GroenLinks: ‘Waarom krijgen datacenters korting op de leges?’

Datum:
 • donderdag 18 maart 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 •  HOLLANDS KROON – Uit een besluit van 7 maart 2019 blijkt dat het college heeft besloten tot een miljoenenkorting op de leges voor de bouw van datacenters.
  18-3-2021

  De door de gemeenteraad vastgestelde Nota tarieven staat vermindering van leges echter niet toe. GroenLinks stelt daarom vragen aan het college over de tariefberekening en de korting op de leges (PV2111, 16 maart 2021):


  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GROENLINKS


  Het legestarief wordt jaarlijks vastgelegd in de Belastingverordening en Nota tarieven. Uit een besluit van 7 maart 2019 blijkt dat intern is besloten leges te heffen over een uit vier (gelijksoortige) delen bestaand bouwproject van Microsoft -bekend als datacenter Pascal- volgens de verdeling 25%, 2%, 2% en 2% van het totale bouwproject. Zo wordt 69% van het bouwproject Pascal buiten de legesberekening gehouden, wat een miljoenenkorting oplevert.
  De Nota tarieven staat vermindering van leges echter niet toe. Hoewel dit in het besluit over de legesvermindering vermeld staat, besluit het college de korting toch te geven. Dit besluit tot een onreglementaire vermindering van leges roept bij GroenLinks de volgende vragen op:

  Vraag 1: Heeft de initiatiefnemer bezwaar gemaakt tegen het reglementaire legesbedrag?


  Vraag 2: Heeft de initiatiefnemer gevraagd om vermindering van de leges?

  Vraag 3: Kan het college het antwoord op bovenstaande vragen staven met bewijzen/ correspondentie? (Graag bijvoegen)

  Vraag 4: Waarom heeft het college besloten tot vermindering van de leges?

  In het besluit staat ook dat de initiatiefnemer kan worden medegedeeld dat hij, indien gewenst, een persoonlijk gesprek met de wethouder over de leges kan hebben.

  Vraag 5: Wat waren de beweegredenen voor dit aanbod?

  Vraag 6: Heeft de initiatiefnemer van dit aanbod gebruik gemaakt?

  Vraag 7: Zo ja, is er van dit gesprek een verslag beschikbaar? (Graag bijvoegen)

  Vraag 9: Zo nee, wat was dan volgens u de inhoud en conclusie van het gesprek?


  GroenLinks heeft op 23 juni 2020 vragen over de leges gesteld, betreffende:

  i) de tariefberekening;
  ii) de door de initiatiefnemer ingediende stukken met de bouwsom;
  iii) de opgaaf van leges per datacenter.

  Uit interne stukken blijkt dat ambtenaren een staatje met leges voor elk datacenter hadden gemaakt en dat er was vastgesteld dat de raad hier wettelijk recht op heeft. Het college heeft dit echter terzijde geschoven en alleen een totaalbedrag genoemd. Voor de tarieven werd verwezen naar de belastingverordening en nota tarieven. Uit interne stukken blijkt nu dat van de vastgestelde tarieven is afgeweken. Ook stelt het college dat de afzonderlijke bedragen niet in jaarstukken worden vermeld. Zo blijven onreglementaire kortingen echter onzichtbaar en kan de raad zijn controlerende taak niet naar behoren uitvoeren.

  Vraag 10: Kan het college alsnog antwoord geven op de vragen over de tariefberekening, bouwsom en leges per datacenter?  0 reacties :

  Een reactie posten