Stichting Artsen Covid Collectief

Datum:
 • dinsdag 19 januari 2021
 • in
 • Categorie:
 •  

  Nieuwsbrief 

  14-1-2021  Ga hier naar de webversie. 

  Nieuwsbrief 

  Stichting Artsen Covid Collectief bestaat nu drie weken. Het aantal 'vrienden van' groeit hard en ook het aantal artsen en medisch professionals neemt gestaag toe.
  De steun komt uit alle geledingen van de maatschappij. De berichten die wij ontvangen zijn hartverwarmend en soms schrijnend. 

  We bevinden ons in een unieke situatie waarbij corona als vergrootglas de, al langer bestaande, problemen in onze maatschappij vergroot. 
  Er is crisis binnen zowel de gezondheidszorg, de economie als ook binnen de wetenschap en de media. Zo hebben gerenommeerde medische vakbladen studies ingetrokken na publicatie omdat er sprake bleek van belangenverstrengeling. En zien we de censuur op de sociale media toenemen. De afgelopen maanden werden berichten van onder meer verschillende artsen, hoogleraren en recent een politicus verwijderd. De vrije meningsuiting en het open en transparante debat dreigen teniet gedaan te worden. 

  Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om de ontwikkelingen en berichtgeving op medisch gebied in een breder perspectief te plaatsen. Het doel is om gedegen informatie te geven zodat men de kans krijgt onderbouwd een mening te vormen en eigen keuzes te maken. Zodat we als maatschappij weg kunnen stappen van de angst en weer kunnen gaan vertrouwen in ons eigen lichaam en in elkaar. Om zo niet alleen onze eigen gezondheid te versterken maar ook die van de samenleving. 

  Onze belangrijkste stellingen op dit moment zijn:
  Achtergrondinformatie over deze stellingen vind je op onze site onder het kopje 'onderbouwingen'.

  Testen / besmettelijkheid

  • De kans dat iemand zonder klachten anderen besmet, is verwaarloosbaar klein.
  • Een corona testuitslag zonder medische beoordeling vooraf zegt niks (in lijn met het WHO-standpunt van december 2020).
  • Een positieve corona testuitslag betekent niet automatisch dat iemand ook besmettelijk is. 
  • Het afnemen van een coronatest terwijl je geen klachten hebt is meestal zinloos. 

  Behandeling

  • 80% van de mensen die corona krijgt wordt niet ziek; 15% krijgt griepklachten; 5% wordt flink ziek. Minder dan 2% van de mensen heeft ziekenhuisopname nodig. Meer dan 94% van de mensen die worden opgenomen heeft duidelijke risicofactoren zoals fors overgewicht, chronische hart- of longaandoeningen of een slecht afweersysteem.
  • Het is belangrijk om juist deze risicofactoren te verkleinen door gezond te eten, veel (buiten) te bewegen en goed te slapen en te ontspannen. Bij obesitas zou 5% gewichtsverlies al kunnen leiden tot een afname van het risico op een ernstig covid19-beloop. 
  • Er zijn wereldwijd veel studies gedaan naar de mogelijkheden van vroege medicamenteuze behandelingen met bijvoorbeeld vitamine D, Ivermectine, broomhexine of zink (samen met Quercetine of hydroxychloroquine). Dit zijn alle veilige, goedkope en al lang bestaande middelen. De onderzoeken laten merendeels een verbetering zien op eerder herstel van klachten, minder besmettelijkheid en minder ziekenhuis- of IC-opnames. Er zijn nog niet veel onderzoeken verricht volgens 'de hoogste standaard' (dubbelblind, gerandomiseerd, placebo- gecontroleerd). Dat is de reden dat het in Nederland nog geen standaardbehandeling is. Het gebruik van deze middelen heet dan ook nog 'off-label'-gebruik. Voorschrijven mag, maar alleen na expliciete toestemming van de patiënt. In een aantal andere landen is het al wel standaardbehandeling. Bij griep en verkoudheidsklachten en een positieve coronatest kun je met je huisarts in overleg gaan of een 'off-label' medicamenteuze behandeling mogelijk is. Meer informatie vind je bijvoorbeeld op www.zelfzorgcovid19.nl

  Missie

  De stichting staat op de korte termijn aanpassing van de coronamaatregelen voor richting meer evenwichtige regels, vanuit de overtuiging dat een risico-gestuurd beleid minder schade doet aan de samenleving dan de huidige algemene maatregelen. 
  Wij willen dat (onderzoek naar) vroege medicamenteuze behandeling in de eerste lijn maximaal ondersteund gaat worden. En dat alleen mensen met typische klachten en na een medische beoordeling worden getest op corona. Het testen van mensen zonder klachten en zonder medische beoordeling vooraf leidt tot grote maatschappelijke uitval, stress, kosten en onterechte quarantainemaatregelen. Het devies moet zijn: blijf thuis bij klachten.  

  Wat kun je zelf doen? 

  De eerste stap heb je reeds gezet: je hebt je verwonderd over de coronamaatregelen en bent je gaan verdiepen. Het zoeken naar informatie blijft belangrijk. Bedenk dat de 'volledige waarheid' over veel onderwerpen op dit moment waarschijnlijk niet bestaat en dat je informatie van alle kanalen op dezelfde kritische manier zou moeten afwegen en controleren. 

  - Praat met de mensen om je heen. Veel mensen verdiepen zich niet of vinden het lastig om breder te kijken als dat hun huidige wereldbeeld zou kunnen aantasten. Toch is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich gaan verwonderen en vragen gaan stellen. 
  Door met je omgeving open en respectvolle gesprekken aan te gaan en vragen te stellen kun je hieraan bijdragen. Dat is niet altijd makkelijk. Steun zoeken en tips verzamelen helpt. Binnenkort zullen we hier op de website aandacht aan besteden.  
  Leestip: https://www.trouw.nl/religie-filosofie/een-goed-publiek-debat-hoe-voer-je-dat-eigenlijk~bd7b0443/  

  - Je kunt je aanmelden bij het Algemene Nederlandse Burgerbelangenvereniging.Dit is een platform voor alle Nederlanders met als doel om je stem te laten horen over maatschappelijke ontwikkelingen, buiten politieke referenda om. 

  - Ben je specifiek met een bepaald onderwerp begaan (bijvoorbeeld de scholen sluiting, mondmaskers, vaccinatie, etc) dan kun je aansluiting zoeken bij een platform dat zich daar specifiek hard voor maakt. Bijvoorbeeld VO-open! of Ademvrij.nu. Als tip willen we meegeven om een site goed door te lezen of contact met de initiatiefnemers op te nemen en te bezien of een platform zich onderbouwd en niet polariserend opstelt. 

  Wat kun je zelf doen? 

  Binnenkort verschijnen er nieuwe stukken op onze website www.artsencollectief.nl
  bijvoorbeeld over vaccinatie, vroege behandelopties, het testbeleid en een gerichter beleid. 

  Wil je doneren? Dat kun je  aangeven via de website. Zodra onze bankrekening er is krijg je dan bericht. 

  Volg ons ook op social media via de knoppen hieronder of via:
  >> https://www.facebook.com/artsencollectief 
  >> https://www.instagram.com/artsencollectief/
  >> https://www.linkedin.com/company/artsen-covid-collectief

  -Gezondheid begint bij jezelf- 
  Deel deze nieuwsbrief met anderen! 

  0 reacties :

  Een reactie posten