Na Hollands Kroon nu ook ophef over een datacenter in Zeewolde

Datum:
 • donderdag 29 april 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  AMSTERDAM

  Na de ophef over geplande datacenters in Hollands Kroon, zijn er nu ook problemen met plannen voor een datakolos in Zeewolde.  De komst van een honderden miljoenen euro’s kostend mega-datacenter in Flevoland is omstreden verklaard nu de milieugevolgen niet goed in kaart zijn gebracht. De stroom en water slurpende kolos die gepland is in Zeewolde, moet het grootste datacenter van Nederland worden, maar er zijn veel onzekerheden over aansluitingen op het bestaande energienetwerk en het gebruik van koelwater. Het plan moet daarom terug naar de tekentafel, adviseren deskundigen.

  De onafhankelijke Commissie MER heeft de plannen van de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde getoetst en komt tot de conclusie dat effecten op het milieu niet goed in beeld zijn.

  In totaal wil de Flevopolder nog meer ruimte bieden aan datacenters, die over enkele jaren gezamenlijk twee tot drie keer zoveel stroom als de hele stad Amsterdam gaan gebruiken. Het beoordeelde mega-datacenter dat Polder Networks B.V. wil bouwen, is 160 hectare groot. Onbekend is nog welke Amerikaanse partij hier uiteindelijk data wil opslaan. De gemeente en provincie doen hier geen mededelingen over.

  Lees ook: Megakorting op bouwleges trekt Google niet over de streep: drie nieuwe datacenters in Hollands Kroon geschrapt

  Volgens de Commissie ontbreekt in de vergelijking van de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland de belangrijkste variant, waarbij op het terrein van het datacenter maximaal duurzame energie wordt opgewekt in plaats van alleen verbruikt. „Deze variant heeft twee grote voordelen. Vanuit landschappelijk oogpunt zorgt het ervoor dat er op andere plekken geen of minder grote wind- of zonneparken nodig zijn om aan de grote energievraag van het datacenter te voldoen. En vanuit het klimaatoogpunt voldoet het beter aan de doelstellingen van lokale, regionale en nationale overheden”, stellen de onderzoekers.

  Warmte terugleveren

  Omdat de datacenters veel warmte produceren, worden de zoemende servers gekoeld met lucht en water. In plaats van deze warmte maximaal terug te leveren aan woningen of bedrijven, scoort het plan in Zeewolde op dat punt ook onvoldoende. „Warmte die overblijft, kan gebruikt worden om gebouwen of huizen te verwarmen. Hiervoor zijn dan wel een buizenstelsel en andere voorzieningen nodig”, schrijft de commissie.

  Ook adviseren de deskundigen om de gevolgen voor de aanwezige natuur, de landschappelijk waardevolle Hoge Vaart en de gezondheid van omwonenden beter te onderzoeken. De provincie en gemeente moeten dus eerst terug naar de tekentafel.

  Lees ook: Zo liep Hollands Kroon miljoenen euro’s mis van het mega-datacenter van Google

  De timing van het rapport komt op een pikant moment. In de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon dient de gemeenteraad in mei te stemmen over een wijziging van bestemmingsplan B1, dat ruimte moet bieden aan meer enorme datacenters in de Kop van Noord-Holland. Er is daar inmiddels zo’n 60 hectare in gebruik, maar de gemeente wil nog 170 hectare laten bebouwen met de enorme blokkendozen.

  Rode loper

  De gemeente Hollands Kroon legde een rode loper uit om buitenlandse techgiganten te lokken. In tegenstelling tot Groningen en Flevoland hebben de gemeenteraad en het college van Hollands Kroon alsook Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de Commissie MER nimmer van dergelijke onderzoeken voorzien.

  Volgens deskundigen gebruikt Hollands Kroon een omstreden tactiek waarmee getracht wordt dergelijke onderzoeken te omzeilen. De provincie Noord-Holland is achter de schermen inmiddels betrokken bij dit proces. Naast problemen met landschappelijke inpassing zijn er ook grote zorgen over de beschikbare stroomcapaciteit. Omdat in de platte polder weinig stroomvoorzieningen aanwezig zijn, dreigen komende jaren enorme kosten door netbeheerders te worden gemaakt om nieuwe datacenters aan te sluiten. Die kosten worden weer deels doorbelast aan burgers.

  Drinkwater

  Omwonenden, boeren en deskundigen plaatsten in Noord-Holland grote vraagtekens bij de plannen, temeer omdat datacenters in Hollands Kroon volgens drinkwaterbedrijf PWN het jaar rond drinkwater gebruiken om datacenters te koelen. Vooral in de zomer neemt het drinkwatergebruik exorbitant toe. Dat water wordt ook weer geloosd, in één geval met een flinke hoeveelheid zout. Het draagvlak is daar dan ook tot een dieptepunt gedaald. Drinkwaterbedrijf PWN onderzoekt nu om in de toekomst koelwater bij het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Evides in te kopen om de datacenters in de Kop van Noord-Holland te kunnen koelen.

  Lees ook: Gemeente Hollands Kroon houdt hoop op komst meer datacenters van Google

  Daarnaast blijkt dat een ander datacenter in Hollands Kroon chemicaliën gebruikt om de waterkwaliteit in stand te houden, onder andere om legionella uit te sluiten. Volgens het datacenter zelf voldoet dat aan wet- en regelgeving.

  In Hollands Kroon wordt de restwarmte bovendien ook de lucht in geblazen omdat een door het gemeentebestuur gesuggereerde koppeling tussen omliggende kassen en de datacenters nooit gemaakt is. Volgens de gemeente Hollands Kroon waren milieueffectrapportages overigens niet nodig, omdat de datacenters per stuk onder de toetsingsgrens van 75 hectare zijn gebleven.

  Deskundigen stelden echter dat de diverse plannen in totaliteit moeten worden beoordeeld, zodat van tevoren duidelijk is welke effecten de datacenters hebben op het milieu en de omgeving. Hollands Kroon ziet dat anders. In andere delen van het land is ook het thermisch vermogen als leidraad gebruikt, maar in Noord-Holland wordt dit vooralsnog niet meegewogen. Boerenorganisatie LTO Noord, die landbouwgrond opgeofferd ziet worden, heeft inmiddels een rechtszaak tegen de plannen in gang gezet.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten