De Nieuwjaarstoespraak van bondskanselier Merkel was een bezoeking

Datum:
 • dinsdag 5 januari 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •   U instrumentaliseert het leed van de zieken en stervenden om uw critici in diskrediet te brengen  De Nieuwjaarstoespraak van bondskanselier Merkel was een bezoeking


  (Door: Vera Lengsfeld – Vertaling: E.J. Bron)

  “U formuleert heel duidelijk uw verwachtingen dat vrije burgers zich in onderdanen moeten veranderen: we moeten gedisciplineerd mondkapjes dragen, die ons tegen het virus beschermen zoals een hekwerk van ijzergaas tegen muggen. We moeten afstand houden, onszelf in sociale isolering begeven en vooral geen kritische vragen stellen. Dat is voor u een ´mensvriendelijke samenleving´, voor mij het tegendeel.”- aldus Vera Lengsfeld in haar reactie op de Nieuwjaarstoespraak van Bondskanselier Angela Merkel, een reactie die we hieronder documenteren:

  Zeer geëerde mevrouw de bondskanselier,

  Uw Nieuwjaarstoespraak aan de burgers van uw land was een bezoeking. Maar een leerzame. Net als in het land waar u en ik vandaan komen (vert.: voormalige DDR), moet je tussen de regels doorlezen om erachter te komen wat de eigenlijke boodschap is.

  Uw speechwriters hebben hun best gedaan om u een warm, liefdevol imago te geven. Helaas staan uw kille ogen en uw onbewogen gezichtstrekken in tegenstelling tot de woorden. En dat niet alleen. Bijna alle door u gebruikte woordbeelden zijn fout. Direct in het begin zei u dat er “een tot nu toe onbekend virus” onze lichamen en levens zou zijn binnengedrongen. Terwijl er al heel lang coronavirussen bestaan, niet pas sinds Covid-19. Het virus zou ons daar hebben getroffen waar we het “allermenselijkst” zouden zijn, in de omarming, bij het gesprek, bij het vieren. Ook dat is geenszins nieuw. Bijna alle besmettelijke ziekten worden overgedragen via persoonlijk contact, dat is geen uniek kenmerk van Covid-19. Normaal gedrag zou daarom een risico zijn geworden en heel ongebruikelijke beschermingsmaatregelen “normaal”.

  Deze beschermingsmaatregelen zijn alles andere dan normaal, maar uiterst discussiewaardig. De ervaring van het afgelopen jaar laat heel duidelijk zien: hoe strenger de door de politiek gedicteerde maatregelen waren, des te meer steeg het aantal besmettingen en doden. Voor elke politicus met een groot verantwoordelijkheidsbesef zou alleen dat al aanleiding moeten zijn om na te denken over het effect van de verordeningen. Ze hebben het echter al lang opgegeven om deze controle, die zij zelf in het begin van de eerste lockdown beloofd hebben, daadwerkelijk teweeg te brengen. In plaats daarvan moeten we alle politieke ideeën ongevraagd als “normaal” accepteren.

  Het jaar 2020 zou er eentje van leren geweest zijn. In het begin zou niemand hebben kunnen weten of de genomen maatregelen juist zouden blijken te zijn. Daarvan beschuldigt niemand u en uw politieke collega´s. Maar dat ze gewoon niets geleerd en fouten gecorrigeerd hebben, dat is de eigenlijke tekortkoming van uw politiek.

  Uw minister van Gezondheid heeft gezegd dat met de latere kennis (hij zei “de huidige kennis”) de sluiting van winkels, kapperszaken, restaurants en hotels in de eerste lockdown niet nodig geweest zou zijn. Spoedig daarna werd op aandringen van u de tweede en de derde lockdown opgelegd. De laatste zelfs nog veel harder dan de eerste was geweest. Waar is de kennis gebleven? Waarom werd er niet gewoon van de fouten geleerd, maar werden ze in verscherpte vorm herhaald?

  U verklaart de bestrijding van het virus tot een “politieke, sociale en economische taak van de eeuw”. We hebben zojuist het eerste vijfde deel van deze eeuw achter ons. We weten niet wat er komt, we kunnen echter aan de vuursignalen op de muur zien dat de economische gevolgen van de coronapolitiek verwoestend zullen zijn. De politiek legt uit de losse hand de bevolking een “historische krachtsinspanning” op, onbezorgd over de consequenties. Dat herinnert aan de “slaapwandelaars”, die staatshoofden, die aan het einde van een langere periode van vrede en welvaart hun volkeren in de Eerste Wereldoorlog gedreven hebben, die de verschrikkelijke oerknal werd en het totalitarisme van de 20e eeuw heeft voortgebracht.

  U zou de pijn, die door corona wordt veroorzaakt, niet kunnen verzachten, maar u zou denken aan de lijdende mensen. Dat is achtenswaardig, maar als politica zou u vooral aan de gevolgen moeten denken die uw beslissingen voor het heden en de toekomst van het land hebben, waarover u in uw ambtseed gezworen hebt om schade van haar af te wenden. Als u het betreurt dat veel mensen in bejaarden- en verzorgingstehuizen alleen, gescheiden van hun familieleden moesten sterven, dan verwacht ik van u het besef dat het een politieke beslissing was die deze mensen van hun families heeft geïsoleerd. In ieder geval werd dat deels gecorrigeerd, maar alleen maar onder druk van de publieke opinie.

  Nu kom ik bij het meest perfide deel van uw toespraak. U instrumentaliseert het leed van de zieken en stervenden om uw critici in diskrediet te brengen. U noemt de critici van uw politiek “onverbeterlijk”, die “het virus betwist en ontkend” zouden hebben. Ik ken niemand die het bestaan van het virus zou ontkennen, maar honderdduizenden die terechte vragen aan de politiek hebben en gebruikmaken van hun recht om dit openlijk duidelijk tot uiting te brengen. Het is geen samenzweringstheorie om aan te nemen dat de coronacrisis geïnstrumentaliseerd moet worden om de zogenaamde “Great Reset” op gang te brengen. Dat hebben niet alleen Klaus Schwab en prins Charles op het Wereld Economie Forum gezegd, maar van de zogenaamde noodzakelijkheid van zo´n transformatie hebben anderen ook al vaker in toespraken gesproken. Deze is ook verdekt in uw actuele Nieuwjaarstoespraak te vinden. Aan het eind benadrukt u de zogenaamde noodzakelijkheid om “onze economieën, mobiliteit en ons leven klimaat sparend” vorm te geven om “gelijksoortige levensomstandigheden” te bereiken. In de vorige eeuw is het maatschappelijk experiment om “gelijksoortige levensomstandigheden” te scheppen, geëindigd in terreur, verpaupering, dood en ecologische catastrofe. Dat is een ervaring, die voor het welzijn van de mensheid niet herhaald mag worden.

  Om al diegenen, die would-be transformatoren willen stoppen, gevaarlijk, meedogenloos en cynisch te noemen, is het toppunt van demagogie. Het is meedogenloos om fundamentele veranderingen van bovenaf te willen opleggen en cynisch om voor dit doel het lijden en sterven van mensen “aan en met corona” te instrumentaliseren.

  U formuleert heel duidelijk uw verwachtingen dat vrije burgers zich in onderdanen moeten veranderen: we moeten gedisciplineerd mondkapjes dragen, die ons tegen het virus beschermen zoals een hekwerk van ijzergaas tegen muggen. We moeten afstand houden, onszelf in sociale isolering begeven en vooral geen kritische vragen stellen. Dat is voor u een “mensenvriendelijke samenleving”, voor mij het tegendeel.

  Tot slot wil ik nog twee twijfelachtige boodschappen uit uw toespraak lichten.

  U beweert dat er “gezichten van de hoop” zouden zijn. Dat zouden de gevaccineerde mensen zijn. Daarna verklaart u dat u zichzelf ook zou laten vaccineren “als ik aan de beurt ben”. U behoort tot de risicogroepen, u hebt de meest verantwoordelijke positie in Duitsland. U hebt ononderbroken beroepsmatige contacten, waarbij de noodzakelijke afstand niet in acht te nemen valt. U zou alle reden hebben om uzelf als eerste te laten vaccineren. Waarom doet u dat niet? U bent immers vol lof over het in Duitsland ontwikkelde vaccin, dat volgens u ook nog een symbool voor de “kracht van verscheidenheid” is, die “de vooruitgang brengt” moet zijn. Waarom geeft u niet het goede voorbeeld, wat overigens eveneens de meest effectieve zet tegen alle vaccintegenstanders zou zijn? Waarom wilt u wachten? Waar bent u bang voor? Dat een vaccin, dat in slechts tien maanden in plaats van in de gebruikelijke tien jaar ontwikkeld werd, niet veilig zou kunnen zijn? Dat vrezen in ieder geval alle “vaccintegenstanders”, die dat meestal helemaal niet zijn, maar terechte vragen hebben.

  Het zou uw laatste toespraak geweest zijn, omdat u niet meer wilt kandideren, deelt u ons aan het einde persoonlijk mee. Waarom dan dat “zoals het er nu naar uitziet”? U geeft ons “grote hoop” voor het nieuw jaar.

  Ik in ieder geval hoop dat u snel aftreedt. Hoe sneller hoe beter.

  Bron:
  philosophia-perennis.com
  Door: Vera Lengsfeld

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten