Agamben: Epidemie als politiek. Een gesprek met Ype de Boer en Henk-Jan Prosman

Datum:
 • vrijdag 4 juni 2021
 • in
 • Categorie:
 •  Ad Verbrugge in gesprek met filosoof Ype de Boer en predikant Henk-Jan Prosman, over hun beider vertalingen van Giorgio Agambens recente pamflet,  3-5-2021  Ad Verbrugge in gesprek met filosoof Ype de Boer en predikant Henk-Jan Prosman, over hun beider vertalingen van Giorgio Agambens recente pamflet, Waar zijn wij? De epidemie als politiek. “Gezondheid hoeft helemaal niet het doel te zijn. Misschien is controle wel het doel.” De Italiaanse politiek-filosoof Giorgio Agamben staat bekend om zijn snoeiharde analyses van moderne machtsstructuren. In navolging van denkers als Walter Benjamin, Carl Schmitt en Michel Foucault, schetst Agamben het beeld van een wereld waarin het natuurlijke leven zelf, onder het mom van ‘uitzonderlijke maatregelen,’ in toenemende mate onder bestuurlijk toezicht komt te staan. Zij die zich het afgelopen jaar hebben verontwaardigd over de inperking van hun bewegingsvrijheid, en angstig toekeken terwijl het maken van een avondwandeling tot strafbare daad verwerd, zullen zich dan ook herkennen in Agambens afgrijzen van de coronamaatregelen. Filosoof Ype de Boer en Predikant Henk-Jan Postman schoven aan bij De Nieuwe Wereld om Agambens kritiek op het coronabeleid in zijn filosofische context te plaatsen. Beiden vertaalden zij zijn pamflet, hoewel niet zonder enige aarzeling. “In het begin wist ik niet of ik wel mee wilde werken,” zegt De Boer. Ik was geschrokken van Agambens stellingname.” Ligt er dan, zoals Agamben beweert, geen enkele humanistische overweging aan de maatregelen ten grondslag? Is het overheden werkelijk alleen om controle te doen? “Het lijkt alsof de politiek alleen nog maar beleid kan doorvoeren door zaken te presenteren als een bedreiging voor het leven," verklaart Prosman. Of men het nu wil of niet, zodra leven in het geding is zijn alle middelen geheiligd. Nood breekt wet, met Ype de Boer en Henk-Jan Prosman. -- 0:00 intro 0:24 Ype, waarom wilde jij dit werk vertalen? 3:51 En jij, Henk Jan? 5:22 Ype, in welke filosofische context moeten wij nu Agambens relaas begrijpen? 14:57 Kan je Agambens begrip ‘homo sacer’ kort voor ons uitleggen? 17:44 Henk Jan, waarom reageert Agamben nu zo heftig op de coronamaatregelen? 23:46 Vreest Agamben voor de opkomst van een totalitaire macht? 25:36 Hoe verklaren jullie de aanvankelijke terughoudendheid van de overheid? 28:20 Ype, in jouw voorbeschouwing bespeurde ik een zekere terughoudendheid. Waarom? 37:00 Henk Jan, hoe keek jij naar Agambens kritiek op de kerk? 40:56 Zit er niet een zekere overdrijving in Agambens betoog? 43:35 Waar is nu het politieke nog in Agamben? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​ Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...


  0 reacties :

  Een reactie posten