Dieselmeer bij datacenter Microsoft Wieringermeer blijkt veel groter, maar het kon nog tweemaal zoveel zijn geweest

Datum:
 • maandag 28 juni 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - MIDDENMEER

  Miljoenen euro’s aan bouwleges. Die waren voor de gemeente Hollands Kroon hoofdreden om het aantal dieselliters bij het datacenter van Microsoft in de Wieringermeer te beperken tot 2,9 miljoen. Nog altijd meer dan 1,3 miljoen liter, waarmee het college de raad op het verkeerde been zette.


  Bart Vuijk 26-6-2021

  Bij het mega-datacenter van Microsoft in de Wieringermeer ligt niet 1,3 miljoen liter, maar 2,9 miljoen liter diesel opgeslagen als brandstof voor de honderdtwintig noodaggregaten. Het college van b en w van Hollands Kroon heeft de gemeenteraad hierover verkeerd voorgelicht. In een brief aan de raad is dat deze week hersteld.

  De tanks bieden ruimte voor 4,6 miljoen liter. Die zijn maar half gevuld. Ambtenaren waarschuwden het college er drie jaar geleden al voor dat de enorme dieseltanks niet tot de rand gevuld mochten worden. Als de grens van 2,9 miljoen liter wordt overschreden, valt het datacenter niet langer onder het bevoegd gezag van de gemeente.

  Dat zou de Hollands Kroon veel geld kosten. Miljoenen euro’s aan legesinkomsten zouden dan naar het provinciehuis vloeien, blijkt uit vertrouwelijke memo’s van de gemeente Hollands Kroon, die via wob-verzoeken openbaar zijn geworden. Al sinds november 2018 is bij ambtenaren bekend dat de dieselopslag van het enorme datacenter van Microsoft in Agriport bijna drie miljoen liter bevat, en een nog veel grotere opslagcapaciteit heeft.

  Bedrijfsbrandweer

  Het is overigens ook voor Microsoft zelf prettig als de inhoud van de tanks onder de grens blijft. Met meer dan 2,9 miljoen liter brandstof zou het datacenter een zogeheten BRZO-bedrijf worden, wat staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen. Microsoft zou dan niet alleen onder het aanzienlijk zwaardere milieuregime van de provincie vallen, maar waarschijnlijk ook een bedrijfsbrandweer moeten oprichten.

  Een week geleden stelde deze krant vragen aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over een grote fout in een factsheet dat deze instantie samen met de gemeente had gemaakt. Dat factsheet vermeldt 1,3 miljoen liter diesel, terwijl dat in werkelijkheid meer dan twee keer zoveel is. Na deze vragen heeft de gemeente woensdagmiddag een nieuw ’factsheet’ naar de raad gestuurd. In het nieuwe document ontbreken zowel het oude als het nieuwe getal.

  Verkeerde informatie in ’factsheet’

  Beide factsheets zijn door de gemeente samen met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgesteld. De Veiligheidsregio erkende maandag tegenover deze krant dat er verkeerde informatie naar de raad is gestuurd. Het college van b en w wil niets zeggen over de beweegredenen om de raad deze foute informatie voor te schotelen.

  Uit de jaarrekeningen van de gemeente blijkt dat Microsoft en Google voor de oprichting van hun datacenters in Middenmeer 5,2 miljoen euro aan bouwleges hebben betaald. Er was de gemeente veel aan gelegen om de bevoegdheid over de datacenters te behouden. Uit een ambtelijk memo uit 2018: ,,Bij datacenters kan door de opslag van diesel ten behoeve van de noodstroomvoorziening een BRZO-inrichting worden. De vraag die beantwoord moet worden is of dit wenselijk is.’’

  In de stukken valt te lezen dat Microsoft zelf maatregelen heeft genomen om net onder de grens van 2,9 miljoen liter te blijven. De 120 dieseltanks van het datacenter kunnen weliswaar 4,6 miljoen liter diesel bevatten, maar een aantal tanks wordt niet geheel gevuld, zodat de ondergrens van de BRZO niet wordt bereikt. Dit wordt door een ’systeem’ gemonitord en rapportages moeten regelmatig aan de Veiligheidsregio worden gestuurd.

  Accukasten ook brandbaar

  Niet alleen diesel is brandbaar, hoewel het risico hiervan meevalt. De brandstof ontvlamt pas bij temperaturen boven 60 graden Celsius. Een ander mogelijk brandrisico vormen de accukasten in de datacentergebouwen.

  Die blijven onbesproken in de informatie aan de gemeenteraad, maar zijn wel degelijk in het vizier van de brandweer, zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio op vragen van deze krant. Een brandrisico bijvoorbeeld bij een ontvlamde elektrische auto, zoals vorig jaar in de Singelgarage in Alkmaar, is er volgens de woordvoerster niet.

  „De Veiligheidsregio heeft inderdaad als onderdeel van advisering op brandveiligheid binnen de vergunningverlening de brandrisico’s van deze accukasten bekeken. De brandweer is ook op de hoogte van de aanwezigheid van deze noodstroomvoorziening. De omliggende brandweerposten zijn bekend met de wijze waarop ze moeten optreden bij een eventuele brand.”

  „De noodstroomaccu’s zijn zogenaamde loodgel-accu’s. Bij deze accu’s bestaat er geen kans op een ’thermal runaway’ (op hol slaan van de accu waarbij de accu zichzelf opwarmt en weer ontsteekt) zoals bij een lithiumaccu optreedt. Wanneer loodgel-accu’s afgekoeld worden tijdens een blussing, zullen ze niet opnieuw opwarmen en/of ontsteken.”

  Reactie college B en W

  Het college van B en W van Hollands Kroon reageert niet op de vraag waarom er een verkeerde voorstelling van zaken aan de gemeenteraad is gegeven. Dat dit zo is, wordt wel erkend.

  „De gemeente Hollands Kroon werd woensdag 23 juni rond het middaguur door de Veiligheidsregio NHN attent gemaakt op een fout in de door de gemeente op haar website gepubliceerde factsheet over dieselopslag. Deze factsheet had de Veiligheidsregio opgesteld in samenwerking met de gemeente en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.’’

  „In de oorspronkelijke factsheet zijn per abuis niet alle opslagtanks van diesel meegeteld. Dat betreuren we, want we doen ons uiterste best de gemeenteraad en anderen zorgvuldig te informeren. Daarom hebben we de factsheet meteen van onze website verwijderd en nog dezelfde dag vervangen door de juiste versie, met de meest actuele informatie. Dit hebben we ook 23 juni actief aan de gemeenteraad gemeld en de juiste versie aan hen toegestuurd. Voor de veiligheid heeft deze vergissing geen gevolgen. De datacenters moeten zich aan de geldende wetgeving en voorschriften houden. Wij hebben geen signalen dat ze dat niet doen.”

  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Hollands Kroon......................................... besodemieteren en uitsluiten. En Meskers lacht zich een slag in de rondte.

  Anoniem zei

  Theo Meskers is heel slecht in rekenen, behalve als het in zijn voordeel is.

  Een reactie posten