‘Rijker begrip van gezondheid hard nodig.' Een gesprek met Machteld Huber

Datum:
 • vrijdag 29 januari 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  Ad Verbrugge in gesprek met Machteld Huber, voormalig huisarts en strategisch adviseur op het gebied van zorgvernieuwing.


  28-1-2021


  Ad Verbrugge in gesprek met Machteld Huber, voormalig huisarts en strategisch adviseur op het gebied van zorgvernieuwing. “Gezondheid is het vermogen je aan te passen, je eigen regie te voeren op uitdagingen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.” In een recent artikel in De Volkskrant houdt Huber een pleidooi voor een ander gezondheidsconcept. Ze vertelt hoe ze hiertoe kwam naar aanleiding van een aantal ingrijpende gebeurtenissen uit haar leven. Na een lastige jeugd ging ze geneeskunde studeren, en tijdens haar co-schapen hadden artsen bij een patiënt pas door dat hij dood was nadat ze al minutenlang onderzoek naar zijn lichaam deden. “Ik vond dat zó shockerend. Dat was echt een inslag van jewelste. Hoe kan het dat deze mensen die op zich aardig zijn zich zo gedragen?” We denken te veel in biomedische processen, zo was Hubers overtuiging. Een bijzondere ervaring tijdens het stervensproces van haar vader versterkte die opvatting. Daarna werd Huber ook zelf ernstig ziek. “Dat heeft me geleerd hoe sterk lichaam en geest met elkaar samenhangen.” Het ‘wij zijn ons brein-materialisme’ is zeer sterk, maar dat is hoogst problematisch. Lichaam en geest, “het doordringt elkaar volkomen.” Mensen zijn geen auto’s die gerepareerd moeten worden. Medici dienen dan ook breder te kijken, “en als je met mensen in gesprek gaat dan weten ze zelf vaak wel waar het mee samenhangt. [..] Als je leert luisteren, levert dat ontzettend veel op.” Dat deed Huber besluiten om met deze inzichten na haar ziekte aan de slag te gaan. Op basis van onderzoekswerk naar voeding kwam Huber tot de conclusie dat zoiets als ‘veerkracht’ een fundamenteel onderdeel van gezondheid is. Toch ziet de Wereld Gezondheidsorganisatie gezondheid enkel in termen van ‘compleet welbevinden op lichamelijk, psychisch en sociaal valk’. “De definitie van gezondheid van de Wereld Gezondheids Organisatie is een probleem.” De afgelopen jaren heeft Huber dan ook een alternatief concept ontwikkeld, positieve gezondheid. “Wij hebben gezegd: gezondheid is het vermogen je aan te passen, je eigen regie te voeren op uitdagingen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.” Op basis van gesprekken met patiënten heeft Huber dat uitgewerkt aan de hand van zes dimensies. “De essentie is: hoe ga je ermee om? [..] We proberen mensen uit te dagen om eigen regie te pakken.” -- 1:40 Het persoonlijke levensverhaal: Waar is het bij jou begonnen? Waar stond de wieg? 5:38 Over een shockerende ervaring uit de studietijd 11:33 “Als ik één ding heb gemerkt is het dan is het dat het echt contact kunnen maken, zelf waarnemen en je eigen ervaringen serieus nemen” 13:01 Toen heb je filosofie gedaan, en hoe ging het leven verder? 17:04 Over de verwevenheid tussen lichaam en geest en hoe zich dat ook toont in onze taal 27:20 Hoe was je er psychisch aan toe in je ‘gehaktmolenjaren’? 34:33 Waar deed je onderzoek? 38:51 Over het probleem met de gezondheidsdefinitie van de WHO en de alternatieve definitie die Huber voorstaat 44:45 Het spinnenweb van het positieve gezondheidsconcept doorlopen -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met de Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld


  De Nieuwe Wereld

  0 reacties :

  Een reactie posten