Het Wereld Economisch Forum bekent zijn criminele plan om de wereldbevolking te ruïneren door de Great Reset

Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lanceren

22-5-2021

Op basis van een zogenaamde “wetenschappelijke” studie, getiteld “Wetenschappers waarschuwen voor welvaart” (Scientists’ warning on affluence), bekent het Economisch Wereldforum nu zijn misdadige plan om de wereldbevolking te gronde te richten om haar beter tot slaaf te maken van zijn boosaardige plannen van totalitaire overheersing door middel van wat de globalisten de Great Reset noemen.

Frontnieuws heeft een uitgebreid dossier aangelegd met artikelen over onder meer wat die Great Reset in werkelijkheid inhoudt.  Uiteraard zal dit project om de wereldeconomie te resetten geen invloed hebben op de miljardairsclub, dat wil zeggen de Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg van deze wereld. Het heeft alleen invloed op jou, de kleine mensen onder hen.

Zoals Peter Koenig op Global Research meldt, deed het Wereld Economisch Forum (WEF) op 21 juli een “grootse” ontdekking en legde het de volgende krachtige verklaring af onder de alarmerende kop: “Dit is nu de grootste bedreiging voor de wereld – en het is geen Coronavirus”. Het Economisch Wereldforum begint zijn artikel met de bewering dat “Welvaart de grootste bedreiging is voor onze wereld, volgens een nieuw wetenschappelijk rapport” (zie hier).

“Dit schokkende en onthullende nieuws is de belangrijkste conclusie van een team van wetenschappers uit Australië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, die hebben gewaarschuwd dat het aanpakken van overconsumptie een prioriteit moet worden. In hun rapport, getiteld “Scientists’ Warning on Affluence”, wordt uitgelegd dat “welvaart de drijvende kracht is achter milieu- en sociale effecten, en dat echte duurzaamheid daarom vraagt om aanzienlijke veranderingen in levensstijl, in plaats van te hopen dat een efficiënter gebruik van hulpbronnen voldoende zal zijn”.

Om de context van de WEF-verklaring beter te begrijpen, moeten we even terug in de tijd. Op 3 juni 2020 presenteerde de oprichter en voorzitter van het WEF, Klaus Schwab, wat het WEF en alle elites en oligarchen erachter “The Great Reset” noemen:

“De wereld moet gezamenlijk en snel handelen om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te vernieuwen, van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsomstandigheden… Elk land, van de Verenigde Staten tot China, moet meedoen, en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden getransformeerd. Kortom, we hebben een ‘Grote Reset’ van het kapitalisme nodig”.

Volgens journalist Matthew Ehret-Kump waren op de bijeenkomst elites aanwezig van “het IMF, de Wereldbank, het VK, de VS, het bedrijfsleven en de banksector” die er allemaal op uit waren “om gebruik te maken van COVID-19 om de wereldeconomie stil te leggen en te ‘resetten’ onder een nieuw besturingssysteem getiteld de Green New Deal”.

Gary Barnett schreef op 16 juli 2020

“…Dit is de meest gevaarlijke tijd in de geschiedenis van de mens. De ernst van dit complot kan niet worden onderschat. Het is niet te wijten aan enige dreiging van conventionele oorlog of nucleaire decimering, het is gebaseerd op het feit dat dit een psychologische oorlog is, gevoerd door psychopaten tegen de hele mensheid, en het wordt vooruitgeschoven door een kleine groep monsters die de controle hebben genomen over de geesten van de massa’s door middel van langdurige indoctrinatie en beleid bedoeld om afhankelijkheid te kweken”.

En,

“Angst is het nieuwe massavernietigingswapen, niet omdat het legitiem is, maar omdat de mensen alle wil om vrij te zijn hebben verloren, alle vermogen om na te denken hebben verloren, en onderdak en troost zoeken als een collectieve kudde die alleen kan bestaan in een maatschappij die gebaseerd is op totalitaire heerschappij”.

En tenslotte,

“Verlangen naar vrijheid zonder de moed om het op te eisen, is een zinloze onderneming, omdat elke echte eis van de massa de regerende elite naakt en bang zou achterlaten. Alles wat nodig is om vrijheid te bereiken is het te willen, en dit alleen kan tirannie verslaan”.

“Hij die zo over u heerst, heeft slechts twee ogen, slechts twee handen, slechts één lichaam, niet meer dan wat de minste mens bezit onder het oneindige aantal dat in uw steden woont; hij heeft inderdaad niets meer dan de macht die u hem verleent om u te vernietigen”.

De wereldwijde vernietiging die het Economisch Wereldforum nu wil corrigeren met een wereldwijde reset, in WEF-stijl, werd – en wordt – veroorzaakt door een onzichtbare vijand, een virus, een Coronavirus, hetzelfde virus dat aan de meeste griepepidemieën ten grondslag ligt. De westerse media bazuinen berichten over coronavrees 24/7 in onze hersenen, dus moet het wel waar zijn. Maar het is helemaal niet waar. De coronapandemie, wat nu COVID-19 wordt genoemd, was zorgvuldig gepland, waarschijnlijk al tientallen jaren, in ieder geval sinds het rapport van de Rockefeller Foundation, “Scenarios for the Future of Technology and International Development”, waarin de eerste fase van deze wereldwijde vernietiging die we nu meemaken wordt beschreven als “The Lockstep Scenario” (blz. 18 van het Rockefeller Report 2010).

Event 201 was de laatste grote oefening, een simulatie van een coronapandemie en de gevolgen daarvan – 65 miljoen doden in 18 maanden en een verwoeste aandelenmarkt, eindeloze faillissementen – was de “generale repetitie” voor de epidemie, eerst in China en enkele weken later over de hele wereld. Het evenement werd mede gesponsord door het WEF, de Bill & Melinda Gates Foundation en de Johns Hopkins University School of Public Health. Een aantal van de belangrijkste spelers van vandaag die de vaart erin houden – ook bekend als de angst-propagandisten – waren ook aanwezig op Event 201, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank – en vertegenwoordigers van verschillende VN-agentschappen. De VN is volledig medeplichtig aan deze criminele en genocidale onderneming.

Hoewel welvaart de grootste bedreiging voor de wereld zou moeten zijn, stelt het WEF, zonder in detail te treden, dat “echte duurzaamheid alleen kan worden bereikt door drastische veranderingen in levensstijl” en roept het op tot “een grote reset van het kapitalisme in de nasleep van de pandemie”. Peter Koenig stelt voor dat we speculeren over wat de grote reset zou kunnen betekenen voor de burgers van de wereld. Dit is wat de rijke oligarchen, via hun corporatieve, financiële, farmaceutische en militaire connecties, willen opleggen aan de “grote massa’s onder hen”.

Om de grote wereldwijde reset van het WEF te bereiken, is nummer één het handhaven of opvoeren van het tempo van de voortdurende valse angstpropaganda en leugens. Dit moet een niet-aflatende inspanning zijn en zou geen probleem mogen zijn, aangezien alle Westerse Anglo-Amerikaanse propaganda en nieuwsbronnen en hun filialen in andere talen volledig zijn gecoöpteerd.

Een “gemaskerde maatschappij” met 1 of meer lockdowns met sociale afstand, opsluiting, om menselijk contact verder te verminderen door isolatie, verliest zelfrespect; angst en bezorgdheid verzwakken het immuunsysteem van mensen, waardoor ze kwetsbaar worden voor allerlei ziekten, vooral de mondkapjesplicht die mensen dwingt hun eigen uiterst giftige CO2 in te ademen – alles boven het CO2-niveau van 1000 ppm is boven tolerantie – het dragen van een mondkapje kan de CO2-inhalatie verhogen tot 10.000 ppm of meer.

Minder consumentisme, door extreme bezuinigingen, lage lonen, gigantische werkloosheid die blijft voortduren, met als gevolg onzekerheid, bezorgdheid en angst om te overleven, waardoor de mentaliteit van de bevolking wordt klaargestoomd voor meer manipulatie, meer slavernij – en wanhopig uitkijkt naar HET VACCIN.

Het vervangen van de vruchten van arbeid, namelijk het loon van trotse arbeid, door een Universeel Basisinkomen, waardoor afhankelijkheid van het systeem ontstaat en menselijke arbeid en wat er nog over is van eigenwaarde wordt afgebroken.

Het WEF roept ook op tot “stakeholder-kapitalisme”. Weet iemand wat dit betekent? Google beschrijft het zo: Stakeholder-kapitalisme is een systeem waarin ondernemingen zich richten op de belangen van al hun stakeholders. … In dit systeem is het doel van een bedrijf om waarde op lange termijn te creëren, niet om de winst te maximaliseren en de aandeelhouderswaarde te vergroten ten koste van andere groepen belanghebbenden.

Met andere woorden, het zou een radicale en welkome verandering zijn ten opzichte van het neoliberale corporatieve aandeelhouderskapitalisme, als met “andere groepen belanghebbenden” de gewone consument wordt bedoeld. Hoogst onwaarschijnlijk. Het is waarschijnlijker dat de winst op lange termijn (welvaart) billijker aan de aandeelhouders toekomt, omdat elke aandeelhouder ook een belanghebbende is. Maar niet alle belanghebbenden zijn aandeelhouders. De consumenten, de gewone mensen, worden buitengesloten.

En tenslotte is er de sterke wens om de wereldbevolking terug te dringen; Bill Gates is een van de belangrijkste drijfveren en heeft dat bij verschillende gelegenheden openlijk gezegd. Een van zijn meest schaamteloze bekentenissen is zijn TED Talk uit 2010, “Innovating to Zero”, in Californië, waar hij nonchalant zegt: “Met zeer goede resultaten op het gebied van nieuwe vaccins, gezondheidszorg, geboortebeperking, zouden we het met misschien 10 of 15% kunnen verminderen, maar we houden een groeifactor van ongeveer 1,3”. Deze eugenetica-agenda past perfect in de agenda van het WEF. Minder personeel, minder middelen. Dat wat overblijft, kan overvloediger gedeeld worden onder de machtigen der aarde.

Zoals Peter Koenig schrijft in zijn Global Research artikel:

“Deze Grote Wereldomvattende Reset die het WEF voorspelt en plant, wordt natuurlijk gedreven door een andere agenda dan het “Goede van de Wereld”. Deze zelfbenoemde meesters van het universum, enkele van dezelfde welgestelde mensen waarvan het WEF beweert dat zij het grootste risico voor de mensheid vormen, draaien zich nu om en geven hun rijkdommen weg zodat er een beter evenwicht komt in de verdeling van de rijkdommen van Moeder Aarde, meer rechtvaardigheid, meer respect voor de mensenrechten, minder consumentisme en – een absolute bescherming van het milieu en van de onhernieuwbare hulpbronnen? – Niet waarschijnlijk”.

“Integendeel, dat is al bewezen. De geplande ineenstorting van de wereldeconomie heeft onpeilbare ellende teweeggebracht door het faillissement van voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen, die door grote ondernemingen worden opgeslokt – en door het wegsluizen van wat er nog over was van de sociale vangnetten in zowel het Noorden als het Zuiden van de wereld. Weer een enorme verschuiving van middelen van beneden naar boven – zoals blijkt uit de 434 miljard dollar extra rijkdom van de miljardairs in de VS – en dan is de som van het extra miljardairs-vermogen over de hele wereld nog niet meegerekend”.

Econoom en geopolitiek analist, Peter Koenig, schrijft verder:

“Het WEF heeft natuurlijk gelijk, Covid-19 is bij lange na niet zo erg als de welvaart, namelijk de monetaire rijkdom die zich in de loop der eeuwen heeft opgestapeld, waardoor de wereld steeds onevenwichtiger wordt – met toenemende armoede, hongersnood, ellende – en kwetsbaarheid voor besmettelijke ziekten, zoals Covid. Ja, het WEF en zijn “Deep State” acteurs (die de “Welvaart” vertegenwoordigen), gebruikten achter de schermen Covid ten volle om een totale lockdown van zowel mensen als de wereldeconomie te bewerkstelligen. Dit gebeurde bijna gelijktijdig over de hele wereld in bijna alle 193 (VN lid) landen”.

De weinige uitzonderingen zijn Zweden en Wit-Rusland. Deze krachtige lockdown order, gelanceerd van “boven”, ver boven regeringen en de VN, en met gecoöpteerde “autoriteiten” als de WHO, bracht de wereldeconomie in minder dan 6 maanden op de knieën, en gaat nu verder onder de transformatie naar een nieuwe “Groene” kleur. Alsof het virus de hele wereld in één keer zou hebben getroffen. Niemand met een heldere geest kan dat geloven. Dit is nog nooit gebeurd in de menselijke geschiedenis. Maar het brein achter deze fraude komt ermee weg – met betrekkelijk weinig protest. Maar met een massale en globale ANGST campagne.

Een van de kansen die het IMF uit deze crisis ziet voortkomen, is “digitale transformatie – een grote winnaar van deze crisis”. Het IMF zegt niet wat dit betekent, maar in de eerste plaats vereist het de digitalisering van de identiteit van mensen en de digitalisering van geld – totale controle over de bewegingen van mensen, gezondheidsdossiers, geldstromen, bankrekeningen en meer. Gelooft u het nog steeds niet? Dan nodig ik u uit om het nieuwe rapport van het World Economic Forum te bekijken, dat samen met de McGill-universiteit is opgesteld, getiteld “The Internet of Bodies Is Here: Tackling new challenges of technology governance“. In de inleiding lezen we “Om het volledige potentieel van het internet van lichamen te realiseren, hebben we robuuste en actuele bestuurskaders nodig”:

“Het internet der dingen (IoT) raakt steeds meer verweven met het menselijk lichaam. Deze opkomst en snelle uitbreiding van het “internet van lichamen” (IoB) – het netwerk van menselijke lichamen en gegevens via aangesloten sensoren – biedt weliswaar enorme sociale en gezondheidsvoordelen, maar brengt ook nieuwe uitdagingen inzake technologiebestuur met zich mee”.

Behoudens een massale collectieve opstand en een aanklacht door internationale militaire tribunalen, is het doel van de globalistische elites de wereldeconomie te vernietigen, mensen te ruïneren door middel van een wijdverbreid faillissement van kleine en middelgrote bedrijven, en individuen tot slavernij te brengen door hen te implanteren met een nano-chip die controle zal hebben over al hun bewegingen, het uiteindelijke doel van het “internet van lichamen” (IoB).

Veel valse oplossingen zullen worden gepresenteerd als de samenleving wakker in het brandende gebouw waarin zij gevangen zit, en tenzij onze geesten zich bewust worden van deze valse oplossingen (om nog maar te zwijgen van de brandstichters die deze brand van bovenaf aansturen), dan zullen veel goedbedoelende zielen uit alle lagen van de bevolking misschien hun eigen doodvonnis tekenen en per ongeluk een oplossing introduceren die veel erger is dan de ziekte die zij probeerden te verhelpen. – Matthew J.L. Ehret

 

0 reacties :

Een reactie posten