Bouw kan door: stikstof geen probleem meer, zeggen de BUCH gemeenten

Datum:
 • vrijdag 9 april 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  BERGEN/HEILOO/CASTRICUM

  De BUCH-gemeenten kunnen doorgaan met diverse bouwprojecten, zoals zwembad De Beeck en woningbouw. Er is geen stikstofvergunning van de provincie voor nodig.


  Dat bevestigen de vier gemeentebesturen in een brief aan de provincie. Die had de gemeenten eerder op de vingers getikt; het college van gedeputeerde staten vond dat ze er te makkelijk van uit gingen dat ze zo’n vergunning niet nodig hadden. Maar de vier gemeenten wijzen op een uitspraak van de Raad van State in januari. Daarin staat, dat er alleen nog maar een vergunningplicht is voor projecten die ’significante gevolgen’ hebben voor een Natura-2000 gebied, zoals het Noordhollands Duinreservaat.

  Of die gevolgen ’significant’ zijn, wordt gemeten via de speciale Aerius-calculator. „Daar vul je in welk autoverkeer je verwacht, welke machines bij de bouw worden gebruikt, of er sloopwerkzaamheden zijn en of de nieuw te bouwen woningen al of niet gasloos worden”, legt Klaas Valkering, wethouder van Bergen en woordvoerder van de BUCH in deze, uit. „Dan druk je op een knop en het model berekent precies of en waar er stikstof neer zal slaan.”

  Verrekenen

  Wat ook mag: projecten intern salderen. „Als je een paar honderd woningen bouwt, maar die komen in de plaats van een groot agrarisch bedrijf dat veel stikstof uitstoot, kun je dat binnen het project verrekenen.” Zo wordt de totale stikstofuitstoot in elk geval niet verhoogd.

  De provincies hebben dit inmiddels bevestigd. De uitspraak van de Raad van State geldt overigens alleen voor stikstof. „De Wet Natuurbescherming is breder”, zegt Valkering. „Je kunt ook op een andere manier de natuur schaden, bijvoorbeeld als je vleermuizen verstoort.”

  Valkering stelt dat er geen projecten zijn stilgelegd door de discussie met de provincie. Wel wijzen de gemeenten er in de brief aan de provincie op dat er ’initiatiefnemers zijn die ’door de eerdere beleidsregels van de provincie lang hebben gewacht op een vergunning die, zo blijkt nu, niet noodzakelijk was’. „Enkele van die initiatiefnemers hebben zich inmiddels bij de gemeenten gemeld met de vraag of die vertragingsschade door de provincie wordt gecompenseerd.”

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten