’Krijgen we nog meer voortschrijdende verwoesting van het landschap in de Wieringermeer en ook in de Noordkop?’

Datum:
 • dinsdag 1 december 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  


  HOLLANDS KROON - MIDDENMEER

  Marco Lont van Red de Wieringermeer vraagt het zich af  Marco Lont 30-11-2020


  Is dit vastberadenheid of eerder koppigheid? Of kan het college van Hollands Kroon niet meer terug, zit ze gevangen in een zorgvuldig gespannen web van projectontwikkelaars, multinationals en discutabele raadgevers? Dat vraagt Marco Lont zich namens de werkgroep Red de Wieringermeer af.

  Dit alles nog eens aangewakkerd door een Rijksoverheid die belangrijke ruimtelijke besluiten neerlegt bij lagere overheden met als resultaat een onevenwichtig hagelslagbeleid.

  Lees ook: Petitie tegen datacenters in de Wieringermeer is inmiddels ruim tweeduizend keer ondertekend

  Wat is er allemaal aan voorafgegaan?

  In het begin van deze eeuw is via een Streekplan de glastuinbouw in de Wieringermeer gekomen. Vele bewoners hebben toen niet geweten wat ze binnenhaalden. Enorme kassencomplexen en veel licht. Dit in het kader van de werkgelegenheid, nu voor een groot deel ingevuld door arbeidsmigranten.

  Windmolens

  Daarna heeft de Rijksoverheid de Wieringermeer de megawindmolens min of meer in de maag gesplitst. Vervolgens werd er voorgesorteerd op nieuwe Omgevingswet. Dit leidde tot een Omgevingsvisie voor Hollands Kroon. Een visie die vooral door veel overleg met de bevolking tot stand had moeten komen. Dit is niet gelukt, bleek een paar jaar later bij het Gebiedsplan Wieringermeer dat niet door de bevolking werd geaccepteerd. De bevolking realiseerde zich toen pas waar al die sluipende en niet te begrijpen bestemmingswijzigingen toe hadden geleid. Datacenters werden door die wijzigingen uit een ruimtelijke hoed getoverd. Men had er nooit voor gekozen. Ze waren er, plotseling.

  Het omstreden Gebiedsplan Wieringermeer werd ingetrokken, voorlopig zoals nu blijkt. In diezelfde periode werd in de raad ook nog eens een dubbele motie aangenomen, waarin aan het college de opdracht werd gegeven het bestaande Agriport-gebied beter in te passen in het landschap en in het vervolg niet meer zoiets toe te laten.

  Beloftes

  We zijn een paar maanden verder. Het college en de vastberaden coalitie zijn alle beloftes vergeten. Een nieuw ontwerpbestemmingsplan Agriport ligt ter inzage met zelfs een uitbreiding aan de westkant van de A7. Volgens hen moeten de lopende initiatieven worden uitgevoerd. Er wordt verwezen naar de Omgevingsvisie die niet meer actueel is.

  De heer Annaert, fractieleider van de VDD zegt in een gesprek met deze krant dat er geen aanleiding is om er mee te stoppen. Zo ook de heren Pankras van de SHK en Vriend van het CDA. Allen zeggen niet te kunnen terugkeren op hun schreden. Dit ondanks de grote tegenstand van de bevolking, de plechtige beloftes gedaan in een dubbele motie, het afgewezen Gebiedsplan, de energietransitie; datacenters zullen straks tien procent of meer van de groene stroom consumeren. Dus nog meer megawindmolens en de voortschrijdende verwoesting van het landschap in de Wieringermeer, maar ook in de Noordkop.

  Verdozing

  Dit slechte rentmeesterschap, in ruimtelijke en landschappelijke zin, werd een paar weken geleden heel treffend door Slabbers verwoord in een online symposium van de PvdA over de ’verdozing van het landschap’. Slabbers is onafhankelijk provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit en hield een kritisch verhaal. Zijn kritiek was vooral gericht op de Wieringermeer, dus Hollands Kroon. Een uitspraak van hem, vrij vertaald, was onder meer: In landelijke gebieden zoals de Wieringermeer wordt de grond voor een habbekrats weggegeven. Vandaar de gretigheid van projectontwikkelaars naar landelijke gebieden, terwijl er genoeg bedrijfsterreinen in de stedelijk gebieden liggen die daarvoor zijn aangewezen. Ook slagen de datacenter-ondernemers er in de bestemmings- en wijzigingsplannen in korte tijd gedaan te krijgen. De Wieringermeer is in zijn ogen een schoolvoorbeeld van hoe het niet zou moeten.

  Zal het college toch zijn plannen intrekken, eindelijk op zijn schreden terugkeren zoals het een paar maanden geleden al heeft beloofd? Of zal de raad het college terugfluiten, moed tonen? De raad heeft straks het laatste woord, zij moet het ontwerpbestemmingsplan in januari of februari 2021 goedkeuren of afwijzen.

  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  De plannen gaan gewoon door, er is veel te veel geld mee gemoeid voor de politici of dacht u dat de politiek dit doet omdat het zo goed voor de bewoners is?

  Anoniem zei

  U kunt de allernieuwste petitie tekenen:

  Alle windmolens in de IJburg.

  Omdat ze er recht op hebben, het is hun natte droom.

  Goed gedaan groen(s)links!

  Een reactie posten