Te weinig aandacht voor rol ECB in de pandemie.' Een gesprek met Jens van 't Klooster

Datum:
 • zondag 17 januari 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  David van Overbeek in gesprek met filosoof en onderzoeker van de financiële sector Jens van ’t Klooster. “Het is een politieke beslissing geweest van de ECB om te zeggen: wij gaan overheden steunen.”  15-1-2021


  Centrale banken hebben een unieke positie in de economie en de financiële wereld, zo vertelt Van ’t Klooster. “De centrale bank heeft een bijzondere plek, tussen enerzijds financiële markten en anderzijds de overheid.” Als onafhankelijk instituut heeft zij als belangrijkste taak geld uitgeven, naast secundaire taken zoals bankentoezicht en advisering. In dit gesprek gaat Van ’t Klooster met name in op de Europese Centrale Bank. Tijdens de coronacrisis heeft de ECB volgens sommigen veel meer gedaan dan binnen haar mandaat – het garanderen van prijsstabiliteit - ligt. Van ’t Klooster: “Het is een politieke beslissing geweest van de ECB om te zeggen: wij gaan overheden steunen.” Dit is evenwel onderdeel van een bredere ontwikkeling van depolitisering, deregulering en neoliberalisering die in de jaren ’80 is ingezet, en waar men nu enigszins van aan het terugkomen is. “Dit is het moment om daar kritisch naar de te kijken. Sommige dingen hebben heel goed gewerkt, andere dingen hebben niet zo goed gewerkt.” Er wordt veel gesproken over het Europese coronaherstelfonds, dat kwetsbare lidstaten moet ondersteunen. “Maar in het geval van de ECB worden ook biljoenen besteed aan opkoopprogramma’s”, zo stelt Van ’t Klooster. “Daar is heel weinig discussie over.” De vraag is ook in hoeverre er nu fundamentele verandering gaande zijn wat betreft de rol van de ECB. Er zijn nu zelfs discussies over of geldschepping niet terug zou moeten gaan naar de centrale banken. “Er vinden vergaande discussies plaats over alternatieve instituties.” Toch zullen we pas over enkele jaren beter zicht krijgen op wat er gaande is, zo besluit Van ’t Klooster. “Ik denk niet dat we nu al begrijpen wat voor ontwikkelingen er aan de gang zijn.” -- 1:40 Wat is een centrale bank en wat doet het in ons bestaan? 3:49 Wat gebeurt er bij de ECB als bijvoorbeeld landen schulden maken tijdens de coronacrisis? 6:10 Klopt het dat de centrale bank een onafhankelijke positie ten opzichte van de politiek kunnen innemen? 8:40 Tegen welke achtergrond trad de overheid terug en konden private banken geld gaan scheppen? 14:31 Heb je enkele voorbeelden waaruit blijkt dat de ECB haar mandaat eigenstandig gaan invullen? 19:29 Is het niet juist goed dat de ECB zich niet teveel vastlegt met haar open mandaat? 22:17 Zie je een parallelle ontwikkeling bij de overheid en de ECB die meer ingrijpen in de economie? 26:26 Over de rol van de ECB tijdens de coronapandemie en het herstelfonds 32:02 Zit de centrale bank tussen publiek in privaat in? 34:02 Hoe zie je de centrale bank weer terug bewegen naar een overheidsfunctie? 37:48 Wordt geldschepping weer een publieke zaak, denk je? 42:17 Zijn er thema’s die een aantal jaren geleden nog taboe waren maar nu op de agenda staan? 49:24 Zie je dat er fundamentele, ideologische verschuivingen die gaande zijn? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met de VU, Centrum Ethos en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld


  De Nieuwe Wereld

  0 reacties :

  Een reactie posten