Gemeenteraad Hollands Kroon steunt unaniem verkeersveiligheid N248

Datum:
 • vrijdag 18 december 2020
 • in
 • Categorie: ,
 •  


  HOLLANDS KROON - Raadsvergadering 17 november


  Gemeenteraad Hollands Kroon steunt unaniem verkeersveiligheid N248

  Voor de start van de raadsvergadering op 17 december zijn door de initiatiefnemers van de petitie 'Maak kruising N248-Wadweg veilig', de 5941 handtekeningen aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad is van mening dat deze weg moet worden aangepakt. De motie verkeersveiligheid N248 is daarom unaniem aangenomen. Hierin wordt het college verzocht contact op te nemen met de provincie Noord-Holland en aan te dringen op een concreet plan van aanpak. De portefeuillehouder was blij met de motie en ziet het als een steun in de rug. 

   

  Erfgoedverordening

  In de wijziging erfgoedverordening is vrijwilligheid het uitgangspunt. Dat betekent dat de eigenaar van een uniek pand mag aangeven of hij/zij wil dat het pand op de gemeentelijke monumentenlijst komt. Als een pand op deze lijst staat, is het mogelijk om subsidie te krijgen. Hiermee wordt de eigenaar gesteund in het onderhoud aan het pand. Daarnaast zijn er regels verbonden aan aanpassingen aan het pand. Het aanvragen van een vergunning zorgt ervoor dat het historische uiterlijk van een pand niet zomaar kan veranderen. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel. 

   

  Ondersteuning maatschappelijke instellingen

  De gemeenteraad heeft ingestemd met de derde bestuursrapportage (berap) 2020. Deze staat in het teken van COVID-19 in verband met de extra kosten die de gemeente maakt door de Corona maatregelen. De raad heeft ingestemd met deze rapportage. Hierdoor wordt onder andere € 487.000,- gestort in de reserve Duurzaam Economisch Sociaal programma. Het doel van deze reserve is om ondersteuning te geven aan maatschappelijke instellingen die door de COVID-19 crisis getroffen zijn. Dit is een uitwerking van een in november aangenomen motie https://bit.ly/3nvr1Ln. Hierin werd het college door de gemeenteraad verzocht om een steunfonds te ontwikkelen. 

   

  De motie voorbereidingsbesluit datacenters Hollands Kroon wordt ingetrokken. Hij komt op een ander moment terug volgens de indieners. Wilt u de andere stukken lezen of de vergadering terugkijken? Dat kan via https://bit.ly/2KdztAj.


  Gemeenteraad akkoord met woonvisie Hollands Kroon

  Zowel nu als in de toekomst moet iedereen prettig kunnen wonen in Hollands Kroon. Daarom heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuwe woonvisie. De raad heeft hiermee besloten dat de komende jaren extra aandacht gegeven wordt aan de woonbehoeften van jongeren, starters en ouderen zodat er voldoende geschikte en betaalbare woningen voor hen zijn in onze gemeente. Verschillende partijen hebben hierbij aangegeven dat het tempo van het bouwen van deze woningen omhoog moet. 

  De woonvisie speelt in op toekomstige ontwikkelingen en op de woonwensen die de komende twintig jaar veranderen. Wat voor type woning mensen zoeken en wat hun woonwensen zijn, heeft te maken met leeftijd, inkomen en de samenstelling van het huishouden. De verwachting is dat de komende jaren het aantal ouderen toeneemt en daarmee ook de vraag naar geschikte woningen voor deze doelgroep. Starters zijn vooral op zoek naar een betaalbare koop- of huurwoning. De woonwensen kunnen erg uiteenlopen en de woningvoorraad moet hierop aansluiten. Het Woningmarktonderzoek dat eind 2019 is uitgevoerd in Hollands Kroon geeft inzicht in de woningmarkt. De woonwensen die hierin en via een participatietraject naar voren zijn gekomen, zijn vertaald in de woonvisie. https://bit.ly/2KdztAj


  Hollands Kroon

  0 reacties :

  Een reactie posten