Debat over de avondklok & wet vertoeven in de openlucht Covid-19 - Tweede Kamer

Datum:
 • vrijdag 19 februari 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Debat over de gang van zaken rondom de avondklok ...



  18-2-2021





  Meer informatie over het debat⇩ Debat over de gang van zaken rondom de avondklok en over de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35732) 1. G. Wilders PVV 2. C.G. van der Staaij SGP 12 min 3. G.J.P. van Otterloo 50PLUS 10 min 4. W.R. van Haga FVD 12 min 5. J. van Wijngaarden VVD 10 min 6. E.M. van Esch PvdD 10 min 7. C.J.L. van Dam CDA 5 min 8. H.P.M. Hijink SP 10 min 9. A.H. Kuiken PvdA 8 min 10. T. Kuzu DENK 15 min 11. S.C. Kröger GroenLinks 12. M. Groothuizen D66 7 min 13. H.C.M. Krol Krol 7 min 14. S.J.F. van der Graaf ChristenUnie 10 min 15. F.M. van Kooten-Arissen Van KootenArissen 15 min KONINKLIJKE BOODSCHAP Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19). De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ’s-Gravenhage, 17 februari 2021Willem-Alexander ​Voor de geïnteresseerden is er nu ook een Discord server https://discord.gg/DJh6ETPC ▶ Arnews hoogtepunten https://www.youtube.com/c/arnews2?sub...


  0 reacties :

  Een reactie posten