Park tussen dorp en centers

Datum:
 • zaterdag 27 maart 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 • HOLLANDS KROON - WIERINGERMEER Raadsfractie pleit voor een groene buffer langs de Cultuurweg in de polder  Winnie van Galen 26-3-2021


  Het is nog agrarische grond, maar als het aan Senioren Hollands Kroon ligt, verandert het gebied tussen de Cultuurweg en de snelweg A7 in een parkachtige omgeving met veel water. Het dient als groene buffer tussen woonkern Middenmeer en het zuidelijker gelegen Agriport/datacenters. 

  Er is in de Wieringermeer de afgelopen tien jaar veel gebeurd. Windmolens, datacenters en andere ontwikkelingen hebben de polder ingrijpend veranderd. Veel burgers weten inmiddels niet meer hoe de totale invulling van de Wieringermeer eruit gaat zien.’ 

  Ze stellen zich de vraag wat er van de polder overblijft, aldus Jip Pankras aan, fractievoorzitter van SHK. Om hieraan tegenwicht te bieden stelde SHK zich zo’n anderhalf jaar geleden de vraag hoe het landschappelijke karakter van de polder toch zo veel mogelijk in stand kan blijven. 

  De vrucht hiervan werd gisteren gepresenteerd in boerderij De Meerhoeve aan de Cultuurweg in Middenmeer. Zo’n beetje de noordelijkste punt van de plek waar het park moet komen: een gebied van 500 bij 850 meter (42 hectare) dat voor een flink deel uit water bestaat. En dat is niet toevallig. 

  In het bestemmingsplan uit 2010 dat destijds is vastgesteld door de toenmalige gemeenteraad van Wieringermeer is die 42 hectare ingetekend als waterberging/recreatief terrein. Deze bestemming is de houvast van het parkidee. 

  Voor de rest is er nog veel onduidelijk. De grond is niet van de gemeente en van wie het wel is, weet SHK niet. Ook is onbekend hoe andere partijen er over de denken, SHK is er niet mee de boer op geweest. Dit neemt niet weg dat Pankras veel geloof heeft in de slaagkans (’ik ga voor honderd procent’) van het idee. Binnen vijf jaar moet het er kunnen liggen, denkt hij. 

  Aan de hand van een schets gaf SHK-raadslid Pim den Herder invulling aan het plan: vier grote vijvers, bijna vier kilometer aan fiets- en wandelpaden, een infocentrum biodiversiteit en een monument ter herinnering aan de verzetshelden uit de Wieringermeer. 

  Aan de kant van de A7 is een wal van vijf meter hoog ingetekend tegen het verkeerslawaai van de snelweg. Het parkplan moet volgens Pankras los worden gezien van andere ontwikkelingen aan de Cultuurweg: de komst van twee datacenters, waarvan er een zeker is: die op het Venster. Over het andere datacenterplan (B1) dat er iets noordelijker van ligt, spreekt de gemeenteraad zich over enkele maanden uit. 

  Pankras wil geen voorschot nemen op het standpunt van SHK in die discussie. Daarbij speelt mee dat er nog geen uitsluitsel is over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de vergunningverlening. 

  Is dat de provincie of is dat de gemeente? Pankras hoopt op de gemeente: ,,We zijn in Hollands Kroon best in staat om te bepalen wat er moet gebeuren.’’ 

   Vier vijvers, bijna vier kilometer fiets- en wandelpaden

  Noordhollands Dagblad

  __________________________________

  Reactie

  Datacenter (2)

  De werkgroep Red de Wieringermeer heeft naar aanleiding van berichtgeving in de Schager Courant van donderdag 25 maart, een aantal vragen bij het door Senioren Hollands Kroon (SHK) gepresenteerde plan langs het noordelijk deel van de Cultuurweg in Middenmeer.

  Het plan wordt gepresenteerd als een parkachtige omgeving met waterberging, die dient als buffer tussen Middenmeer en ’landschappelijk slecht ingepaste datacenters’, zou je verwachten.

  Maar nee, in haar plan rept SHK alleen over een buffer ’om min of meer het zicht op en geluid van de A7 te minimaliseren’. Het woord datacenter komt in de gehele brochure op de eerste bladzijde welgeteld één keer voor.

  Dat geeft de werkgroep te denken, omdat er in de aankondiging van deze presentatie nog expliciet werd gesproken over ’alternatieven’ voor datacenters. Waarom wordt daar in het plan geen enkele aandacht aan geschonken?

  Gezien de cruciale positie die de leden van de fractie van Hollands Kroon innemen in de besluitvorming over een derde datacenter van Microsoft op een zuidelijker deel aan de Cultuurweg een enorme teleurstelling.

  De werkgroep had op zijn minst verwacht dat SHK in het gepresenteerde plan iets zou opnemen over de relatie tussen haar blauwgroene buffer en het betreffende datacenter (op B1) en het ertussen gelegen perceel (B2). Ook over dit perceel B2 hult Senioren Hollands Kroon zich in stilzwijgen.

  Het gepresenteerde plan komt zo wel heel erg over als een doekje voor het bloeden om mogelijke instemming van SHK met vestiging van nieuwe datacenters ten zuiden van haar plan te verhullen. De simpele vraag van de werkgroep is dan ook: is het tegenhouden van nieuwe datacenters niet een veel betere manier om het groene karakter van de Cultuurweg te beschermen, dan een waterbuffer op alléén het meest noordelijke deel van 50 ha aan te leggen?

  JAN MEIJLES

  Lutjewinkel

  ________________________________________

  0 reacties :

  Een reactie posten