Grote windturbines in Altongebied Heerhugowaard ’onwaarschijnlijk’.

Datum:
 • donderdag 13 mei 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  HEERHUGOWAARD Politiek is vooral enthousiast over zonnepanelen op daken van bedrijven. ’Dat gaan we als eerste oppakken’
  De komst van grote windturbines van 4 tot 5 MegaWatt in het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is zeer onwaarschijnlijk. Dat blijkt uit een quickscan die is uitgevoerd door HVC. En dat terwijl dergelijke windturbines een belangrijke bijdrage zouden moeten leveren aan de duurzame doelstellingen voor het gebied.

  De bedrijven in Alton willen vanaf 2030 telen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Zo bleek uit de gebiedsvisie energie die gemaakt is door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Greenport Noord-Holland Noord in samenwerking met de gemeente, de provincie, Ondernemersvereniging Alton, HVC en de Rabobank.

  Om dat doel te bereiken moeten niet alleen de bedrijven in het glastuinbouwgebied worden aangesloten op het warmtenet van HVC, maar zijn er ook windmolens nodig om te zorgen voor een duurzame elektriciteitsopwekking. Gesproken werd over drie grote windmolens.

  Maar vanwege de aanwezigheid van een groot aantal bedrijfswoningen in het gebied is het niet mogelijk om te voldoen aan de minimale afstandseisen (400 meter) die door de provincie zijn gesteld. En voorheen hield de provincie zelfs een afstandscriterium van 600 meter aan.

  Kleinere turbines

  Wellicht is er wel ruimte voor de plaatsing van vijf kleinere turbines van 2 tot 2,5 MegaWatt. De haalbaarheid hiervan moet nog worden onderzocht. Hiermee zou circa vijftig procent van de totale elektriciteitsbehoefte van de bedrijven in het gebied lokaal kunnen worden opgewekt.

  Maar ook de komst van de kleinere turbines is hoogst onzeker. Allereerst zal er draagvlak moeten worden gevonden in het gebied. En daarnaast zijn zeker niet alle politieke partijen in Heerhugowaard voorstander van windenergie, zo bleek deze week tijdens een commissievergadering waarin de Regionale Energie Strategie 1.0 werd besproken.

  Zo heeft de partij Senioren Dijk & Waard een amendement klaarliggen waarin wordt gesteld dat windturbines niet worden toegestaan op minder dan 600 meter van woningen of natuurgebieden. Dit is overigens nog 900 meter minder dan dat jongeren in Heerhugowaard willen. Uit een onderzoek van de jeugdraad op twee middelbare scholen in Heerhugowaard en Langedijk blijkt dat jongeren weliswaar niet tegen windturbines zijn, maar dat deze niet binnen een afstand van 1500 meter van woningen mogen worden geplaatst.

  Slagschaduw

  Wethouder Monique Stam vroeg de commissieleden het amendement niet aan te nemen tijdens de raadsvergadering van 20 mei. Allereerst omdat volgens haar 600 meter een afstand is die arbitrair is. Volgens haar zal per locatie en per molen moeten worden onderzocht of omwonenden last hebben van bijvoorbeeld slagschaduw en geluidsoverlast. Maar ook wil ze de ondernemers in het Altongebied niet de kans ontnemen om verder onderzoek te doen naar de komst van de kleinere windturbines en daar draagvlak voor te vinden.

  De meeste partijen leken dit uitgangspunt te steunen. Zo gaf Jasper John (CDA) aan moeite te hebben met het amendement. ,,Wie zijn wij als raad om top down dingen op te leggen?’’ Hij vond dat als er draagvlak is onder bewoners in het gebied er windturbines moeten komen.

  Terwijl er over windturbines en zonneparken veel discussie zal blijven bestaan, gaven bijna alle raadsfracties aan een groot voorstander te zijn van meer zonnepanelen op daken van bedrijven. ,,Dat gaan we als eerste oppakken’’, zegde Stam toe.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten