Rob Scholte ontspringt de dans opnieuw. Ook het Amsterdamse gerechtshof verbiedt de veiling van zijn kunstcollectie

Datum:
 • dinsdag 6 april 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  DEN HELDER

  De kunstcollectie van Rob Scholte mag van het Amsterdamse gerechtshof nog niet worden geveild. Hoewel er nog geen officiële uitspraak ligt, zal het daar volgens voorzitter mr. J.C. Toorman op neerkomen.


  Delano Weltevreden 6-4-2021

  Voor de gemeente Den Helder is dit de zoveelste klap. De gemeente wilde in september vorig jaar al tot veiling overgaan, maar daar stak de voorzieningenrechter een stokje voor. In eerste instantie omdat een andere schuldeiser, het vorige advocatenkantoor dat Rob Scholte vertegenwoordigde, eerder toestemming had om openbaar te verkopen. Scholte is Friedberg & Mahn Advocaten uit Amsterdam zo’n 375.000 euro schuldig wegens onbetaalde rekeningen.

  Friedberg & Mahn en Scholte raakten met elkaar gebrouilleerd en de gemeente mocht vervolgens het initiatief nemen. De voorzieningenrechter wilde Scholte echter de gelegenheid geven om zelf kopers te zoeken die meer voor zijn kunst wilden betalen dan de gemeente met de veiling zou binnenhalen. Toen dat niet lukte, kreeg de gemeente in maart toestemming om te veilen.

  Strijd

  Ina Molenaar, de huidige advocaat van Scholte, zei meteen na die uitspraak dat de strijd nog niet gestreden was. Het Amsterdamse gerechtshof zou er ook nog wat van kunnen vinden, zei Molenaar. En inderdaad vindt het hof er iets van.

  Volgens voorzitter mr. J.C. Toorman is de gemeente geen gewone partij. Van de gemeente Den Helder mag volgens hem worden verwacht dat die ook naar andere belangen kijkt dan de eigen inkomsten. Het zakelijke motief, het verhalen van bepaalde kosten op Rob Scholte, mag niet leiden tot allerlei schade voor de kunstenaar.

  Scholte was dinsdag niet aanwezig in de rechtszaal. Zijn echtgenote, Lijsje Snijder, wel. Voordat voorzitter Toorman liet doorschemeren welke kant hij en de andere twee raadsheren naartoe willen, schetste de echtgenote van Scholte in een hartstochtelijk pleidooi wat het effect van de veiling voor Scholte en zijn gezin zou zijn: ,,Rob heeft zijn hele leven gewerkt om iets moois op te bouwen. De gemeente wil via veilingbedrijf BVA een enorm schilderij van Rob verkopen voor 400 euro. Het Rijksmuseum heeft voor een schilderij van hetzelfde formaat 45.000 euro betaald. Als de veiling doorgaat betekent dat de vernietiging van onze toekomst, van die van onze kinderen.’’ Omdat de kunstwerken van haar man via de veiling voor een habbekrats verkocht zullen worden, zijn kunstwerken die hij daarna maakt bijna niets meer waard, zegt de partner van Scholte. ,,Na de veiling kunnen we niet meer van de kunst leven.’’

  Stadsadvocaat Ilse van der Poel had het niet makkelijk. Terwijl Scholte en het gerechtshof ervan uitgingen dat de veiling op 9 april van start zou gaan, vertelde zij tussen neus en lippen door dat de datum nu 21 april was. Waarom was dat niet eerder gemeld, wilde voorzitter Toorman weten. ,,Er is ook niet naar gevraagd’’, zei de stadsadvocaat. Toorman, zichtbaar geïrriteerd: ,,Ik vind het bijna brutaal dat u dat zegt! U dacht niet dat het een goed idee was om ons te informeren? Wist de wederpartij het?’’ Nee, Scholte wist het niet, zei zijn advocaat. De stadsadvocaat: ,,De communicatie liep via de deurwaarder.’’ De voorzitter, nog steeds geïrriteerd: ,,En u heeft daarin geen verantwoordelijkheid?’’

  Alternatieve oplossing

  Op advies van het gerechtshof gingen beide partijen de gang op om een alternatieve oplossing te zoeken voor de veiling. Om de gemeente te verlossen van de maandelijkse opslagkosten, wil Scholte de kunstcollectie zelf ergens opslaan. Hij wil daarna voldoende tijd hebben om kunstwerken te verkopen, zodat hij zijn schuldeisers kan betalen. De stadsadvocaat legt het voorstel van Scholte voor aan burgemeester en wethouders. Dinsdag neemt het college een besluit. Als partijen er niet uitkomen, hakt het hof op vrijdag 16 april de knoop door.

  Als partijen toch aan het praten zijn, is het misschien handig dat zij voor alle geschillen ’een fatsoenlijke oplossing’ zoeken, opperde voorzitter Toorman. ,,Als het gesprek eenmaal loopt zou u kunnen kijken of u over uw schaduw heen kunt stappen.’’

  De zitting was bedoeld om drie zaken te behandelen. Burgemeester en wethouders zeggen niet onrechtmatig te hebben gehandeld door de besprekingen met Scholte over de verkoop van het postkantoor af te breken. Scholte vecht op zijn beurt de uitspraak aan waarop de uitzetting drie jaar geleden is gebaseerd.

  Bouwbedrijf Tuin en de gemeente Den Helder waren om twee redenen gedagvaard. Volgens Scholte was hij huurder van het postkantoor waarin zijn museum was gevestigd. Toen Tuin het pand van de gemeente kocht, werd het bouwbedrijf volgens de kunstenaar zijn nieuwe huisbaas. Hij vindt ook dat Tuin onrechtmatig heeft gehandeld: het bedrijf zou hebben geprofiteerd van het afbreken van de onderhandelingen door de gemeente. Volgens de advocaat van Tuin, Arthur Sweens, roept de tegenpartij van alles zonder die stellingen te onderbouwen. Dat na de gunning door de gemeente nog is onderhandeld heeft met schimmigheid niets te maken, zegt hij. ,,Het ging over de asbestsanering en de leveringsdatum. In een zakelijk traject kom je soms dingen tegen die je moet oplossen.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten