‘WHO past regels misbruikte PCR test aan om vaccins succesvol te doen lijken’

Datum:
 • zondag 3 januari 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Overheden twijfelen zelf, maar wekken desondanks indruk van ‘veiligheid’   ‘WHO past regels misbruikte PCR test aan om vaccins succesvol te doen lijken’

  —————————————————————————————————————————


  VVD, CDA, D66, CU, SP, PvdA, GL en 50-plus scharen zich achter vaccinatiepaspoort en daardoor indirecte vaccinatieverplichting – Regering wil nog steeds niets weten van bewezen medicijnen tegen Covid-19, zoals Ivermectine

  —————————————————————————————————————————

  De aap is uit de mouw gekomen aangaande het maandenlange grove misbruik van de PCR test, waarmee miljoenen gezonde mensen onterecht als ‘besmet’ in de statistieken kwamen en in quarantaine moesten. De WHO heeft ruim 2 weken geleden in een nieuwe richtlijn toegegeven dat het toepassen van 35 of meer cycli (zoals het RIVM doet) het inderdaad heel moeilijk maakt te bepalen of iemand daadwerkelijk met corona is besmet. Daarom moet de PCR test vanaf nu met minder cycli worden verricht, waardoor er automatisch minder ‘besmettingen’ zullen worden gemeld. De reden lijkt een tamelijk opzichtige, namelijk de dalende cijfers op misleidende wijze presenteren als ‘bewijs’ dat de vaccins succesvol zijn.

  In het document “WHO Information Notice for IVD Users/Nucleic acid testing (NAT) technologies that use real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) for detection of SARS-CoV-2″ staat onder meer te lezen dat gebruikers van de PCR test moeten bepalen of de drempel waarmee iemand ‘positief’ wordt getest, moet worden aangepast, omdat er ‘achtergrondruis’ kan optreden ‘die als positief resultaat kan worden geïnterpreteerd’, maar dat niet hoeft te zijn. (1)

  Dat is precies wat onafhankelijke wetenschappers, experts en critici al maanden zeggen, maar wat tot nu toe door de politiek als onbelangrijk werd weggewuifd, en door de mainstream media in hoek van ‘complotdenkers’ werd weggezet.

  Viroloog Marion Koopmans gaf eind november tegenover NPO Radio-1 toe dat de PCR test geen klinische corona besmetting kan vaststellen, en al helemaal niet kan zeggen dat iemand ‘besmettelijk’ is. Zelfs Donald Trumps corona ‘tsaar’ Anthony Fauci – die door de in 2019 overleden uitvinder van de PCR test, Nobelprijswinnaar Kary Mullis, een leugenaar werd genoemd die zijn test misbruikte om er een politieke agenda door te drukken (5) – heeft toegegeven dat 35 of meer cycli de uitslag van de test, die überhaupt niet ontworpen is om een virus aan te tonen, betekenisloos maken.

  Grote meerderheid Tweede Kamer achter uitsluiting ongevaccineerden

  Dit is al maanden bekend, maar desondanks is en wordt de test nog steeds op dezelfde wijze misbruikt om in de media een hoog aantal zogenaamde ‘besmettingen’ te kunnen melden, en deze als voorwendsel te gebruiken voor het in stand houden van quarantaines, lockdowns, social distancing en mondkapjes, en binnenkort ook vaccinaties.

  Op basis van deze fictieve besmettingsaantallen hebben VVD, CDA, D66, CU, SP, PvdA, GL en 50-plus zich inmiddels achter een indirecte vaccinatieverplichting geschaard, door een motie van FVD, waarin stond dat een vaccinatiebewijs ‘geen toegangspoort mag vormen voor deelname aan de maatschappij’, te verwerpen (2). Dat betekent dus dat ongevaccineerde Nederlanders, jong en oud, straks de toegang tot winkels, openbaar vervoer, gebouwen, scholen, ziekenhuizen, bedrijven, horeca, etc. kan worden geweigerd.

  De boodschap is duidelijk: Nederland moet en zal massaal meerdere keren ingeënt worden, desnoods met maximale dwang die eigenlijk nauwelijks meer ‘indirect kan worden genoemd’ als mensen straks inderdaad niet meer mogen werken, geen boodschappen meer kunnen doen en geen medische zorg meer kunnen krijgen.

  Andere oplossing, zoals HCQ en Ivermectine, niet gewenst

  Een andere oplossing dan vaccinaties is klaarblijkelijk niet gewenst. Het wereldwijd zeer succesvolle hydroxychloroquine (HCQ) /zink protocol werd met desinformatie en opzettelijk foute testen met echte patiënten in diskrediet gebracht.

  Ook Ivermectine, waarover FvD politicus Wybren van Haga op 24 december Kamervragen stelde aan minister De Jonge, lijkt geen alternatief te mogen worden, ondanks het feit dat uit minimaal 21 internationale studies is gebleken dat het middel veelbelovend is bij de behandeling van Covid-19 patiënten, en al vaak met succes is ingezet. Zo vermindert het gebruik van Ivermectine het aantal ziekenhuisopnames, en neemt de kans om de ziekte te krijgen en/of er aan te sterven, aanzienlijk af.

  Waarom Pfizer voor zorgmedewerkers, maar Moderna voor ouderen?

  Op 30 december diende Rob Jetten (D66, dat een groot voorstander is van een vaccinatieverplichting) een aantal vragen in over de vaccinatiestrategie in Nederland. Zo krijgen zorgmedewerkers het experimentele Pfizer/BioNTech ‘nano’ vaccin – dat overigens massaal wordt geweigerd door Amerikaans zorgpersoneel (3), en waaraan na toediening al een aantal mensen zijn gestorven -, maar kwetsbare ouderen het Moderna vaccin.

  Waarom wordt dat gedaan? Durft men het toedienen van het Pfizer vaccin – waarvan genetische informatie van het SARS-CoV-2 virus de basis vormt – bij ouderen niet aan? Zo niet, waarom zouden zorgmedewerkers en andere Nederlanders er dan wel op moeten vertrouwen?

  Krijgen zwarten in de VS (weer) een ander vaccin?

  In de VS lijkt nog een ander, heel bizar onderscheid te worden gemaakt. YouTuber Allen Pan nam zijn zwarte vriendin Shani, die had gezegd ‘hetzelfde vaccin als de blanken’ te willen krijgen, mee naar een kliniek in Beverly Hills. In de kliniek probeert men haar echter toch een ander vaccin te geven dan aan Pan, die reageerde dat ‘vreemd’ te vinden.

  Misschien denkt u dat dit niets meer dan een raar incident is, maar in de VS werden in de vorige eeuw geheime eugenetische experimenten met de zwarte bevolking verricht. Tijdens de beruchte Tuskegee onderzoeken, die tot 1972 werden voortgezet, kregen met syfilis geïnfecteerde zwarte mannen opzettelijk geen behandeling. Ook zouden zwarten speciale vaccins hebben gekregen, waardoor 20% tot 30% onvruchtbaar werd. Het is daarom niet verwonderlijk dat minder van de helft van de zwarte bevolking van plan is zicht tegen Covid-19 te laten vaccineren (4).

  Waarschuwingen bijsluiters voor zwangeren en vruchtbaarheid

  Wat dit met de Covid vaccinaties te maken heeft? Op 4 december lieten we zien dat in de bijsluiters en zorginstructies van het Pfizer/BioNTech ‘nano’ mRNA vaccin (BNT162b2) expliciet gewaarschuwd wordt dit vaccin niet aan kinderen onder de 16 jaar en zwangere vrouwen te geven: ‘Alvorens vaccineren moet zwangerschap worden uitgesloten.’

  Het Joint Committee on Vaccination and Immunization adviseerde zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden geadviseerd zelfs het vaccin überhaupt niet te nemen. Dat betekent dat het vaccin voor deze groepen simpelweg niet veilig geacht wordt. In de instructies aan de zorgverleners staat dan ook letterlijk dat ‘het onbekend is of het Covid-19 mRNA vaccin BNT162b2 van invloed is op de vruchtbaarheid.’ Dat houdt dus in dat men de kans aanwezig acht dat dit vaccin u mogelijk onvruchtbaar maakt.

  De proeven op dieren om te zien of dit vaccin gevolgen heeft voor de reproductie, dus voortplanting, en de ontwikkeling, zijn niet eens afgerond, wat letterlijk in paragraaf 5.3 wordt geschreven. Dit betekent dat men (nog?) totaal geen idee heeft of dit vaccin geen gevolgen heeft voor de voortplanting en ontwikkeling van iedereen bij wie dit vaccin wordt ingespoten. De medewerkers in de Nederlandse zorgsector die door de regering zijn aangewezen om dit vaccin – waarvan de ‘nano’ ingrediënten door minister De Jonge letterlijk ‘een risico’ werden genoemd – toegediend te krijgen, zouden hier eens ernstig over moeten nadenken indien zij ooit graag kinderen willen krijgen.

  Overheden twijfelen zelf, maar wekken desondanks indruk van ‘veiligheid’

  De Britse overheid is er trouwens niet eens zeker van of het vaccin wel gaat werken: ‘Het vaccin ontlokt zowel neutraliserende antilichamen als een cellulaire immuunreactie op het spike (S) antigen, dat kan bijdragen aan de bescherming tegen Covid-19 ziekte.’ (vet en onderstreept toegevoegd).

  Maar om bij het volk in ieder geval de indruk te wekken dat de vaccins wel succesvol zijn, kwam de WHO op 14 december, precies toen de eerste vaccins klaar waren om te worden toegediend, met het genoemde ‘advies’ aangaande de PCR test – een ‘advies’ waarmee tevens impliciet werd toegegeven dat miljoenen mensen over de hele wereld in 2020 ten onrechte de diagnose ‘positief’ hebben gekregen, met alle gevolgen voor hun leven en de samenleving van dien.

  Bepaalt zelf of dit voor u voldoende reden is om de beweringen van de overheid te blijven geloven dat deze vaccins ‘veilig’ zijn, en ‘noodzakelijk’ zijn om het volk te ‘beschermen’ tegen een virus, waar statistisch gezien 99,985% van de Nederlanders niet of nauwelijks last van heeft.

  Als een overheid het volk dreigt met honger en onbehandelde ziekten…

  RIVM directeur Jaap van Dissel probeerde onlangs alvast zijn eigen straatje schoon te vegen door te waarschuwen dat ‘het vaccin de uitbraak en/of sterfte initieel kan doen toenemen.‘ Ook hij zal vermoedelijk dit document van de Amerikaanse FDA hebben gelezen, waarin staat te lezen dat de Covid vaccins behalve de dood nog eens 22 ernstige ziekten en tegenreacties kunnen veroorzaken. Wellicht heeft hij ook een recente studie in het International Journal of Clinical Practice in gedachten, waarin wordt gewaarschuwd dat de vaccins het immuunsysteem kunnen beschadigen, en de ontvangers daardoor juist vatbaarder worden voor Covid-19.

  Maar als een overheid de bevolking dreigt met honger (= het gevolg van niet meer toegelaten worden tot winkels en mogelijk ook niet meer kunnen bestellen van boodschappen indien men op zeker moment overgaat tot het online vereisen van uw vaccinatiebewijs) of met onthouding van medische zorg, dan zullen veel mensen vermoedelijk alsnog kiezen voor de spuit, en dan maar hopen en bidden dat het noch op de korte, noch op de lange termijn ingrijpende gevolgen voor hun gezondheid zal hebben.

  Xander

  (1) No More Fake News (onderzoeksjournalist Jon Rapoport)
  (2) TPO.nl
  (3) Zero Hedge
  (4) Reuters via Infowars
  (5) David Knight / Infowars

  0 reacties :

  Een reactie posten