Protestmanifestatie tegen windturbines op land - 8 mei a.s. 12:45 uur Dam - 14:00 uur - Westerpark - Amsterdam

Datum:
 • zaterdag 8 mei 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Géén windturbines bij bewoners en in ons groen


  Voor een wind-op-land moratorium

  Zaterdag 8 mei,  12:45 uur Dam, 14.00 uur - Westerpark Amsterdam


  Op zaterdag 8 mei organiseert Windalarm in samenwerking met wind-op-land protest groepen uit het hele land een protest-manifestatie tegen windturbines bij bewoners en in ons groen. We zullen het langste protestspandoek ooit onthullen (400 m, zie hieronder).

  Onder het motto: Wij houden afstand, nu de politiek nog!

  De directe aanleiding voor de demonstratie zijn de plannen van vele gemeenten, waaronder Amsterdam, om megawindturbines bovenop woongebieden te plaatsen. Ondanks een gebrek aan draagvlak en de beschikbaarheid van betere alternatieven houdt de politiek vast aan deze bizarre plannen. Belangrijkste bezwaar tegen de plaatsing van windturbines bij bewoners is het gevaar voor de volksgezondheid.

  Ook het RIVM erkent dat 8 à 9% van de omwonenden van windmolens ernstige geluidshinder zullen ervaren bij de huidige normering. Dit leidt tot stress, slapeloosheid en daaraan gerelateerde gezondheidsklachten. De Nederlandse normen zijn het laagst in Europa. Dit is onverantwoord bestuur en valt ook de landelijke politiek aan te rekenen die immers in 2011 bewust de geluidsnormen verlaagd heeft om wind-op-land mogelijk te maken. Windalarm pleit voor een landelijke afstandsnorm van 1500 meter en het uitsluiten van plaatsing in de natuur en in landschappelijke waardevolle gebieden. Dat hierdoor geen of minder windturbines op land kunnen is geen probleem. Windturbines kunnen inmiddels prima op zee (www.windopzee.nl).

  Landelijk moratorium voor Wind-op-land

  De landelijk Klimaatakkoord doelstelling voor 35 TWh voor Wind en Zon op land zijn inmiddels al gehaald, indien we de bestaande opwek capaciteit én de reeds vergunde en gesubsidieerde projecten bij elkaar optellen. Het klimaatakkoord zelf stelt dat bij een verhoging van de doelstelling, deze voor wind vooral op zee en zon vooral op daken zal moeten plaatsvinden. Ook de studiegroep Klimaatopgave Green Deal onder leiding van AFM voorzitter Laura van Geest raadt een verhoging van de wind-op-land doelstelling af vanwege gebrek aan draagkracht, beperkte bijdrage aan CO2 doelstellingen en hoge kosten per vermeden ton CO2. Ook bijna alle landelijke politieke partijen pleiten in hun verkiezingsprogramma voor een moratorium voor wind-op-land. Wij verwachten van de politiek niet meer dan zich te houden aan haar belofte aan de kiezer.

  0 reacties :

  Een reactie posten