Politiek reageert verdeeld op rol wethouder Theo Meskers in kwestie datacenters.

Datum:
 • dinsdag 9 maart 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - Van ’geen leugenarij’ tot ’opstappen als hij raad op verkeerde been heeft gezet’
  Winnie van Galen 8-3-2021


  De een geeft wethouder Theo Meskers nog alle krediet, terwijl de ander zich bekocht voelt en de wethouder aan de tand wil voelen. Met als inzet: heeft de wethouder de meeropbrengst van datacenters willens en wetens mooier afgespiegeld dan in de praktijk het geval is.

  De ’warme’ leugen in de Wieringermeer regeert, kopte deze krant zaterdag. Met als strekking dat wethouder Theo Meskers al jaren geleden wist dat het gebruik van restwarmte afkomstig uit datacenters een moeilijk verhaal zou worden. Tegen het advies van zijn ambtenaren hield de wethouder de belofte van restwarmte overeind.

  Lees ook: ’Warme’ leugen regeert in Wieringermeer over datacentra Microsoft en Google

  Geen leugenarij

  De fractievoorzitters van de politieke partijen in Hollands Kroon reageren verdeeld op de teneur van de berichtgeving. Op de vraag of de wethouder willens en wetens een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven, antwoordt Maarten Versluis van D66: ,,In mijn ogen is er geen sprake van vooropgezette leugenarij. Zo zie ik dat niet. Je zou kunnen zeggen dat de wethouder te gefocust was op het onderwerp waardoor hij de informatie over het gebruik van restwarmte wellicht te rooskleurig heeft voorgesteld.’’

  Versluis werkt zelf bij een bedrijf dat gebruik maakt van de innovatieve technieken. ,,Bij projecten ga je vaak uit van technieken die verwacht worden, maar nog niet bestaan. Van die verwachtingen mag je in je verkoopverhaal gebruik maken. Dat is gebruikelijk.’’

  Dat de kansen voor het gebruik van restwarmte er nu niet zijn, wil niet zeggen dat het onveranderlijk is. Versluis: ,,Het is niet ondenkbaar dat die warmte uiteindelijk toch te benutten is.’’

  Circulariteit

  De vele publiciteit over datacenters in de Wieringermeer doet bij hem zo langzamerhand ’het beeld van een heksenjacht’ ontstaan. ,,Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het in Hollands Kroon bestuurlijk goed in elkaar zit. Ik vind het allemaal niet verontrustend, ik schrik er niet zo van. Circulariteit is onderdeel geweest van de argumenten om de datacenters naar de Wieringermeer te halen. Het is natuurlijk teleurstellend dat dit nog onvoldoende realiteit is. We moeten goed kijken hoe dit beter kan. Maar we zouden geen andere afwegingen hebben gemaakt als we destijds hadden geweten dat je met die warmte niks kon.’’

  Lees ook: Lees ook: Misleidend verhaal gemeentebestuur Hollands Kroon plaveide de weg voor datacenters Microsoft en Google

  Minpunten

  Voor fractievoorzitter Alexander B├╝gel van Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) heeft wethouder Meskers een hoop uit te leggen. Hergebruik van restwarmte was een essentieel onderdeel in de besluitvorming over de komst van datacenters naar de Wieringermeer, geeft hij aan. ,,Politiek gaat om beeldvorming. Als je daarin schetst dat restwarmte rendabel is, dan betrek je dat in je afweging. Of je een plan met tien pluspunten moet beoordelen of eentje met vijf minpunten en vijf pluspunten. Zoiets is van invloed op de besluitvorming. Als de gemeenteraad moedwillig door de wethouder op het verkeerde been werd gezet, dan is de consequentie dat hij ruim baan maakt en opstapt. Maar eerst moet de wethouder de gelegenheid krijgen voor een weerwoord aan de gemeenteraad.’’

  Worst

  Dat hergebruik van restwarmte een moeilijk verhaal zou worden, is bij de PvdA in Hollands Kroon inmiddels enkele jaren bekend, zegt fractievoorzitter Sylvia Buczynski. Vanaf 2015 stelt haar partij vragen over de haalbaarheid naar het gebruik van restwarmte. ,,Er is ons destijds een worst voorgehouden. Een koppeling tussen datacenters en hergebruik van restwarmte voor de glastuinbouw zou er komen. Hoe prachtig is dat! Totdat we een paar jaar geleden te horen kregen dat het hem niet zou worden. Daar is uitgebreid over gesproken. Volgens mij is die informatie door Meskers niet bewust achtergehouden.’’

  Op de vraag waarom er dan vorig jaar in opdracht van de gemeente door het bureau Berenschot een onderzoek is gehouden naar de toepassing van datacenter-restwarmte in de Wieringermeer, antwoordt Buczynski: ,,Ik denk dat het college van b en w door alle commotie over datacenters in de gemeente meer duidelijkheid wilde geven. Achteraf gezien had het college er jaren geleden verstandiger aan gedaan met een persbericht te komen waarin stond dat het met die restwarmte niets zou worden.’’

  Discussie

  De werkgelegenheid die datacenters opleveren, daarvan was de restwarmte ’een bijvangst’. Die restwarmte is nooit een voorwaarde geweest bij het besluit om datacenters naar de Wieringermeer te halen, zegt Sjaak Vriend, fractievoorzitter van het CDA en in Hollands Kroon. Over de e-mails waaruit zou blijken dat wethouder Meskers de discussie over restwarmte moedwillig zou hebben bijgestuurd, zegt Vriend: ,,In het grote verhaal over de komst van datacenters is het heel lastig om dergelijke mails in de juiste context te plaatsen. Maar als je alles de revue laat passeren, is de discussie die nu over restwarmte ontstaat een logische ontwikkeling.’’

  Op de vraag wat dit betekent voor de komst van nieuwe datacentra zoals die van Microsoft op locatie B1 aan de Cultuurweg in Middenmeer, antwoordt Vriend: ,,Er is door de gemeente een lijn uitgezet voor datacenters. Kunnen we die voortzetten? Dat is een vraag waard. Daarover gaan we in mei in de gemeenteraad praten. Hoe ik er zelf in sta? Dat zal in mei blijken. Ik ken niet alle antwoorden van het college op de zienswijzen die zijn binnengekomen voor de vergunningen die nodig zijn voor een datacenter op B1. Die moet ik eerst tot me nemen.’’

  Spiegelen

  ’Geen nieuws’, concludeerde fractievoorzitter Erik Annaert (VVD) na lezing van de artikelen afgelopen zaterdag in deze krant over datacenters en de rol van wethouder Meskers hierin. Ook niet wat betreft de e-mails waarin Meskers tegen het advies van een ambtenaar in blijft uitdragen dat restwarmte wel te benutten is. Annaert: ,,De wethouder zegt niet dat het zo is, maar dat hij het veronderstelt. Het is altijd goed om als ambtenaar te spiegelen, maar het blijft een bestuurlijke afweging hoe zaken gaan. Of je legt je als bestuurder bij het advies neer of je hebt een veronderstelling dat het anders is.’’

  Net als Sjaak Vriend van het CDA geeft Annaert aan dat het benutten van restwarmte een streven is en geen randvoorwaarde. Dat streven staat voor hem overeind. ,,Op dit moment zijn er beperkingen, maar dat kan veranderen als het gas op is. Daarnaast schrijdt de techniek voort.’’

  Brief

  Verder zegt Annaert ’absoluut het beeld niet te herkennen dat de leugen in Hollands Kroon regeert’. ,,Ik vind het jammer dat er van Hollands Kroon een beeld wordt geschetst dat er dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik ben de eerste die erover begint, als het wel zo zou zijn.’’

  CDA en VVD maken onderdeel uit van de coalitie, evenals Senioren Hollands Kroon (SHK). Fractievoorzitter Jip Pankras van laatstgenoemde partij zegt te betreuren dat niet het complete verhaal in de krant staat. Hij mist een stuk van een e-mail die als illustratie is gebruikt. Op de vraag wat hij mist, wil Pankras niet ingaan. ,,Dan hadden jullie die hele brief er maar moeten inzetten.’’

  Voordat SHK tot een oordeel komt, willen ze eerst van de wethouder horen of hij de strekking van het artikel kan weerleggen. ,,Of ik daar twijfels over heb? Daarover spreek ik me nog niet uit. We willen eerst het verhaal van de wethouder horen, daarna bepalen we ons standpunt. We hebben kennis genomen van de krantenartikelen en we kijken hoe het echt zit. Ik denk dat Meskers wel iets te zeggen heeft.’’

  Lees ook: Lees ook: Datacenter-gate: provincie start handhavingsprocedure tegen Microsoft

  Standwerker

  ’Wat is hij een standwerker op de markt’, reageert Lilian Peters, fractievoorzitter van GroenLinks doelend op de handelwijze van wethouder Meskers. Aanprijzen dat restwarmte van datacenters een mooi product is, terwijl het in de praktijk in Hollands Kroon niks doet. ,,Vorig jaar concludeert bureau Berenschot dat we hier met restwarmte niks kunnen. De wethouder wist dat in 2018 al. Het vertrouwen is daarmee geschonden en daar baal ik van.’’

  Wat dat in haar ogen betekent voor de positie van de wethouder, daar is Peters nog niet over uit. ,,Ik denk dat alle partijen zich wel achter de oren krabben en de vraag stellen: hoe moet het nu verder? Ik kan me niet voorstellen dat je het afdoet met de vaststelling dat zulke dingen nou eenmaal gebeuren. Of dat ze aankomen met de opmerking dat er een heksenjacht gaande is. Het schaadt ook het aanzien van de politiek, daar moet je wat van vinden. Bij GroenLinks hadden we zondag fractieoverleg over de situatie. Op zondag nota bene. We doen dat anders nooit op die dag. Dat zegt toch wel iets.’’

  Lees ook: Hollands Kroon diep door het stof voor De Telegraaf na wob-verzoek  Noordhollands Dagblad

   

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Zo gaat het nu eenmaal in de politiek, de een liegt nog harder als de ander. Van de VVD weten we inmiddels dat ze onder pathologische leugenaar Rutte het liegen tot kunst verheven heeft op de voet gevolgd door de leugenaars van het CDA.

  Een reactie posten