Tussen 2040 en 2050 gaan in Hollands Kroon de oudste huizen van het aardgas af. Maar hoe en hoe snel moet het?

Datum:
 • woensdag 14 april 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA
   Hoe en in welk tempo gaan de 21.000 woningen in Hollands Kroon de komende dertig jaar van het aardgas af?  Winnie van Galen 14-4-2021

  Dat antwoord staat verwoord in het routeplan Groene Warmte dat de gemeente met tal van partijen, onder wie inwoners, heeft opgesteld. Kort gezegd komt het hierop neer: bij woningen na 1992 die relatief goed zijn geïsoleerd, biedt een warmtepomp uitkomst. Er is nog wel gas nodig maar veel minder. Vervolgens is het wachten op alternatieve brandstoffen, zoals groengas (biogas) of waterstof. Dan wel andere oplossingen die nu nog niet bekend zijn.

  Isoleren

  Voor huizen die zijn gebouwd na 1960 is isoleren de beste optie. Ook in dit geval blijft aardgas nodig totdat er alternatieven voor handen zijn. Vanwege de hoge kosten is het niet zinnig woningen van voor 1945 vol te stoppen met isolatie. Daar is de winst te behalen met het inzetten van biogas. De gemeente gaat ervan uit dat de oudere woningen in de gemeente tussen 2040 en 2050 van het aardgas af gaan. Matig of slecht geïsoleerde oudere woningen zijn vooral te vinden in Den Oever, Lutjewinkel, Kreileroord en het buitengebied van Slootdorp, Kreileroord en Middenmeer.

  Verder wil Hollands Kroon onderzoeken in hoeverre warmtenetten een oplossing zijn voor het terugdringen van CO2. Gezien de verspreide ligging van de woonkernen is een grootschalige toepassing van warmtenetten niet aan de orde. Het aanleggen van een infrastructuur (leidingen) is te kostbaar. Dat bleek vorig jaar uit een inventarisatie van organisatiebureau Berenschot naar de toepassing van restwarmte uit datacenters.

  Huurwoningen

  In Hollands Kroon bestaat dertig procent van de 21.000 huizen uit huurwoningen die in het bezit zijn van corporaties en andere partijen. Het gebruik van warmtepompen in dat type woningen is geen optie. De middelen hiervoor zijn te beperkt, aldus de gemeente. De winst zit hem in het aanbrengen van isolatie. De huurwoningen zijn in hoofdzaak te vinden in Anna Paulowna, Hippolytushoef en Wieringerwerf.

  Bij de omschakeling naar aardgasvrije woningen wil de gemeenten beginnen in wijken waar inwoners zelf actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Onder meer met informatie over techniek en financiering. Inwoners hebben tot 22 mei de tijd om mee te denken over het plan Groene Warmte. Dat kan via Denkmee-pagina of een mail naar duurzaam@hollandskroon.nl. Na de inspraakperiode komt er een definitief plan waar de gemeenteraad op 24 juni 2021 een besluit over neemt.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten