Mark Rutte: sociopatisch gedreven psychopaat..!!

Datum:
 • maandag 1 maart 2021
 • in
 • Categorie:
 •  Mark Rutte is een psychopaat, die geen empathische gevoelens kent.
  Mark Rutte: sociopatisch gedreven psychopaat..!!


  Het onderstaande verhaal over Mark Rutte in het algemeen en het verslag over zijn bizarre optreden bij een dodelijk ongeluk in 2013, is ons al een tijdje bekend. Op dit moment echter heeft de man achter dit getuigenverslag van dat ongeluk, oud-verkeersvlieger Willem Felderhof, een artikel geschreven, waarin hij zijn ervaring met Rutte in een groter kader plaatst. En met de conclusies en opbouw daarnaar toe, zijn wij het volledig eens. Al vaker werd Rutte als psychopaat geclassificeerd, maar telkens geloofden wij, dat zulks toch wel enigszins aangezet was.  Het is bijna niet te geloven, omdat een psychopaat toch eigenlijk -in onze ogen- een ánder persoon zou moeten manifesteren, dan het personage wat Rutte speelt. Maar eerlijk gezegd, bleven en blijven de ‘bewijzen’ maar komen van die stevige ‘diagnose’, dat Rutte inderdaad een psychopaat is, en specifieker, een socio-pathisch psychopaat.


  De reacties van mensen op Mark Rutte tonen in dit kader een enorm stuk onbegrip, waarbij Rutte en diens beleidsbepalende collega’s, zoals Hugo de Jonge, vaak als ‘dom’ worden gekwalificeerd. Maar Mark Rutte is niet gek en ook niet dom, hij is dus een psychopaat. Het laat hem volledig koud wat hij de bevolking in dit land aandoet; heeft er geen gevoel bij, noch kan hij die gevoelens ontwikkelen. Hij imiteert gevoelens en telkens wanneer hij dat doet valt hij keihard door de mand.

  Mark Rutte is een psychopaat, die geen empathische gevoelens kent. Een voorbeeld daarvan? Heb je hem zien staan, op het Plein voor de Tweede Kamer, in ‘gesprek met de slachtoffers van de kindertoeslagaffaire..?? Kijk naar de foto hiernaast, waarbij het plaatje méér zegt, dan deze hele uitleg over psychopaten. Geen verbinding, gewoon een daad van public-relations..!

  Psychopaten kennen geen schaamte, zijn zonder geweten en dat maakt dat ALLES KAN, zolang niemand ze voor hun daden verantwoordelijk houdt. Want de enige rem op het gedrag van psychopaten is de perceptie van anderen. Ze hebben acceptabel gedrag leren spelen en maken continu een inschatting over welk gedrag ze ten tonele moeten brengen.

  Ze creëren een beeld van wie ze willen zijn, door anderen te manipuleren met datzelfde imago/plaatje.  Hun gedrag is slechts het resultaat van de inschatting die zij maken om de perceptie van hun publiek te bespelen. Kijk naar Rutte en het opruimen van dit koffiebekertje in 2010.


  Laten we eens kijken naar de definities, wat de classificatie ‘sociopatisch psychopat’ betekent; allereerst het bijvoeglijke naamwoord ‘sociopathie’:

  Binnen de definitie van ‘Sociopatie’ blijkt duidelijk, dat personen die hieraan lijden, gevaarlijk zijn, crimineel gedrag vertonen, gevaarlijke sekten/samenwerkingen kunnen oprichten, maar altijd schade toebrengen aan zichzelf en aan anderen. Er zijn meerdere tekenen die erop wijzen dat iemand een sociopaat zou kunnen zijn, waaronder een gebrek aan spijtgevoelens, minachting voor de wet en regelmatig en structureel liegen. In de geestelijke gezondheidszorg, staat sociopathie ook wel bekend als ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’, een aandoening die mensen belemmert om zich aan te passen aan essentiële ethische en sociale gedragsnormen van hun omgeving.

  Psychopathie is een state of mind, die niet te genezen is. De behandeling van volwassen psychopaten door psychologen levert weinig op, want een psychopaat is mentaal ziek. Is ie dan gek? Als normaal mens vind je van wel, maar een psychopaat echter, zal vooral de ander gek vinden en zichzelf heel normaal. Hij geniet van leed, tegenslag en ongeluk bij anderen, het raakt hem gewoonweg niet. Hij zal zelfs alles in het werk stellen om dit leed nog te verergeren! Hierbij geeft hij vooral de ander het gevoel, dat deze zelf verantwoordelijk is voor dit leed.

  Een psychopaat heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dit betekent dat deze persoon zich voortdurend antisociaal of crimineel gedraagt en zich niet kan aanpassen aan maatschappelijke, sociale normeringen. Daarbij is een onderscheid te maken in het soort psychopatische stoornis:

  1. de ene vorm kenmerkt zich door brutaal, ongeremd gedrag, weinig angst en een gevoel minachting voor alles.
  2. bij de andere vorm is sprake van crimineel gedrag. Deze vorm is een nog gemener via agressiever en ongeremd gedrag. De psychopaat kan hier aanhoudend, geraffineerd en vergaand crimineel zijn.

  Karakteristiek is dat psychopaten zich brutaal gedragen, omdat zij bijna geen angst voelen, maar ook veel stress en gevaar kunnen verdragen. Ze zijn zeer zelfverzekerd en sociaal assertief. Hun ongeremde gedrag komt voort hun impulsiviteit en moeite met het plannen en anticiperen. Ze kennen weinig emoties, willen graag directe bevrediging, voldoening en hebben weinig zelfbeheersing.

  Dat gemene gedrag heeft te maken met het gebrek aan empathie, inlevingsvermogen/compassie en gebrek aan betrokkenheid, verbinding met de ander. Ze zetten hun wreedheid in om zelf sterker te worden, hun neigingen te kunnen uiten en destructieve spanning te kunnen beleven.

  * * *
  X
  X

  Een case studie:
  X

  Mark Rutte: sociopatisch gedreven psychopaat

  x
  2021 © Willem Felderhof | deze versie WantToKnow.nl/be

  x

  Voor veel mensen is Mark Rutte een respectabel, keurig, onschuldig en intelligent mens, die zijn uiterste best doet om de Nederlandse samenleving door de huidige Corona-crisis heen te loodsen. Voor de volgzame massa is Mark Rutte niet te benijden en worden zijn motivaties, drijfveren en ambities gedreven door een empathische impuls; zijn onvoorwaardelijke liefde voor de medemens en onwrikbare dienstbaarheid voor de waarheid, hebben hem in deze positie van ‘Leider der Lage Landen’ gebracht.

  Maar waarschijnlijk denkt de volgzame ‘Ruttecult’ helemaal niet na over de drijfveren, motivaties en karakterstructuren van hun leider/de premier. Zij zijn blij met een leider die voor ze zorgt en zegt ze een veilige toekomst probeert te waarborgen, zodat zij zich zelf kunnen beperken tot het veilig stellen van hun illusionaire comfortzone bubble. “Je zou toch maar in Rutte z’n schoenen moeten staan vandaag de dag” is in dat verband, een veel gehoorde uitspraak onder de Dutchies.

  De hypothese
  Mijn hypothese is dat Mark Rutte een persoon is die aan een breed scala van ernstige persoonlijkheidsstoornissen lijdt. En als gevolg van deze psychische aandoeningen, enorme schade en leed toebrengt aan zijn medemensen. Tevens ben ik persoonlijk van mening, dat het delegeren van persoonlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid, welzijn, bescherming en gezondheid aan een persoon als Mark Rutte en zijn regering (of iedere andere willekeurige regering dan ook) in elke hoedanigheid gelijk staat, aan slaafse suïcidale krankzinnigheid.

  Ondanks de vele diagnoses die toepasbaar zijn in de Rutte casus wil ik mij bij de toetsing van mijn hypothese/claim beperken tot de primaire diagnose van Mark Rutte’s geestesziekten; Sociopathisch gedreven psychopathie. Mark Rutte is in mijn ogen een ‘hoogfunctionerende sociopaat‘ in combinatie met psychopathische trekken. Een hoogfunctionerende sociopaat is net als de ‘normale’ sociopaat in staat tot emotionele banden en (een synthetisch/kunstmatig) schuldgevoel. Enkele sociopatische kenmerken die aantoonbaar toepasbaar zijn op Rutte:

  • Een hoog IQ, zoals blijkt uit geobserveerd gedrag en testen;
  • beschikt over onberispelijke sociale vaardigheden en straalt ontwapend charme uit;
  • is zeer gedreven – weet wat hij wil, en weet hoe hij het moet krijgen;
  • is zeer berekenend, schat een situatie slim in en gaat doelbewust over tot actie;
  • is extreem geduldig en bereid om mensen en situaties oeverloos te bewerken, totdat de tijd rijp is om de slag te slaan.

  Hoogfunctionerende sociopaten zoals Mark Rutte hebben juist door hun psychopathische eigenschappen een functioneler bestaan en meer controle over impulsen, waardoor er minder problemen zijn in het sociaal en beroepsmatig functioneren. bron


  Drijfveer
  De psychologische aspecten die het politieke theater en misplaatst, maar verondersteld leiderschap aansturen, hebben mij altijd al zeer geïnteresseerd
  . Mijn interesse in de psychologie, menselijk gedrag en bewustzijn, werden in eerste instantie aangewakkerd door mijn persoonlijke proces tot zelfinzicht en genezing. Mijn persoonlijke drang naar bewustwording en genezing, heeft geleid tot een brede kennis van de mechanismen en dynamieken van de menselijke psyche als gevolg van de vele workshops, studies en trainingen.

  Psychopathie in het bijzonder, heeft in mijn persoonlijke queeste naar kennis en inzicht een speciale rol vertolkt. Omdat ik mij veel verdiep in wereldse, (geo-)politieke realiteiten, heb mij altijd afgevraagd of personen met aanzien, wérkelijk tot de groep psychopaten konden worden gerekend of niet.

  Ik kon mij simpelweg niet voorstellen dat veel figuren in de publieke sector gediagnosticeerd kunnen worden als psychopaat. Mark Rutte onze knuffel politicus, dat is toch zeker geen psychopaat?? De tegen argumenten vanuit mijn directe omgeving voor mijn hypothese waren vrijwel altijd echter van de strekking; ‘Nee joh, Mark Rutte is de meest gewone persoon die er is en dat maakt hem juist zo geliefd’. Over het algemeen genomen allemaal oppervlakkige, inhoudsloze tegenargumenten, zonder enige relevante onderbouwing.

  De toetsing
  Voor de toetsing van mijn hypothese of Mark Rutte een sociopathisch gedreven psychopaat is, gebruik ik een 2-delige traditionele wetenschappelijk stapsgewijze benadering:

  – Theoretische toetsing middels bestaande wetenschappelijke literatuur omtrent algemeen geaccepteerde en onderbouwde kenmerken van psychopathie en sociopathie.

  – Praktische (en meest zwaarwegende) toetsing van mijn hypothese door persoonlijke ervaring met casus in real-life situatie uit 2013, waarbij de pathologische aspecten van casus naar de voorgrond komen.

  Psychopathie is een geestesziekte/psychiatrische aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld, aan de hand van gedragsobservaties; vandaar ook dat het praktische aspect het meest krachtige element is in mijn toetsing. Psychopathie wordt gezien als een handicap, gekenmerkt doordat men slecht kan afstemmen op de emoties van anderen.

  Deze verminderde of zelfs volledige afwezigheid van empathie (HIER) is onder meer aangetoond bij onderzoek waarbij hersenactiviteit is gemeten in situaties waarbij psychopaten anderen zien lijden. Maar sociopaten zijn vaak heel charmant en innemend en hebben moeite de consequenties van hun handelingen in te zien. Berouw, empathie of schuldgevoel komt bij sociopaten en ook psychopaten niet of slechts in verminderde mate voor, omdat zij moeilijk of niet kunnen empathiseren met anderen.

  Dat wil zeggen dat het inlevingsvermogen en het vermogen om zich in een ander te verplaatsen, sterk verminderd of helemaal niet aanwezig is. Ze kenmerken zich vooral door versterkt egocentrisch gedrag, waarbij het eigenbelang vaak of altijd boven dat van anderen prevaleert. Een goed voorbeeld van deze pathologische trek bij Mark Rutte, die (net als zijn kompaan Hugo de Jonge overigens) midden in de Covid crisis roept: “Ik vind het natuurlijk fantastisch om dit te doen”. Zwelgend en volledig geïdentificeerd met de rol van politicus en het misplaatste idee dat hij een leider is..!

  Dit soort uitspraken, terwijl de economie en het sociale framework van de samenleving worden verwoest door de absurde dictatoriale lockdown dictaten wat voor onbeschrijfelijk leed zorgt, duidt op het volledig ontbreken van elke vorm van empathie. Ieder weldenkend mens die over een greintje empathie beschikt, zal nooit dit soort uitspraken doen, terwijl totalitaire en welzijn-verwoestende dictaten worden afgekondigd. Waar zit dan je gevoel voor realiteit..?

  Mark Rutte en zijn mede marionetten zijn van het type ‘Dood-op-dag-één-in-een-real-life-overlevings-scenario’. Deze aantoonbaar pathologisch liegende, diep corrupte charlatans zijn werkelijk de laatsten, die je in je team wilt tijdens een oorlogs-situatie. Je moet echt zwaar gebrainwasht zijn, afgesneden van de realiteit en lijden aan een fatale en ernstige vorm van Stockholm Syndroom -het verschijnsel dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt- als je het politieke circus en hun clowns enige vorm van legitimiteit durft toeschrijven. En al helemaal in een oorlogsituatie zoals nu tijdens de Corona scam.

  Personen als Mark Rutte die lijden aan deze persoonlijkheidsstoornis hebben meestal geen problemen met het uitbuiten van anderen voor hun eigen belang (carrière, status en aanzien) en kunnen manipulatief of bedrieglijk zijn tegenover anderen. Ze bereiken dit door middel van humor, oppervlakkige charme of intimidatie en geweld, allemaal de typische kenmerken van de psychopaat. Psychopaten/sociopaten gedragen zich vaak arrogant, denken negatief over anderen (corona sceptici bijvoorbeeld) en hebben een gebrek aan berouw voor hun schadelijke handelingen.

  Mark Rutte zwelgend met eugenist, miljardair, Big-Pharma monopolist Bill Gates, de belichaming van de Covid-Scam,

  De theoretische toetsing
  Ondanks het feit dat er teveel kenmerken zijn die iemand kunnen typeren tot een psychopaat of sociopaat en die tevens overeen komen met de persoon Mark Rutte wil ik mij beperken tot drie, in mijn ogen, meest significante kenmerken van psychopaten/sociopaten die mijn hypothese ondersteunen.  Tegen argument: Mark Rutte is geen psychopaat, want hij toont wel degelijk emoties, lacht vaak en toont soms ook verdriet zoals bij de MH-17 kwestie. Maar dit tegenargument houdt geen stand.

  Mark Rutte ontvangt een loze, maar tegelijk veelzeggende Global Citizen Award van Great Reset aanjager en raspsychopaat Klaus Schwab. De oprichter van het World Economic Forum

  Kenmerk 1: Psychopaten en sociopaten zijn niet te onderscheiden van ‘normale’ mensen aan de hand van hun verbale expressies. 95% Van de psychopaten wordt niet ontdekt. De ogenschijnlijk echte emoties van de patiënt zijn echter kunstmatig en louter cognitief, verstandelijk en rationeel aanwezig: het komt niet voort uit werkelijke intrinsieke emoties. (HIER)

  Kenmerk 2: psychopaten omringen zich graag met patiënten die aan de zelfde stoornis lijden. Je kunt goed opmaken of iemand psychopathische eigenschappen bezit aan de hand van zijn/haar acties. Mark Rutte omringt zich regelmatig, zonder ongemak of onenigheid, met zware criminelen, oorlogsmisdadigers en megalomane miljardairs. (HIER)

  Kenmerk 3: een overdreven gevoel van eigenwaarde en een sterke behoefte aan bewondering naast het lage inlevingsvermogen. De sociopatisch gedreven psychopaat stelt zichzelf centraal en vindt dat zij/hij bewondering verdient.

  De praktische toetsing
  Ondanks aanblijvende twijfels werden mijn vermoedens dat Mark Rutte psychopathische karakter structuren heeft bevestigd in 2013 toen ik door een bizarre samenloop van omstandigheden als eerste aanwezig was bij het overlijden van een vrouw die net daarvoor was aangereden door een vrachtwagen. Door mijn 2-jarige opleiding voor stervensbegeleider en tijdens de vele stervensprocessen die ik bijgewoond heb in hospices heb ik veel geleerd over psychopathie en persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen.

  Het stervensproces is bij uitstek geschikt om iemands persoonlijkheid te lezen. Zowel van de stervende(n) als van de naasten. Tijdens dit intense proces komen zowel de stervende als de naasten dichter bij hun werkelijke zelf en brokkelen de illusionaire structuren, patronen en identificaties met het ego af. Men wordt op een natuurlijke wijze letterlijk meer mens tijdens het stervensproces wat leidt tot een meer persoonlijk, fysiek en liefdevol contact tijdens het proces. De rol die de persoon heeft gespeeld of nog steeds speelt in het leven komt op natuurlijke wijze op de achtergrond te staan en/of verdwijnt helemaal.


  Iemand met psychopathische of sociopatische persoonlijkheids- stoornissen daarentegen zal zelfs tijdens dit intense ego afbrekende proces in haar of zijn rol blijven zitten. Kenmerk: een psychopaat heeft zich dermate met zijn of haar rol geïdentificeerd waarbij de grensstructuren van het ego zodanig zijn verkalkt dat zelfs tijdens het stervensproces het persoonlijke handelingskader niet vanuit het “mens zijn” aangestuurd wordt maar vanuit de tijdelijke en verkalkte rol in het aardse bestaan (met name beroep) M.a.w. er vindt dus geen egoverzachting c.q. persoons- transformatie plaats.

  Op die bewuste dag in april 2013 was ik als eerste getuige ter plekke van een ernstig ongeluk.
  Een vrouw was overreden door een vrachtwagen, lag op haar zij en was duidelijk stervende. Ik zit hier (op de foto boven) op mijn knieën met medisch personeel bij de stervende vrouw met een verwarde Mark Rutte die namens de regering belooft dat alles goed komt…!

  Op het moment ik de pols van de vrouw voorzichtig controleerde, greep een arm vanachter mij de bovenarm van de vrouw en tot mijn ontsteltenis, bleek dat Mark Rutte te zijn. Ik maande Rutte tot voorzichtigheid, aangezien de vrouw met onbekende inwendige schade buiten bewustzijn op haar zij lag. En dat het rukken aan haar arm, wellicht de schade kon verergeren. Desondanks bleef Mark Rutte de arm van de vrouw vasthouden en sprak de woorden: “Het gaat helemaal goed komen mevrouw, dat beloof ik u, ook namens de regering.”

  Zich bewust van de inmiddels toegestroomde toeschouwers die met hun telefoons foto’s aan het maken waren van dit surrealistische schouwspel, herhaalde Rutte deze bizarre zin tot twee keer toe. De vrouw overleed kort hierna. Vanaf dat moment was mijn twijfel weg; Mark Rutte is wel degelijk iemand met een ernstige psychopathische persoonlijkheids/karakterstructuur. Het feit dat de bekende inhoudsloze en vals optimistische kreten van de verwarde Mark Rutte  (zie blik op foto) wellicht de laatste woorden waren die de stervende vrouw meekreeg van haar aardse realiteit, was al een tragiek van ongekende omvang op zich!!

  Maar het ultieme bewijs was daar. Dat Mark Rutte zelfs in een dergelijk extreem hoge stresssituatie aan de voeten van een stervend medemens, immer in z’n rol van politicus bleef/blijft handelen en op dat moment namens de regering dacht te spreken en niet namens zichzelf. Dat (is er überhaupt nog wel een zelf?) is voor mij het ultieme bewijs dat hij een psychopaat is van de eerste orde. Case closed!

  * * *

  x
  x

  We raden je aan, voor méér info over psychopathie en socio-pathie, de video’s te bekijken waarin bewustzijnsdeskundige Jan Storms wordt geïnterviewd door Jorn Lukaszczyk. Storms is auteur van het boek ‘Destructieve relaties op de schop’. Een standaardwerk op het gebied van psychopathie voor het grote publiek. Hij vertelt in dit eerste deel (deel twee ook te zien) over de fundamenten van kennis, de valkuilen van blind geloof in de wetenschap en medisch onderzoek. Hij deelt zijn kritische visie op huidige overheidsmaatregelen.

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Dat zijn alle politiekers ze hebben allemaal de zelfde neiging.
  Rutte is ook nog eens een Narcist
  Dat zijn de gevaarlijkste
  Die Macron president van frankrijk is er ook zo één.
  Dan hebben nog de gluipert Ursula von der Leyen.
  Van het zelfde houd gesneden

  Anoniem zei

  Afschieten dat stuk stront

  Devon Seamoor zei

  @GuidoJ Dit gaat in feite alleen om jouw ervaring bij dat ongeluk en hoe jij Rutte's gedrag hebt opgevat. Daaromheen brei je dan een heel verhaal om je gram te halen m.b.v. kennis spuien omtrent het begrip van psychopaten en narcisten, alsof je daarmee bewijs levert dat Rutte daaronder valt. Ik praat niet over hem als zijnde een goeierd, het is de bewijsvoering die lam is, zie je?
  Je hebt een aantal onderwerpen bij elkaar op 1 hoop gegooid om je oordeel bodem te geven dat je al v.t.v. had gevormd, zo lijkt het.
  Je kan een indruk van iemand hebben, of van iemands gedrag, maar dat betekent niet dat je daar je persoonlijke gram mee kan verbinden en dat in de virtuele wolk tentoon kan spreiden met veel bombarie. Het virus van deze tijd, in berichtgeving, sensatie staat op nr. 1 en de feiten bungelen ergens onderaan. Stemmingmakerij heet dat.

  Een reactie posten