Rechter vernietigt natuurvergunning: 'uitbreidingen in de veehouderij vrijwel onmogelijk geworden'

Datum:
 • zondag 14 maart 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • Friesland heeft ten onrechte een natuurvergunning verleend voor de uitbreiding van een melkveebedrijf in Ee (FR).

  13-3-2021

  Dat besloot de voorzieningenrechter vrijdag. De zaak tegen het Friese provinciebestuur was aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB) en vereniging Leefmilieu. Volgens beide partijen zijn 'uitbreidingen in de veehouderij vrijwel onmogelijk geworden' door de uitspraak.

  Een melkveehouder uit het Friese Ee vroeg een natuurvergunning aan voor de bouw van een nieuwe loopstal. Ondanks dat er meer koeien worden gehouden, is Friesland van mening dat de stikstofemissie niet toeneemt omdat er emissiereducerende technieken uit de RAV (Regeling Ammoniak en Veehouderij)-lijst worden toegepast. Dit is ook verplicht bij het verlenen van een nieuwe natuurvergunning.

  MOB en vereniging Leefmilieu wijzen op de onderzoeken die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Wageningen Universiteit (WUR) in het verleden zijn gedaan. De conclusies van beide rapporten zijn dat er twijfels bestaan over de werking van emissiereductietechniek in rundvee, varkens- en pluimveestallen zoals luchtwassers.

  Onzekerheid over werking

  De rechter gaat met de milieupartijen mee en heeft daarom de vergunning vernietigd omdat 'onvoldoende zeker is dat de de emissie van het bedrijf in de vergunde situatie niet al toeneemt en aan de vergunning geen passende beoordeling ten grondslag is gelegd waarbij is beoordeeld wat de werkelijke emissie zal zijn, tot welke depositie die emissie zal leiden en wat de gevolgen van die depositie zullen zijn in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden', zo staat in de uitspraak.

  MOB schrijft dat er vrijwel geen vergunning meer verleend kan worden voor veehouderij waarbij een beroep wordt gedaan op emissiereductietechniek. Advocaat Valentijn Wösten trad in de rechtszaak op namens MOB en vereniging Leefmilieu: . „Onze bestuurders geloven vaak in luchtkastelen als het om milieutechniek gaat. Het heilige geloof in milieutechniek is een smoes om geen keuzes te hoeven maken. Met de uitspraak van de rechtbank wordt daar een einde aan gemaakt.”

  Gevolgen PAS-melders

  MOB schrijft dat 'met een klap' de interne saldering met de RAV-codes 'tot stisltand komt'. Volgens de milieuorganisatie heeft de uitspraak ook gevolgen voor de legalisering van de PAS-melders en niet-PAS-melders omdat zij ook gebruik maken van de RAV-lijst.

  0 reacties :

  Een reactie posten