Voorlopig heeft de Noordkop genoeg bedrijfsterreinen in de aanbieding

Datum:
 • zondag 31 januari 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  DEN HELDER

  In de Kop van Noord-Holland lijkt de komende jaren genoeg ruimte te zijn voor bestaande bedrijven om uit te breiden of te verhuizen. Dat is een van de conclusies uit het recente rapport van adviesbureau Stec Groep in opdracht van de provincie en de regio Noord-Holland Noord.

  31-1-2021

  „Zuiver kwantitatief zien we in de Kop meer aanbod aan bedrijventerreinen dan uitbreidings- en vervangingsvraag tot 2030 (en 2040)”, zo constateren de onderzoekers in het rapport. De onderzoekers merken wel op dat - los van de vraag van bestaande bedrijven om te verplaatsen of uit te breiden - zich in de Noordkop ’ruimtevragende’ nieuwe bedrijven hebben gevestigd, daarmee doelend op datacenters.

  (Tekst gaat door onder de foto)

  De uitgifte van bedrijventerreinen de afgelopen jaren.
  © Illustratie Rapport Stec Groep

  Om in te spelen op toekomstige vraag en aanbod op het gebied van bedrijventerreinen, zouden de gemeenten in de Noordkop zich moeten afvragen met welke ontwikkelingen ze rekening willen houden. „Wil de regio ruimte bieden aan (zeer) grootschalige logistieke ontwikkelingen ’van buiten’? Wil de regio inspelen op de ontwikkelingen in opwek en opslag van nieuwe vormen van energie, zoals waterstof?’’, geven onderzoekers als voorbeeld. Volgens hen is het lastig om in te schatten hoe groot de vraag naar bedrijfsterrein van bedrijven van buiten de regio in de toekomst is. Door samen afspraken te maken over de ontwikkelingen die je als regio wil toestaan, ontstaat er volgens de onderzoekers meer grip op een toekomstige vraag van buiten.

  Texel

  Volgens het rapport kent de Noordkop bedrijfsaanbod dat geschikt is voor alle doelgroepen. ,,Met uitzondering van Texel, waar helemaal geen aanbod meer is.’’ Maar dat zegt volgens de onderzoekers niet alles. ,,Op lokaal niveau (gemeente of zelfs kern) kunnen bedrijven uitbreidingswensen hebben. Maak als gemeenten afspraken met elkaar hoe daar mee om wordt gegaan. Worden lokale uitbreidingen nog toegestaan? Worden bedrijven vanaf een bepaalde omvang naar een regionaal bedrijventerrein begeleid? Bedrijven kiezen uiteraard zelf hun vestigingslocatie, maar je kan bedrijven wel adviseren wat op langere termijn de meest toekomstbestendige locatie is voor een bedrijf, bijvoorbeeld gelet op uitbreidingsmogelijkheden, eventuele overlast die vrachtverkeer gaat veroorzaken, bereikbaarheid, etc. Dit zijn wezenlijke vragen om als regio antwoord op te formuleren.’’

  (Tekst gaat door onder de foto)

  Prognoses van het aantal banen in de regio gebaseerd op hoge en lage WLO-scenario’s. WLO staat voor Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) en wordt opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau.
  © Illustratie Rapport Stec Groep

  Het onderzoeksbureau zegt dat niet iedere kern of gemeente alle soorten bedrijvigheid hoeft te kunnen faciliteren. ,,Regionale bedrijventerreinen voorzien in de vraag naar grootschalige kavels of milieuhinderlijke bedrijvigheid. Als dat betekent dat een bedrijf dat groeit op een gegeven moment de stap moet maken van een lokaal terrein naar een regionaal terrein, ontstaan daardoor op de achtergelaten plek vaak ook weer kansen voor startende ondernemers.’’

  (Tekst gaat door onder de foto)

  In de laatste kolom staat het nog uit te geven bedrijventerrein in havengebied in Noord-Holland Noord. Vooral de Kooyhaven, op de grens van Den Helder en Hollands Kroon, springt eruit.
  © Illustratie Rapport Stec Groep

  Concurreren

  Volgens de onderzoekers valt het op dat al het aanbod aan bedrijfsterrein in de Noordkop geschikt is voor de sector ’bouw, handel en reparatie’. ,,Voorkomen moet worden dat terreinen onbedoeld met elkaar gaan concurreren, en eventuele nieuwe ontwikkelingen ’op slot’ zetten. Door er bijvoorbeeld voor te kiezen een of enkele grotere locaties (deels) specifiek aan te wijzen voor grootschalige ontwikkelingen, en dat dus ook planologisch te borgen, kan ook ruimte gecreëerd worden voor toevoegingen.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten