Foto: Shutterstock.Een bijdrage van Dolf van Wijk.

Op het eerste gezicht lijken klimaatverandering en de Corona-epidemie weinig met elkaar te maken te hebben. Bij nadere beschouwing echter, blijken er opvallende overeenkomsten. Beiden zijn wereldwijd aangestuurd vanuit de Verenigde Naties en volgens de reguliere media zijn ze allebei heel gevaarlijk. De maatregelen die volgens VN richtlijnen wereldwijd worden doorgevoerd om beide vermeende rampen te bestrijden zijn draconisch en extreem kostbaar. Ze worden grotendeels gefinancierd met belastinggeld. De aanpak voor het verspreiden van de ramp-verhalen vertonen eveneens opvallende gelijkenissen. De ultieme overeenkomst is het onderliggende verdienmodel.

Angst zaaien
Klimaatverandering is van alle tijden, evenals virusinfecties. Zij krijgen gewoonlijk weinig publieke belangstelling. Aandacht krijg je door een schokeffect dat emoties aanspreekt. Uit de psychologie weten we dat angst de sterkste menselijke emotie is. Bange mensen hebben uitsluitend aandacht voor het dreigende gevaar. Daardoor zijn ze gewillige slachtoffers, ze reageren met hun limbische hersendeel. Ons reptielenbrein of dierlijk instinct domineert en het logisch denkende hersendeel, de neocortex, wordt sterk onderdrukt. Dat maakt ons onderbewuste ontvankelijk voor suggesties, net als bij hypnose.

Hypnotherapie past diepe ontspanning toe als inductie. Angst is nóg krachtiger maar is kwaadaardig. Als je om je heen kijkt zie je hoe effectief het is. In België waren mondkapjes al maanden verplicht en zag je ze in de zomer al overal. Zo gauw je de Nederlandse grens overstak verdwenen ze nagenoeg uit het straatbeeld. De Nederlandse media die ook de initiële angst hadden gecreëerd op aangeven van het WHO meldden toen dat mondkapjes niet werken bij monde van o.a. minister de Jonge en van Dissel van het RIVM. Dat klinkt alsof logica de reden is, maar dat is niet hoe het werkt. Toen dezelfde niet-werkende mondkapjes in oktober met dringend advies werden aangeraden werden ze plots door driekwart van de bezoekers in supermarkten gedragen. Aan de Corona-massapsychose is nu ook nog angst voor een bekeuring door de wettelijke verplichting toegevoegd. Bijna iedereen draagt nu een nutteloos en zelfs potentieel schadelijk mondkapje. Dat komt niet voort uit logica, het is massahypnose.

Ongemakkelijke waarheden
Rond klimaatverandering is eveneens een angstverhaal in sc
ène gezet. De film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore rammelde wetenschappelijk aan alle kanten, maar was communicatie-technisch een meesterwerkje. Behalve angst werken beelden zeer overtuigend. Wie heeft dat plaatje waar de vlammen uit de aarde slaan niet op het netvlies staan? Een groot deel van het niet-deskundige publiek trapte in deze valkuil.

Naomi Seibt / Greta Thunberg.

Toen de aangewakkerde klimaathysterie begon uit te doven werd het tijd voor een nieuw PR offensief. Baby’s, kinderen of jongeren doen het altijd goed om de emoties aan te spreken en plots was Greta er, het Zweedse klimaatorakeltje. Deze dochter van een Zweedse actrice en activiste werd in stelling gebracht om een bange puber te spelen. Dat deed ze overtuigend en ze kreeg zelfs de kans om in landelijke parlementen, het Europese parlement en VN bijeenkomsten bangmakende teksten van volwassenen voor te lezen.

De propagandamachine van de reguliere media zorgden ervoor dat de hele wereld het meekreeg. Zo’n podium kreeg haar opponente Naomi Seibt niet toen ze vorig jaar ook in Madrid was tijdens de klimaattop. Deze 19-jarige Duitse met een IQ van 157 werd niet toegelaten om de irrationele kant van de klimaathysterie uit te leggen.

Aan het begin van de Corona-besmettingen lieten de media hun gebruikelijke terughoudendheid bij het tonen van lijken en andere angstwekkende beelden helemaal varen. Ze gingen helemaal los op het angst-orgel. De gebeurtenissen in Bergamo blijken achteraf rationeel te verklaren door een combinatie van factoren als slechte gezondheidszorg en verkeerd handelen. Zo staan de beelden van lijken in de gang en lange rijen lijkkisten onuitwisbaar op het netvlies van velen.

De paniekgrafiek
Behalve de emoties bespelen is het nodig om het verhaal wetenschappelijk verkoopbaar te maken. Politici die angstverhalen willen verkopen hebben niet de waarheid maar een ‘bron met autoriteit’ nodig. Wetenschap op bestelling zorgt daarvoor. Een beproefde methode is de exponentiële functie. Een optelling neemt geleidelijk toe, dat is iets wat ons brein kan bevatten. Een exponentiële functie zoals een verdubbeling bij elke stap (2, 4, 8, 16, 32, 64, 132..) groeit eerst langzaam maar al gauw onverwacht snel. Grafisch uitgedrukt laat dat een stijl oplopende curve zien, de paniekgrafiek. Daar schrikken we van. Het genereert een angstreflex.

De Club van Rome gebruikte de paniekgrafiek al met succes. Met hun nooit uitgekomen voorspellingen uit exponentiële modellen kregen zij veel angstige aandacht. Al Gore’s film deed hetzelfde met de beruchte ‘hockeystick’- grafiek die een geforceerde en dus frauduleuze weergave was van de werkelijkheid. Maar die paniekgrafiek deed zijn angstaanjagende werk met succes.

Klimaatverandering is een heel ingewikkeld fenomeen dat zelfs door de beste natuurwetenschappers nog maar weinig begrepen wordt. Voor de doorsnee burger is dat helemaal niet te doorzien. De meeste mensen geloven daarom de resultaten van klimaatmodellen die paniekgrafieken produceren die door de media worden gepropageerd.

Bij Corona deed diezelfde paniekgrafiek zijn werk bij de voorspellingen van de besmettingen. De ‘R waarde’ moest onder de 1, dan pas zouden we veilig zijn. Diezelfde exponentiële functie is ook de basis van virus verspreidingsmodellen. Het model van professor Ferguson van Imperial College voorspelde in maart 600.000 doden voor het Verenigd Koninkrijk. Daarop zag premier Johnson af van zijn plan voor groepsimmuniteit en zette het VK in lockdown. Al snel moest Ferguson zijn voorspellingen bijstellen tot 20.000, maar het paniekwerk was al gedaan.

In de praktijk wordt een exponentieel proces afgeremd door allerlei praktische beperkingen, natuurlijke feedback loops vertragen de groei. Een exponentieel proces is vooral theorie, maar zeer geschikt om een angstverhaal met een wetenschappelijk sausje te creëren.

Onzichtbare dreiging
Een angstcampagne werkt niet als de dreiging makkelijk ontmaskerd kan worden. Een onzichtbare dreiging is ideaal, het kan overal zijn. Gepropageerde klimaatopwarming is alom aanwezig maar door het publiek niet objectief vast te stellen. Massahypnose door continue propaganda zorgt ervoor dat men vanzelf de bevestiging gaat zien van wat men denkt te denken. In de psychologie heet dat ‘confirmation bias’. Elke hittegolf of extreem warme dag bevestigt je ingeprente vooroordeel.

De dreiging van een virusbesmetting is zo mogelijk nog effectiever. Deze is ook onzichtbaar en alom aanwezig, maar was klimaatverandering nog wat ‘ver van je bed’, de dreiging van een onzichtbaar virus raakt je eigen lijf.

Macht naar de overheid
Zowel tijdens de klimaathysterie als tijdens de Coronahysterie hebben overheden veel macht naar zich toe getrokken. Er zijn vele voorbeelden van machtsmisbruik die leiden naar een soort communistisch totalitair bewind. ‘Gevaarlijke klimaatverandering’ wordt gebruikt als argument om niet-efficiënte en kostbare energieoplossingen door te drukken. Wind, zon en biomassa worden door overheden gepromoot als energiebronnen van de toekomst. Reguliere media versterken dit verhaal om het publiek te bewerken. Er zijn echter veel goede wetenschappers en ingenieurs die met ratio en rekenmachine overtuigend kunnen aantonen dat deze bronnen vooral dure hobby’s zijn. Totaal ongeschikt voor een moderne, betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor onze moderne samenleving.

Dissidente stemmen krijgen nauwelijks een kans in de reguliere media. Echte wetenschap leeft van kritische vragen, maar twijfel is lastig om een beleid geaccepteerd te krijgen. Daarom werd er een ‘consensus opvatting’ over klimaatverandering geconstrueerd. Die suggereerde dat ‘97% van de wetenschappers’ het eens waren over het gevaar van klimaatverandering.

Wetenschappelijk is dit betekenisloos. Elk goed argument kan een gangbare theorie omverwerpen. In de Coronatijd zagen we de consensus regelmatig gebruikt worden om kritische wetenschappers en artsen de mond te snoeren. Zo werd de PCR test die de basis is van het Coronabeleid én van de werking van de vaccins inmiddels ontmaskerd. De test heeft geen enkele diagnostische waarde en is bovendien gebaseerd op slechts een enkele publicatie waarvoor terugtrekking geëist is. Maar politiek en media blijven dit de ‘gouden standaard’ noemen.

Er zijn veel voorbeelden van goede klimaatwetenschappers wier carrière verwoest werd door aanvallen op de persoon. De media-tactiek hierbij is ‘nooit ingaan op de inhoud, altijd op de persoon’. Om een associatie met de tweede wereldoorlog te suggereren werd de idiote term ‘klimaatontkenner’ bedacht. Uiteraard liet de ‘Corona-ontkenner’ niet lang op zich wachten.

Crisis- en herstelwet.
Behalve tegengeluiden van kritische wetenschappers zijn ook democratische processen zoals inspraak lastig voor politici. Open discussie, twijfel en logica zijn normaal in wetenschap en democratie, maar hinderlijk voor een totalitaire aanpak. In Nederland is burgerinspraak over wind- en zonneparken uitgeschakeld met de crisis- en herstelwet. Deze wet gaat uit van de niet bewezen gevaarlijke urgentie van de bestrijding van klimaatverandering. Met die landelijke wet kan grote druk worden uitgeoefend op lokale overheden en burgerinspraak worden gesmoord.

Coronawet (spoedwet)
Bij Corona werden onder het mom van urgentie extreme en onwetenschappelijke maatregelen toegepast, zoals de 1.5 meter maatregel, mondkapjes en lockdowns die rampzalig zijn voor de volksgezondheid, economie en maatschappelijk leven. Deze maatregelen zijn bovendien strijdig met onze grondrechten als burger. Dat maakt ze moeilijk te handhaven en juridisch kwetsbaar. De Coronawet, ook bekend als de spoedwet, moest bij Corona de draconische maatregelen wettelijk faciliteren. Gebruikmakend van het psychologisch fenomeen dat mensen vooral vergelijkend beoordelen, werden Parlement en burgers eerst geschokt met een heel extreme versie. Na de nodige ophef werd een afgezwakte versie aangenomen. Die geeft de regering nog steeds ongekende macht, gebaseerd op een rationeel volstrekt onbestaande ‘urgentie’, net als bij klimaat.

Dolf van Wijk.

Follow the money
Op een hoger abstractieniveau wordt nog een andere zorgwekkende overeenkomst duidelijk. Zowel het klimaatbeleid als het Coronabeleid hebben eenzelfde verdienmodel. Sinds de klimaathysterie zijn we ‘gewend’ geraakt aan extreem hoge bedragen. Herinnert u zich het Fyra debacle van de NS nog? Ons land debatteerde maandenlang over die kostbare ramp. Het ging om 3 miljard euro. Andere dure rampen zoals het Joint Strike Fighter programma en de Betuwelijn zaten in dezelfde ordegrootte. Het klimaatakkoord gaat het in Nederland uiteindelijk over meer dan 1000 miljard euro. De Corona hulpmaatregelen van de EU gaan over enkele biljoenen, voor Nederland spreken we al over enkele honderden miljarden. Klimaat- en Coronahysterie hebben onze perceptie over ‘veel geld’ fundamenteel veranderd.

Kenmerkend voor het verdienmodel van klimaat en Corona is dat deze enorme sommen worden opgebracht door burgers en verdwijnen in private zakken.

In beide gevallen faciliteert de overheid met grote sommen belastinggeld en slim versleutelde subsidies overdracht van enorme sommen publiek geld naar de profiterende privé partijen. Burgers zijn vele democratische rechten ontnomen, maar zij betalen.