Verscheurd leiderschap CDA tekenend voor bredere politieke zoektocht naar nieuwe bestuurscultuur.

Datum:
 • dinsdag 18 mei 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  David van Overbeek in gesprek met filosofe Welmoed Vlieger over haar betrokkenheid bij het boek van Pieter Omtzigt, Een nieuw sociaal contract. “Het is niet verkeerd om tegengeluid te krijgen.”  17-5-2021
  Sinds het uitkomen van de toeslagenaffaire doen twee nieuwe onderwerpen de ronde aan de Nederlandse koffietafels: verziekte bestuursculturen en Pieter Omtzigt. Het humane optreden van Omtzigt sprak vooral tot de verbeelding vanwege zijn opzienbarende contrast met de koude machinaties van de belastingdienst. Bij velen rees dan ook de vraag: waarom zijn er niet meer zoals Omtzigt? Wanneer en waarom is de menselijke maat uit de Nederlandse politiek verdwenen? Filosofe Welmoed Vlieger raakte geïnspireerd door de boodschap van Omtzigt, en werd uiteindelijk uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan zijn boek. Aan tafel bij de Nieuwe Wereld stelt zij de vraag: “Vraagt het functioneren van een democratische rechtsstaat niet om meer dan alleen het volgen van procedures en regels? Vraagt het niet om een notie van innerlijkheid?” In navolging van de laatmiddeleeuwse mysticus Meister Eckhart doet Welmoed een oproep tot meer openheid onder bestuurders, ambtenaren en politici. “In plaats van te kijken wat mensen willen horen en je verhaal daaraan aan te passen, kom zelf eens met een verhaal en kijk wat voor mensen dat aantrekt.” Dat dit niet makkelijk is beseft Welmoed terdege: “Uiteindelijk hebben wij als individu allemaal de verantwoordelijkheid om de sprong in het bestaan te maken. Dat vereist moed.” Boude saltaties met Welmoed Vlieger. -- 0:00 intro 0:14 Hoe ben je betrokken geraakt bij het project van Pieter Omtzigt? 1:32 Hoe kijk jij aan tegen recente ontwikkelingen bij het CDA? 4:56 Wat zegt de platte recente campagne over het leiderschap binnen het CDA? 7:21 Staat de leiderschapscrisis in het CDA voor een bredere ontwikkeling de Nederlandse politiek? 10:23 Hoe heeft een technocratische bestuurscultuur bijgedragen aan de afname van vertrouwen tussen burgers en overheid? 13:12 Is het wel reëel om de huidige gang van zaken te willen veranderen? 17:17 Wat kunnen we leren van tradities? 25:25 Zijn bestuurders nu vatbaar voor de veranderingen die jij nodig acht? 30:30 Waarom trekt de gemiddelde burger zich zo weinig aan van misstanden zoals de toeslagenaffaire? 33:33 Zijn bestuurders wel bereid meer verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken? 38:01 Hoe is onze voeling voor innerlijkheid zo gemankeerd geraakt? 41:17 Hoe geeft men uitdrukking aan innerlijkheid? 46:09 Waar komt het tekort aan visie nu vandaan? 48:27 Waarom zijn er zo weinig parlementariërs als Omtzigt? 51:20 Wat is er voor nodig om een stap in de goede richting te zetten? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...


  De Nieuwe Wereld

  0 reacties :

  Een reactie posten