Zeven gemeenten werken samen aan klimaatadaptatiestrategie: ’Efficiënt en goedkoop’

Datum:
 • donderdag 18 maart 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  DRECHTERLAND

  De Westfriese gemeenten zijn eruit: er is gezamenlijk een strategie bedacht voor de aanpak van de klimaatadaptatie.
  We leggen Jeroen Broeders en Harry Nederpelt, wethouders duurzaamheid Drechterland en Medemblik vijf prangende vragen voor.

  Wat zijn nu de concrete plannen?

  Nederpelt: ,,De klimaatverandering laat grote extremen zien, zoals heftige regenbuien in de zomer. Daar moeten we op anticiperen. Er waren verschillende opties, het mooie is dat de zeven gemeenten allemaal voor hetzelfde hebben gekozen: een adaptatie die in een rustig proces kan worden ingevoerd. Het hoogheemraadschap ondersteund ons en zal voor een deel uitvoering geven aan de ambitie en strategie die Westfriesland nu heeft omarmd.

  Als een rioolleiding vervangen moet worden, zullen we direct een upgrading uitvoeren zodat dit niet in een later stadium alsnog moet gebeuren. Bij de aanleg van nieuwbouwwijken zal vanaf het begin rekening gehouden worden met klimaatbestendige maatregelen.”

  Hoeveel geld wordt er voor de klimaatadaptatie uitgetrokken?

  Broeders: ,,Van het totale project is nog niet duidelijk wat het gaat kosten. Bij de klimaatadaptatiestrategie van de zeven gemeenten gaat het meer om de ambitie over hoe we de komende dertig jaar gaan werken. De extra kosten van inrichting van een nieuwe woonwijk, zijn bijna verwaarloosbaar. Veel kosten kunnen gefinancierd worden vanuit de inkomsten van de rioolbelasting, een ander deel zal uit de algemene middelen moeten komen. Daarnaast zijn er financiële middelen op Provinciaal-, Rijks- en Europees niveau beschikbaar.”

  Is er ook een taak voor de burger weggelegd?

  Nederpelt: ,,We leggen inwoners niets op, maar gaan ze zeker handvatten bieden om hen te helpen bij de duurzaamheidsopgave. Vaak willen mensen wel iets doen, maar weten niet wat en hoe. We gaan ze zeker aanmoedigen om de stenen uit de achtertuin te halen. De ene inwoner heeft misschien wel het budget om vervolgens een watervasthoudende tuin aan te leggen, de ander kiest er misschien voor om gewoon gras in te zaaien. Door het leefklimaat in je achtertuin te vergroenen en te verbeteren, draag je al bij aan de klimaatadaptatiestrategie van de gemeenten.”

  De stip op de horizon van een klimaatbestendige regio staat genoteerd op 2050. Dat lijkt nog erg ver weg?

  Broeders: ,,Het klimaat ontwikkelt en wij ontwikkelen mee, van dag tot dag. Het Hoogheemraadschap heeft een klimaatatlas ontwikkeld, waarop wij kunnen anticiperen. We hebben een klimaatbeeld tot 2050. Nu hebben we rustig de tijd om te beginnen, waardoor we efficiënt en zo goedkoop mogelijk projecten kunnen uitvoeren. Mocht er in de tussentijd iets veranderen, kunnen we daarop inspringen.”

  Meer groen in de wijk, heeft dat gevolgen voor het aantal nieuwbouwplannen in de regio?

  Nederpelt: ,,Nee. Als je het over de binnensteden hebt, ligt daar wel een extra uitdaging. Maar juist de plattelandsgemeenten zijn ruim opgezet. Er is plek genoeg om woningen te bouwen.”

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten