet genoemde oppositiepartijen GroenLinks, LADA en Anders! zullen dinsdag tegen stemmen. Lilian Peters van GroenLinks: „Aan het planten van bomen stellen we meer voorwaarden dan aan datacenters. Alles is gebaseerd op een Omgevingsvisie uit 2016 en een tekening met een paar pijlen erop richting Middenmeer. Dit college doet eerst en gaat dan pas denken, terwijl het eerst moet denken en dan pas doen. We gaan maar door. Het belang van Agriport en multinationals is leidend.” 

  Fractievoorzitter Henk van Gameren (LADA) zegt rechtszaken te verwachten als de gemeenteraad dinsdag met het voorstel instemt. Onder meer omdat er geen Milieu-Effect Rapportage (MER) is uitgevoerd. Henk Geerligs van LTO-Noord, een van de insprekers afgelopen dinsdag noemde het ontbreken van een MER ’de achilleshiel’ van het B1-voorstel. 

  Optimistisch 

  Voor Dorien Sybenga, fractievoorzitter van Anders! is er nog geen sprake van een gelopen race mede gezien ’de bitterheid’ die insprekers aan de dag legden over datacenters in de Wieringermeer. „Waarom nemen we niet meer tijd totdat er een voldragen plan is. Partijen in de gemeenteraad staan lijnrecht tegenover elkaar. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ik blijf optimistisch dat het anders gaat lopen. In een paar dagen tijd kan er nog heel wat gebeuren.” Is er een deal met multinationals? Is er een deal met Agriport? 

  Ik kan dat niet duiden, maar je zou het haast denken 

  Ik zeg toch ook niet tegen mijn buurman dat hij een zwembad in zijn tuin moet aanleggen?


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten