Wow! Kosten massa-immigratie van 1995 tot en met 2019: €400 miljard, net zoveel als AL ONZE AARDGASBATEN

Datum:
 • woensdag 3 maart 2021
 • in
 • Categorie:
 •  Uit onderzoek blijkt dat de massa-immigratie de Nederlandse samenleving bakken met geld heeft gekost. Over de jaren 1995 tot en met 2019 komt het totale kostenpakket uit op 400 miljard euro. Dat is net zoveel als álle Nederlandse aardgasbaten. Bedankt, Wim Kok, Jan Peter Balkenende en natuurlijk Mark Rutte!

  Michael van der Galien 3-3-2021


  Critici van de massa-immigratie zeggen het al járen: de grootschalige import van mensen kost Nederland bakken met geld. Nou, dat klopt. Uit onderzoek van Jan van de Beek, Hans Roodenburg, Joop Hartog en Gerrit Kreffer ‒ uitgevoerd voor het Renaissance Instituut, wat het wetenschappelijk instituut van Forum voor Democratie is ‒ blijkt namelijk dat de totale nettokosten (dus de kosten en baten met elkaar verrekend) over de jaren 1995 – 2019 maar liefst 400 miljard euro bedragen. Ter vergelijking: dat is evenveel als alle Nederlandse aardgasbaten bij elkaar opgeteld.

  Dr. Van de Beek kondigt dat onderzoeksresultaat zelf aan op Twitter:  Dit zijn natuurlijk enorme bedragen, maar in hun studie wijzen de onderzoekers erop dat de kosten de komende jaren mogelijk alleen maar toenemen. Dat komt doordat allochtonen gemiddeld meer kinderen hebben dan autochtonen én doordat de massa-immigratie gestaag doorgaat (en zelfs erger wordt).

  “De overheidsuitgaven zijn voor immigranten zijn relatief hoog ten opzichte van autochtonen bij posten als onderwijs, sociale zekerheid en toeslagen. Immigranten betalen daarbij minder belastingen en sociale premies,” legt het onderzoek uit. “Immigratie kost de Nederlandse schatkist netto (baten minus kosten) veel geld. De totale nettokosten van immigratie bedroegen in de periode 1995-2019 gemiddeld 17 miljard euro per jaar.

  Om dat in perspectief te zetten: “dat is evenveel als de overheid in 2016 uitgaf aan defensie en werkloosheidsuitkeringen samen. In 2016 piekten de nettokosten op 32 miljard euro, deels ten gevolge van de vluchtelingencrisis. De totale kosten over de periode 1995-2019 bedroegen 400 miljard euro, een bedrag in de orde van grootte van de aardgasbaten vanaf het begin van de winning tot heden.”

  Als er gekeken wordt naar groepen zien we grote onderlinge verschillen. Westerse immigranten leveren een positieve bijdrage van 25.000 euro, dus dat is mooi meegenomen. Maar niet-Westerse immigranten kosten Nederland juist gemiddeld 300.000 euro. Wat betreft immigratie uit Midden- en Oost-Europa, die kost ons gemiddeld 50.000 per immigrant… Waarbij het voormalige Joegoslavië en de voormalige Sovjet-Unie niet worden meegenomen, want immigratie uit die twee gebieden kosten de samenleving zelfs gemiddeld 150.000 euro per immigrant. Ka-ching!

  “Alleen arbeidsmigratie levert de schatkist geld op, gemiddeld ongeveer € 125.000 per immigrant. Studiemigratie kost gemiddeld netto € 75.000. Gezinsmigratie kost de schatkist gemiddeld bijna drie ton per immigrant. De nettokosten voor asielmigratie bedragen gemiddeld bijna vijf ton per immigrant,” rekent het rapport van Jan van de Beek en zijn collega-onderzoekers ons voor.

  Als er gekeken wordt naar een combinatie van arbeidsmigratie plus gezinsmigratie, dan is alleen migratie uit Westerse landen plus Israël, Singapore, Taiwan, Zuid-Korea en Japan “ondubbelzinnig positief.” In alle andere gevallen van arbeidsmigratie wordt de positieve bijdrage van de immigrant die naar Nederland komt voor arbeid opgeheven door het laten overkomen van zijn of haar gezin.

  Dit zijn ronduit schokkende cijfers die maar weer benadrukken dat er bij immigratie altijd goed gekeken moet worden naar de vraag of nieuwkomers een positieve bijdrage kunnen leveren of niet. Want iedereen er zomaar klakkeloos in laten zorgt ‒ wie had dat nou gedacht?! ‒ voor enorme financiële lasten; lasten die gedragen moeten worden door de belastingbetaler zónder migratie-achtergrond.

  Hoe is dit afschuwelijk dure immigratiecircus een halt toe te roepen? Eenvoudig: nieuwkomers zouden de eerste tien jaar van hun verblijf in Nederland geen aanspraak moeten kunnen maken op de verzorgingsstaat ‒ buiten het onderwijs en de zorg om, natuurlijk. Alles moet betaald worden door de immigranten zelf, of door iemand die verantwoordelijkheid voor ze neemt. Alleen dan kunnen de kosten gedrukt worden, en voorkomen we dat heel het land meebetaalt aan die peperdure, onhoudbare immigratie. Want zoals het rapport van Jan van de Beek en zijn collega’s aantoont: zoals het nú gaat met massa-immigratie, is het hele verhaal ronduit onbetaalbaar.

  DDS

  4 reacties :

  Anoniem zei

  En tel daar de 90%!!!!!!!!!!van de COVID I.C. patienten bij op.
  90% op de I.C. met een migratieachtergrond!!??

  90%! Hoeveel kosten deze slingerapen ons?

  Lekker op de VVD stemmen jongens dan komen we er nooit vanaf.
  En dan Geerst Wilders wegzetten als gekkie.
  Ik stem PVV.

  Anoniem zei

  400 miljard.......................

  Anoniem zei

  Willen jullie even lachen?
  Lees het verkiezingsprogramma van BIJ1. De slingeraap.

  Bij deze 400 miljard kan er ook nog wel 800 miljard bij.
  Deze vrouw is gestoord. Maar gestoord of niet; deze heks komt ook nog met een of meerdere zetels in de kamer.
  Buitenlanders (criminelen) die hier nooit hebben gewerkt willen een pensioen. Ik pis in mijn broek..........

  Anoniem zei

  In Zweden worden verhoudingsgewijs nog meer moslims geïmporteerd als bij ons maar dan heb je ook wat: https://verenoflood.nu/terreur-in-zweden/
  Het geweld zal eerdaags bij ons met de ramadan ook wel weer losbarsten, maar de linkse partijen incl CDA en VVD zullen wel weer roepen dat het onze schuld is.

  Een reactie posten