Paul Depla (burgemeester Breda) haalt uit: ‘Den Haag, houd op met dat landelijke voorschrijven van coronaregels’

Datum:
 • dinsdag 11 mei 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Paul Depla, burgemeester van Breda én de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeente-commissie Sociale Impact Covid-19, is van mening dat de landelijke coronamaatregelen steeds overbodiger worden bij verdere heropening van ons land. Hij vindt dan ook dat het kabinet de teugels moet laten vieren en gemeenten meer ruimte moet bieden voor een eigen aanpak. 


  In een interview met het AD uit Depla zich kritisch over de ‘projectmanagement’-aanpak vanuit het kabinet. Nu het land langzaamaan aan het heropenen is, moet de rol van het kabinet steeds kleiner worden, aldus de Bredase burgemeester. Alleen heeft het kabinet dit nog niet helemaal door, aldus Depla.

  “Momenteel bedenkt het kabinet als een projectmanager bijna letterlijk de coronaregels die wij allemaal in zijn geheel moeten uitvoeren. Ik begrijp die centrale crisisaanpak om het virus onder controle te krijgen. Maar zo’n top-downbenadering, daar moeten ze echt heel snel weer afscheid van nemen tijdens de opbouw van de samenleving. Want die is al begonnen.”

  De burgemeester uit felle kritiek in de aanpak van het kabinet. Bij het heropenen van het land is het volgens Depla beter als het kabinet juist een stapje terugdoet. In plaats van een strikte centrale aanpak ziet hij liever meer een lokale aanpak. Er moet ruimte worden vrijgegeven aan gemeente en bedrijven om zelf te kijken naar wat zij als de beste aanpak zien. Depla wil dan ook af van de overdreven fixatie op de persconferenties:

  “Het moet dan klaar zijn met dingen voorschrijven, faciliteren wordt het toverwoord. De fixatie op de dinsdagpersconferentie waarin per wet maatregelen worden opgelegd voor het hele land, moet steeds verder worden losgelaten naarmate de acute gezondheidscrisis meer onder controle komt.”

  Het is duidelijk dat de VNG-commissie voorzitter de landelijke aanpak van het kabinet zeker niet altijd steunt. En hij kaart terechte kritiek aan. Bij het heropenen van de samenleving is een generieke aanpak zeker niet altijd het beste. Onze landelijke overheid heeft al vaak genoeg laten zien te blunderen als het gaat om maatwerk, én juist bij het heropenen van de samenleving is maatwerk enorm belangrijk. Niet ieder bedrijf of branche is hetzelfde, en verschillende aanpakken zullen dus nodig zijn. Dit kan het beste worden geregeld als gemeente en bedrijven samen om tafel gaan.

  Depla ziet in de vorming van een testsamenleving de krampachtige neiging van het kabinet om de touwtjes in handen te houden:

  “De neiging tot sturing blijft bestaan. Kijk naar het wetsvoorstel om testbewijzen voor toegang tot activiteiten in te kunnen zetten. Zo’n voorstel suggereert toch weer dat alles wederom vanuit Den Haag gaat komen. Dan zeggen we: jongens, hou op met dat voorschrijven.”

  Depla benoemt terechte punten. Maar gaat er ook wat gebeuren met zijn woorden? Dat valt te betwijfelen: dit kabinet is jammerlijk genoeg voorlopig nog niet van plan is om zijn macht over te hevelen naar lokale bestuurders.

  DDS

  0 reacties :

  Een reactie posten