Het vergeten belang van traditie in de westerse maatschappij. Een gesprek met Peter Abspoel

Datum:
 • donderdag 6 mei 2021
 • in
 • Categorie:
 • Jelle van Baardewijk in gesprek met cultureel antropoloog en filosoof Peter Abspoel over het belang van traditie. “We kunnen geen mens zijn zonder tradities die ons ertoe uitnodigen mens te worden.”


  6-5-2021
  Wie heden ten dage het woord traditie nog in de mond neemt doet dat vaak in relatie tot andere culturen of tijdsgewrichten. De verlichte westerling, zo zegt men, hecht geen waarde meer aan tradities. Deze opvatting miskent echter niet alleen hun voortdurende belang, zij onderschat tevens de mate waarin tradities tot op de dag van vandaag blijkgeven van hun werkzaamheid. In zijn filosofische antropologische werken traceert Peter Abspoel de oorsprong van ons traditiebewustzijn. Hij laat zien hoe de westerse geschiedenis in wezen een driekamp is geweest van geopponeerde traditieopvattingen, waarvan de sporen nog altijd in ons midden te vinden zijn. Daarbij daagt hij ons uit de kaders van onze rede te bevragen, en ons weer open te stellen voor de ervaring van de traditionele overlevering. Een on-onttoverend gesprek met Peter Abspoel. --
  0:00 intro 0:54 Jij bent antropoloog en filosoof. Kun je toelichten wat dat zegt over hoe jij denkt? 4:13 Hoe duidt jij het begrip “traditie?” 9:49 Jij onderscheidt drie zingevingsperspectieven. Kun je die kort toelichten? 15:57 Wil je een lans breken voor het strijdersethos dat je beschrijft in je boek? 29:10 Je schetst een vrij negatief beeld van de burgerij. Waarom is dat? 36:46 Je hebt een nieuw boek uit: ‘Stiefkind van de rede.’ Vanwaar die titel? 42:43 Kun je eens een voorbeeld geven van wat jij verstaat onder traditie? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...


  De Nieuwe Wereld

  0 reacties :

  Een reactie posten