Streep door windmolens maar plan atollen in Wieringerhoek blijft

Datum:
 • vrijdag 18 december 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 •  ENERGIESTRATEGIE 


  Met name in Andijk veel weerstand tegen eilanden in IJsselmeer Er komen geen nieuwe windturbines op het grondgebied van de gemeente Medemblik, niet op land en niet op water. Voorts komen het Hoornse deel van het Markermeer en het Enkhuizer deel van Markermeer en IJsselmeer niet meer in aanmerking voor het opwekken van wind- en zonne-energie. 

  Eric Molenaar 

  MEDEMBLIK Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in het concept-plan voor de Regionale Energiestrategie. 

  De colleges van b en w van de zeven West-Friese gemeenten hebben deze wijzigingen aangebracht, naar aanleiding van de vele reacties die binnenkwamen van inwoners, bedrijven, energiecoöperaties en natuurorganisaties. 

  Het plan van Bobeldijker Kor Buitendijk voor zonne-atollen in de Wieringerhoek (de IJsselmeerkust tussen Den Oever en Enkhuizen en een gedeelte van de Waddenzee en het Amstelmeer) staat dus nog overeind. Rijkswaterstaat onderzoekt deze mogelijkheid. Hierbij komen er ringvormige eilanden in het IJsselmeer, waarbinnen ongeveer de helft van het water met zonnepanelen wordt bedekt. 

  Tegen het initiatief, dat positief is ontvangen door provincie en de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon, is met name in Andijk veel weerstand. De petitie ’Behoud het IJsselmeer’ van het gelijknamige actiecomité uit Andijk, Wervershoof en Enkhuizen is meer dan 4500 keer ondertekend. 
  Wind
  In de Regionale Energiestrategie (RES) staat het opwekken van wind- en zonne-energie centraal. Nederland staat voor de opgave om in 2030 35 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op te wekken om de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te halveren. Het schrappen van windturbines in Medemblik en afzien van het opwekken van energie op het water bij Enkhuizen betekent dat het bod van West-Friesland binnen de energieregio Noord-Holland noord (bijna 1,2 TWh, grotendeels nog te realiseren) met 0,51 TWh afneemt. Er zullen dus andere bronnen moeten worden aangeboord om dat aan te vullen. 

  West-Friesland wil in 2040 energieneutraal zijn: evenveel energie en warmte opwekken als verbruiken. De regio zet zwaar in op de combinatie van zonnepanelen en windturbines in het Marker- en IJsselmeer. Verder wordt ook gekeken naar energiebesparing, duurzame mobiliteit en alternatieve warmtebronnen.

  Jeroen Broeders, wethouder duurzaamheid van gemeente Drechterland, stelt dat de colleges zonnepanelen op grote daken, op en om bedrijventerreinen en langs (spoor)wegen als kansrijk beschouwen. „Dat zien wij eigenlijk veel liever dan het gebruik van agrarische gronden.” 

  Agrariërs 

  De betrokken partijen gaan de komende maanden verschillende vraagstukken uitwerken. Onder meer gaat het om de wijze waarop zonneweides en windturbines ingepast kunnen worden in het landschap en de kansen die er zijn voor agrariërs. 

  West-Friesland wil een ’masterplan’ opstellen dat moet leiden tot meer samenhang tussen zon- en windprojecten in de regio, om versnippering te voorkomen. De gemeenteraden moeten de regionale energiestrategie voor 1 juli 2021 vaststellen, maar ook daarna kunnen de ’zoekgebieden’ voor wind- en zonne-energie nog veranderen.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten