mRNA Vaccins: Genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken

Datum:
 • dinsdag 12 januari 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  mRNA Vaccins: Genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken


  11-1-2021

  ______________________________________________________________________

  Hoe kan het dat het christendom, waar nog maar kort geleden veel weerstand heerste tegen vaccinaties, deze nieuwe, potentieel DNA-veranderende vaccins nu zo kritiekloos accepteert en promoot?

  ————————————————————————

  De afgelopen tijd hebben erkende topwetenschappers gewaarschuwd dat de mRNA vaccins van Pfizer en Moderna, die nu aan mensen worden verstrekt, in werkelijkheid helemaal geen vaccins zijn, maar neerkomen op rechtstreekse genetische manipulatie. Tot mijn ontzetting zijn er mensen die dat eigenlijk wel een goed idee vinden. Genetische manipulatie is echter nooit volkomen veilig – integendeel, het kunstmatige ‘knip en plakwerk’ in het basisprogramma van het leven kan onvruchtbaarheid veroorzaken. Waarom? Omdat alles in het DNA met elkaar in verbinding staat en op elkaar inwerkt. Eén wijziging op de ene plek kan elders een proces verstoren, waardoor het organisme, of een afstammeling, zich niet langer kan voortplanten.

  Op scholen wordt onderwezen dat DNA een soort optelsom van de ‘bouwstenen’ van het leven is. Het is echter veel meer dan dat. DNA is niet alleen een zeer complex pakket instructies, maar voert die instructies ook nog eens zelf uit, en bouwt èn onderhoudt het organisme zoals dat in het ‘plan’ staat omschreven.

  Voor ‘God’ spelen

  Studenten krijgen te horen dat de wetenschap inmiddels in staat is om vrijwel ieder biologisch probleem met de nieuwste genetische technieken (zoals CRISPR-Cas) op te lossen. Met behulp van A.I. (Kunstmatige Intelligenties) denkt men binnen afzienbare tijd complexe organismes en zelfs levensvormen te kunnen ‘scheppen’.

  Oftewel: voor God te kunnen spelen, de aloude grote droom van het Gnosticisme, de Kabbalah en de Vrijmetselarij, en in feite ook van bijvoorbeeld de mormonen (‘de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’), die letterlijk geloven dat ze in de eeuwigheid allemaal een eigen planeet te krijgen waar ze hun eigen ‘god’ over zullen zijn.

  Sleutelen aan één proces heeft gevolgen voor andere processen

  Door een sterk vertekend beeld te geven van wat DNA precies is, probeert men goed te praten dat er aan het programma van het leven zelf wordt ‘gerommeld’ met bijvoorbeeld de nieuwe Covid-vaccins. De ‘kerk’ van de wetenschap beweert dat deze vorm van directe genetische manipulatie van de mens ‘veilig’ is, maar daar valt heel veel op af te dingen.

  Nemen we als voorbeeld een hexadecimale bitcoin sleutel:

  E9873D79C6D87DC0FB6A5778639889F4453213303DA61F20BD67FC233AA33262
  13303DA61F20BD67F87DC0FB6A57786398DA61F20BD67F948673ADF467FEC456
  3AA33262ABE35F6798DA61F20BD67F948673ADF3AA33262ABD67F87DC0FBA61F
  13303DA61F20BD67F87DC0FB6A57786398DA61F20BD67F948673ADF467FEC456

  Deze unieke sleutel wordt alleen aan de eigenaar gegeven. Zelfs een supercomputer kan duizend jaar bezig zijn en dan nog deze code, die toegang geeft tot een specifieke bitcoin account, niet hebben gekraakt. De genetische code van een mens bevat miljoenen van dit soort ‘sleutels’ (bestaande uit C, T, A en G). Iedere ‘sleutel’ geeft toegang tot een proces dat een andere sleutel gebruikt om toegang te krijgen tot weer een volgend proces. Het is daarom onmogelijk om op één plek iets te wijzigen, zonder elders in het organisme iets te veranderen.

  In de praktijk ontwikkelen wetenschappers geen nieuw DNA of RNA, maar knippen slechts een stukje genetische code uit de ene soort, en plakken die in de andere soort. (Zo is het Oxford vaccin (van AstraZeneca) gebaseerd op een adenovirus van een chimpansee.) Dat proces moet duizenden keren worden herhaald om een eventueel meetbaar resultaat te krijgen. In feite hopen wetenschappers slechts dat ze met dit eindeloze ‘knip en plakwerk’ (CRISPR-Cas) iets vinden waarmee ze zonder problemen en zonder schadelijke gevolgen één van die vele miljoenen ‘sleutels’ kunnen veranderen.

  Mengen van soorten = vaak onvruchtbaarheid

  Onvruchtbaarheid is vaak een gevolg van het ‘mengen’ van DNA van twee nauw met elkaar verbonden soorten. Een mannelijke ezel en een vrouwelijk paard brengen samen een muildier voort, dat – op zeer hoge uitzonderingen na – altijd onvruchtbaar is, of het nu een mannetje of vrouwtje is. Een mannelijk paard en een vrouwelijke ezel produceren een muilezel, en ook die is -ongeacht het geslacht- onvruchtbaar. Bij hybride vogels (zoals de kruising tussen een putter (distelvink) en een kanarie) is hetzelfde verschijnsel zichtbaar.

  Zo zijn er duizenden voorbeelden van gezonde dieren die weliswaar een volkomen normaal leven kunnen leiden, maar dankzij een kleine afwijking tussen de chromosomen van hun ouders geen nageslacht kunnen krijgen.

  Menselijke vruchtbaarheid neemt al decennia zorgwekkend snel af

  De menselijke vruchtbaarheid neemt de afgelopen tientallen jaren in zorgwekkend snel tempo af, hoogstwaarschijnlijk vanwege de talloze chemicaliën die we binnenkrijgen via bewerkt voedsel, schoonmaak- en cosmetische producten, medicijnen en vaccinaties, en ander contact met potentieel schadelijke stoffen (in kleding, in verf, gebieden met veel lucht- en watervervuiling, etc.). En vergeet niet de enorm toegenomen hoeveelheid RF straling (WiFi, 4G, 5G), die volgens onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken een grote rol lijkt te spelen bij de afnemende vruchtbaarheid.

  Een Amerikaanse overheidscommissie van experts concludeerde onlangs dat alle vormen van draadloze communicatie een negatieve invloed hebben op het leven van mens, dier, insect en zelfs plant, en waarschuwde daarom voor de overhaaste invoering van het vrijwel ongeteste 5G.

  Wat zal er gebeuren als daar weer een nieuwe ‘aanslag’ op wordt gepleegd met mRNA vaccins, die direct ingrijpen in onze cellen door deze te instrueren het spike eiwit van het SARS-CoV-2 virus aan te maken? Behalve het ontstaan van auto-immuunziekten (zie o.a. ons recente artikel Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’ noemen) kunnen de genetische instructies dus een trigger effect op andere lichamelijke processen hebben.

  Mogelijk merk je daar aanvankelijk niets van, maar het is niet ondenkbaar dat het daardoor veel moeilijker wordt om zwanger te worden. Niet voor niets wordt zwangeren en vrouwen die zwanger willen worden dringend geadviseerd geen Covid vaccin te nemen. Zie ook ons artikel van 4 december: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’.

  Onvruchtbaarheid, miskramen, of kinderen die onvruchtbaar zijn

  Nogmaals: hybriden zijn onvruchtbaar omdat het genetische materiaal van beide ouders niet helemaal goed op elkaar aansluit. Kleine genetische verschillen tussen vader en moeder kunnen van invloed zijn op het zeer gevoelige biochemische proces dat tijdens de bevruchting plaatsvindt. Als het lichaam van de vrouw ook maar iets ongewoons in het sperma van de man ontdekt, of in haar eigen eicel, kan het ‘besluiten’ dat het risico te groot is, en het zwangerschapsproces stopzetten. Vrouwen zouden in dit geval nooit (meer) zwanger kunnen worden, of enkel nog miskramen kunnen krijgen.

  Het is ook mogelijk dat er toch een gezond kind wordt geboren, maar dat dit later – net als de hybride dieren – zelf onvruchtbaar blijkt te zijn. Natuurlijk is dit pure speculatie, maar het is wel een gevaar dat zeer serieus moet worden bekeken. mRNA vaccins zijn namelijk een radicale trendbreuk met het verleden, omdat voor het eerst rechtstreekse genetische manipulatie van mensen wordt uitgevoerd, en dan nog wel op ongekend massale schaal. Als miljoenen kinderen straks onvruchtbaar blijken te zijn, dan hebben we onze samenleving en toekomst vernietigd – en dat voor een virus dat niet gevaarlijker voor de mensheid is gebleken dan een gemiddelde griepgolf.

  Hoe kan het dat het christendom zo blind is?

  Ondanks de overduidelijke risico’s hebben bijna alle politieke en ook christelijke leiders zich vierkant achter deze vaccinaties geschaard, en dringen zelfs aan op het verplicht stellen hiervan, is het niet direct, dan wel indirect. Van de paus tot de baptisten en populaire evangelische leiders zoals de Israëliër Amir Tsarfati, allemaal beweren ze dat we de wetenschap maar blind moeten vertrouwen, en er niets mis is met deze vaccins. Sterker nog: het zou zelfs een opdracht van God zijn om ze te nemen, en een daad van ‘naastenliefde’ zijn. (1)

  Hoe kan het dat het christendom, waar nog maar kort geleden veel weerstand heerste tegen vaccinaties, deze nieuwe, potentieel DNA manipulerende vaccins zo kritiekloos accepteert en promoot, en alle waarschuwingen en tegengeluiden van inmiddels duizenden wetenschappers compleet negeert en afwijst? Dat ‘vergeten’ is dat nota bene Bill Gates zelf al jaren geleden openlijk op conferenties zijn streven uitsprak om door middel van vaccinaties de groei van de wereldbevolking te verminderen? (Terwijl van vaccinaties wordt beweerd dat ze levensreddend zijn, en de bevolkingsgroei dan juist toch zou moeten versnellen?)

  Vaccins lijken start integratie met wereldwijd totalitair controlesysteem te zijn

  Het lijkt er verdacht veel op dat dit de voorzegde grote misleiding van de eindtijd is, die voor een belangrijk deel mogelijk is gemaakt door een eschatologie die gebaseerd is op sterk verdraaide en ronduit foute en misleidende uitleggingen van de Bijbelse profetieën. Dit lijkt honderden miljoenen christenen juist blind te hebben gemaakt voor deze eindtijd met het in oprichting zijnde grensoverschrijdende wereldrijk van ‘Het Beest’, aangezien ze nog steeds in de valse veronderstelling leven dit nooit te zullen hoeven meemaken.

  Blijft er daarom straks maar een klein clubje ongevaccineerde, en dus onveranderde mensen over, en heeft de rest zich – al dan niet indirect gedwongen of gedrongen – laten inspuiten met vaccins die wellicht de essentie van wat het betekent om mens te zijn, onomkeerbaar en voorgoed zullen veranderen? En die zowel hun lichamen als hun geest dermate integreren met het nieuwe wereldwijde totale controle systeem van ‘Het Beest’, dat ze daar nooit meer uit te halen zijn, net zoals vaccins nooit meer uit je lichaam kunnen worden verwijderd?

  Durft u, gezien het hoogst experimentele karakter van deze vaccins, plus de aangetoonde link met het inmiddels naar de testfase gegaan zijnde wereldwijd ID-betalingssysteem dat direct aan uw lichaam en uw vaccinaties zal worden gekoppeld, het risico te nemen door erop te gokken dat dit toch niet dat systeem van ‘het Beest’ is, hoewel voor het eerst in de hele geschiedenis aan alle voorwaarden (gebaseerd op de grondtekst, en niet op de vele kromme vertalingen en valse verklaringen hiervan) wordt voldaan?

   

  Xander

  (deels gebaseerd op) (1) Zephania.eu (PDF)
  (2) Afbeelding: Free-Photos , Pixabay 

  0 reacties :

  Een reactie posten